Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Nu tänker Villa Söderås börja öppna dörren

fredag 2 juni 2017 06:20

OMBYGGNAD TILL ÅR 2020. Sedan 2013 har Villa Söderås på Elfvikslandet varit den mest omskrivna fastigheten på Lidingö. Allt sedan starten med nedhuggna träd till den på senare år otillåtna markhöjningen har alla som passerat huset undrat vad tanken varit med att omvandla ett vackert 100-årigt hus till ett avskärmat område. Ägaren till huset har inte kommit med några förklaringar och allt har varit ett enda stort frågetecken. Nu vill ägaren Johan Lundberg börja glänta lite på den stängda stålporten. För några dagar sedan bjöds pressen in till en första rundtur.

Så här ser det ut på Villa Söderås, från insidan. Jens Frejrud och Anders Boström visar runt.Så här ser det ut på Villa Söderås, från insidan. Jens Frejrud och Anders Boström visar runt. Anders Boström och Jens Frejrud framför huvudbyggnaden.Anders Boström och Jens Frejrud framför huvudbyggnaden.

De som tog emot var Anders Boström, som sedan ett år är projektledare för ombyggnationen och Jens Frejrud, som nyligen fått uppdraget att som presskontakt öka servicen vad gäller informationen kring Villa Söderås. Johan Lundberg har inga önskemål att figurera i media utan håller sig konsekvent i bakgrunden, men han vill nu att det ska finnas en vettig information om verksamheten.

Anders Boström visar upp ritningarna.Anders Boström visar upp ritningarna. Så här ser det ut på många ställen på övervåningen av huvudbyggnaden.Så här ser det ut på många ställen på övervåningen av huvudbyggnaden. Utsikt mot poolen och Gåshaga.Utsikt mot poolen och Gåshaga. Den tidigare sidobyggnaden har rivits och snart påbörjas byggandet av en ny.Den tidigare sidobyggnaden har rivits och snart påbörjas byggandet av en ny.

På Villa Söderås pågår sedan 2013 ett ombyggnadsarbete som just nu är koncentrerat till huvudbyggnaden. Hela övervåningen genomgår en total restaurering. När fastigheten övertogs insåg man att den behövde rustas upp, men man fann att huvudbyggnaden var mer nedgången än man trott. Så nu förnyar man trossbotten, golv och väggar för att kunna bygga lite större hotellsviter. Övervåningen är en byggarbetsplats, liksom källarvåningen där man installerat en bergvärmeanläggning. I februari i år fick Villa Söderås tillstånd för en tillbyggnad till huvudbyggnaden. I den ska det bli hotellrum och ett gym.

Markutfyllnaden, som startade i början av juni 2014 med att enorma jordvallar byggdes upp vid fastighetens gränser, har sedan pågått under flera år. Lidingö stad har uppmanat ägaren att återställa marken till tidigare utseende, ägaren har överklagat, länsstyrelsen har fått ärendet på sitt bord, mark- och miljödomstolen har behandlat frågan. I december 2016 kom det senaste föreläggandet från staden om att återställa marken inom ett halvår, annars skulle ett vite på 350 000 kronor utgå, se denna länk. Detta ärende har överklagats och ligger nu hos länsstyrelsen.

Fotografiet från 1912 med muren.Fotografiet från 1912 med muren.

Alla som passerar nedanför fastigheten ställer samma fråga: Varför har man kört hit sådana enorma massor med jord? Enligt ett foto från 1912 fanns då en mur som omgav Villa Söderås. Överkanten på denna sedan länge rivna mur är nu den höjd man riktat in sig på för markutfyllnaden. Tanken har hela tiden varit att skapa en plan yta framför
huvudbyggnaden så man kan vistas där utan att hela tiden behöva vara på en slänt.

Varför stämde ni inte av med staden innan ni började fylla ut marken framför fastigheten?
- Vad jag förstått så visste man inte att det krävdes marklov för att göra detta. Det var uppenbarligen fel att inte fråga, säger Jens Frejrud, som alltså inte var med när arbetet utfördes.

Poolen skyddas nu av ett tält, men förhoppningen är att få tillstånd att bygga ett permanent hus över poolen.Poolen skyddas nu av ett tält, men förhoppningen är att få tillstånd att bygga ett permanent hus över poolen.

Markytan bakom de dubbla häckarna av tujor är ännu inte iordninggjord, men en pool med de ungefärliga måtten 10 x 5 meter är anlagd på området. Förhoppningen är att kunna ersätta det tält som nu satts upp över poolen med ett permanent hus. Bygglovsansökan är inlämnad. Poolen värms med bergvärme.

Det är inte riktigt klart vad anläggningen ska användas till, det beslutet är ännu inte taget. Byggnadsarbetena beräknas vara klara år 2020. Då kommer förmodligen den påkostade och avskärmade konferensanläggningen att kunna användas av företag som vill ha en lite mer privat karaktär. Det finns 40 hotellrum och konferensutrymmen. Man kan inte tro att det blir en öppen restaurang som den var före ägarbytet 2012/2013.

Ägaren Johan Lundberg är skriven i Storbritannien. Han är i princip ensam ägare till det bolag som äger Villa Söderås. Lundberg har bott utomlands i olika länder sedan mitten av 1990-talet, alltså större delen av sitt vuxna liv, han är idag 50 år. Ibland kommer han till Söderås för att se hur ombyggnaden framskrider och övernattar då i något av de hotellrum som finns. Han är helt ointresserad av att finnas med i media, av privata skäl.

Villa Söderås ägs av bolaget VSQ Property AB. Det bolaget ingår i en företagsgrupp ägd av Johan Lundberg som heter SFF Nordic AB. SFF Nordic AB består av ett antal små bolag som äger kulturfastigheter i Gamla stan och i Trosa. Innehavet i SFF Nordic AB är långsiktigt. Ägarens intention är att lägga Villa Söderås i en stiftelse när allt är klart och alla kostnader är tagna. Den andra bolagsgruppen heter NFF Nordic AB som sysslar med fastighetsutveckling i t.ex. Farsta, Sollentuna och Norrköping. Styrelserna i de båda bolagen är identiska.

För att öka informationen om Villa Söderås har man nu startat en hemsida där fortlöpande information kommer att lämnas.

Den som vill läsa mer om Villa Söderås kan skriva in ordet "Söderås" i Lidingösidans sökruta uppe till höger. Då kommer en förteckning upp på alla artiklar som skrivits om Söderås sedan 2008.

Så här är det tänkt att framsidan på huvudbyggnaden ska se ut.Så här är det tänkt att framsidan på huvudbyggnaden ska se ut. Exempel på takpanna som man planerar att använda. På bilden kan man se tre planerade takkupor.Exempel på takpanna som man planerar att använda. På bilden kan man se tre planerade takkupor. Så här ser husets framsida ut idag.Så här ser husets framsida ut idag. Ett av de hotellrum som är färdigställda.Ett av de hotellrum som är färdigställda. Den tidigare allén har nu ersatts av tio nyplanterade blodbokar.Den tidigare allén har nu ersatts av tio nyplanterade blodbokar. Den stängda porten, från insidan.Den stängda porten, från insidan.

Dela Nu tänker Villa Söderås börja öppna dörren

Kommentarer

paul matell 2017-06-02 09:03

Glaserade takpannor höjer säkert värdet på fastigheten men är ett elände för de som vistas i närområdet om solen skiner. En granne bytte från lertegel till glaserat och nu fungerar hens tak stundtals som en bländande strålkastare. Men med beräkningsprogram går det att förutse var problem uppstår och vid vilka årstider och klockslag som gränsgrannar får obehag. Kräver byte av takmaterial bygglov?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google