Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Snart börjar nybyggda rötkammaren fyllas

söndag 14 oktober 2018 08:28

9 000 KUBIKMETER. I Käppalaverket på södra Lidingö renas avloppsvatten från elva kommuners invånare och företag. Det motsvarar cirka 675 000 personer, eller omkring 50 miljoner kubikmeter vatten per år. Käppala är Sveriges tredje största avloppsreningsverk och verksamheten startade 1969. nu, i slutet av 2018 pågår det sista steget i att färdigställa en tredje rötkammare, för att kunna ta tillvara på de biogaser som bildas när vattnet renas. Biogasen förädlas till "fordonsgaskvalitet" och används för att driva ett drygt 100-tal av SL:s bussar. Lidingösidan fick följa med i det utsprängda berget för att se rötkammaren innan den börjar fyllas med vatten. Nästa gång det blir möjligt att komma in i rötkammaren kan dröja till runt år 2040.

På botten av den nybyggda rötkammaren. Den stora plåten som är monterad på väggen ska göra att vattnet med slammet rörs runt effektivare.På botten av den nybyggda rötkammaren. Den stora plåten som är monterad på väggen ska göra att vattnet med slammet rörs runt effektivare. Till taket är det 23 meter. I det stora hålet i mitten sätts en stång med en propeller som får vattnet att cirkulera.Till taket är det 23 meter. I det stora hålet i mitten sätts en stång med en propeller som får vattnet att cirkulera.

De som arbetar med avloppsvattenrening måste planera minst tio år i förväg för att hinna göra de utbyggnader som behövs, särskilt i ett storstadsområde som Stockholms län. I och med att alltfler människor bosätter sig i länets kommuner förändras hela tiden mängden avloppsvatten som måste tas omhand. På Käppalaverket fanns vid starten 1969 två rötkamrar. Nu börjar taket nås för deras kapacitet, samtidigt som båda kamrarna måste underhållas efter alla år. Med en tredje kammare blir det möjligt.

I september 2016 hade sprängningsarbetet pågått i ett halvår och då hade man kommit till halva transporttunneln.I september 2016 hade sprängningsarbetet pågått i ett halvår och då hade man kommit till halva transporttunneln.

I februari 2016 började sprängningsarbetena för den 9 000 kubikmeter stora rötkammaren. Sprängningarna omfattade även en transporttunnel ner till kammaren plus utrymmen för en stor pumphall där alla rör löper samman, liksom en trappa som reservutgång. Sprängningarna pågick till juni 2017. Därefter har bygg- och installationsarbetena gjorts och de beräknas vara avslutade omkring nyår 2018/2019. Om allt fungerar som tänkt kommer den nya rötkammaren tas i bruk runt februari 2019, efter att den fyllts med vatten som värmts upp till 37 grader och att det omgivande berget också fått den temperaturen.

När driften startar har det teknikhus som byggs ovanför kammaren blivit färdigt, en port installerats vid nedfarten och hela området återställts med jord, gräs och nya träd. Till sommaren 2019 kommer man inte se vad som döljs under marken.

Pumphallen.Pumphallen. Reservtrappan som behövs om t.ex. den stora porten inte fungerar eller om man behöver ta sig snabbt upp till markplanet.Reservtrappan som behövs om t.ex. den stora porten inte fungerar eller om man behöver ta sig snabbt upp till markplanet. Transporttunneln. En utmärkt backe för den som vill träna konditionen i löpning uppför...Transporttunneln. En utmärkt backe för den som vill träna konditionen i löpning uppför... Teknikhuset som byggs på toppen av rötkammaren. Här kommer gräs att planteras så allt ser helt naturligt ut till sommaren 2019.Teknikhuset som byggs på toppen av rötkammaren. Här kommer gräs att planteras så allt ser helt naturligt ut till sommaren 2019.

Så här går det till när avloppsvattnet blir biogas och växtnäring:
När avloppsvattnet kommer till Käppalaverket från de elva kommunerna renas vattnet i fem steg. Grovrening, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering och sandfilter. Då har 80 % av kvävet, 97 % av fosforn och 99 % av organiska föroreningar renats bort. Slammet som blir kvar, cirka 30 000 ton per år, förs därefter till rötkamrarna för att rötas. Det innebär att mikroorganismer bryter ner organiska ämnen i en syrefri miljö som håller 35 till 37 grader Celsius, i ungefär tre veckor. Då bildas biogas, som förädlas till fordonsgaskvalitet. Gasen, cirka 4,2 miljoner Nm3 (normalkubikmeter) säljs till SL och räcker för att driva cirka 100 bussar. Det slam som blir kvar efter rötningen avvattnas och används till stor del som växtnäring på åkermark. Värmen som uppstår används för att värma Käppalaverkets egna lokaler plus bostäderna i Gåshagaområdet.

Dela Snart börjar nybyggda rötkammaren fyllas

Kommentarer

Freja Andersson 2018-10-19 15:23

Hej Henrik,

Käppalaförbundet har fått ett nytt verksamhetstillstånd i vilket bland annat utsläppskraven på kväve, fosfor och organiska föroreningar skärps. Det innebär att vi om ett antal år kommer att rena bort ännu mer kväve, fosfor och organiska föroreningar från avloppsvattnet. Det nya tillståndet ger oss möjlighet att rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer, alltså betydligt fler än idag, men eftersom utsläppskraven skärps betydligt kommer utsläppen till Östersjön inte att öka.

I vårt nya tillstånd finns också krav på att vi ska utreda möjligheten till läkemedelsrening.

För att möta de nya kraven genomför vi just nu ett försök i fullskala i en av våra elva reningslinjer, för att testa och utvärdera en förändrad reningsprocess. Du kan läsa mer om försöket här: https://www.kappala.se/Projekt-och-rapporter/Pagaende-projekt/fullskaleforsok-med-andrad-reningsprocess/

/Freja Andersson, Kommunikatör Käppalaförbundet

IngerHellman Anderson 2018-10-17 08:24

Slammet på åkermark? Undersöker man resterna av kadmium, medicinrester mm. som kan finnas kvar i slammet innan det sprids ut?

Henrik Åkermark 2018-10-15 16:51

Käppalaverket är egentligen en fantastisk anläggning och vad jag kan förstå skall den inom en relativt snar framtid kunna behandla avloppsvatten från närmare 1 miljon människor.
Att reningsgraden innebär en reduktion av kvävet med 80%, av fosfor med 97 % och 99% av organisk substans låter bra och är i dagsläget bra.
Men på sikt måste reningsgraden öka än mer.
Betänk att med nuvarande reningsgrad motsvarar det att vi med avseende på kväve släpper ut avloppsvatten från motsvarande 200 000 människor orenat utanför Lidingö, med avseende på fosfor släpper vi ut orenat avloppsvatten från motsvarande 30 000 människor och det också precis utanför Lidingö.
Dessutom behöver vi på sikt att alla medicinrester kan tas bort.
Det här är ingen kritik mot det fina Käppalaverket utan ett försök att belysa att tekniken behöver utvecklas vidare.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google