Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Villa Söderås fick rätt

torsdag 18 augusti 2016 16:40

NÄMND MÅSTE BESLUTA OM VITE. Ägaren till Villa Söderås, VSQ Property AB, överklagade under försommaren Lidingö stads beslut från 2014, att marknivåerna framför huvudbyggnaden skulle återställas till 2012 års uppmätta nivå annars skulle ett vite tas ut. Men, stadens beslut var inte fattat av nämnden, utan endast av ordföranden, eftersom det brådskade att få stopp på den pågående markförändringen. Nu har Mark- och miljödomstolen, MMD, instämt i VSQ:s överklagande av att det endast var ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN, som tog beslutet. När beslut ifall vite kan tas ut måste detta avgöras av nämnden.

Villa Söderås skymtar bakom markutfyllnaden. ArkivbildVilla Söderås skymtar bakom markutfyllnaden. Arkivbild

Den 20 juni skrev Lidingösidan om VSQ:s överklagande till MMD. Överklagandet innehöll flera punkter men MMD har i sin dom den 1 juli 2016 endast avhandlat frågan om det var rätt eller ej att enbart ordföranden i MSN tog beslutet den 11 september 2014.

MMD ställer i sitt beslut frågan "om nämndens ordförande haft grund för att förena beslutet med vite". Eftersom beslutet, enligt 6 kapitlet 36 paragrafen i kommunallagen, inte var "av sådan brådskande
karaktär" och att inte heller något annat skäl angivits, kommer MMD fram till att beslutet "ska upphävas". MMD instämmer även i VSQ:s begäran att ärendet ska skickas tillbaka till nämnden, för fortsatt handläggning. Domen kan inte överklagas.

Intressant är att Länsstyrelsen, till vilken VSQ först överklagade nämndbeslutet, inte påpekade att beslut om vite enbart kan tas av en nämnd. I sitt beslut den 28 oktober 2015 skriver Länsstyrelsen under rubriken Vitet:
"Bolaget har anfört att vitet är för allmänt hållet för att kunna godtas. Länsstyrelsen menar att det inte framkommit några omständigheter som kan utgöra skäl att sätta ned vitesbeloppets storlek. Överklagandet ska således även avslås i denna del."

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 24 augusti ska beslutet från MMD endast meddelas. Därefter kommer nämnden, förmodligen på sitt septembermöte, ta upp ärendet igen, två år efter det ursprungliga beslutet.

Under åren har Lidingösidan skrivit ett antal artiklar om Söderås. Den som vill läsa några eller alla kan klicka här.

Dela Villa Söderås fick rätt

Kommentarer

Karin Wallgren 2016-08-19 13:01

Tänk att man fortfarande kan förvånas men så är det. Hela följetongen om Villa Söderås är både beklämmande och helt oacceptabel. Lättare kanske för kommunen att nu bara acceptera och säga att Lidingö har gjort vad som står i dess makt. Men sista ordet är väl inte sagt. Därför: gör om och gör rätt.

Bertil Eriksson 2016-08-19 09:54

Jag instämmer med Christer Mohlin. Lidingö stad har framstått som ganska tafatt alldeles för ofta, för att inte göra sitt yttersta i detta ärende. Problemen med iranska ambassaden och "ryska huset" har redan fått kommun och stat att framstå som handfallna inför fräcka tilltag. Respekten för det allmännas intressen får inte undergrävas ytterligare!

Anders Wennberg 2016-08-18 19:59

Klantigt av MSN's ordförande att själv fatta beslutet utan att tillkalla nämnden. Visst var det säkert bråttom, men ibland lönar det sig att göra rätt och inte hasta. Dessutom är det nog en viktig demokratisk tanke med att viten och andra viktiga beslut fattas av hela nämnden...

Anders Håkansson 2016-08-18 19:39

Sen kan väl stadens stadsjurist få uppdraget att genast och grundligt se över rutiner och delegationsordningar vid myndighetsutövning?
Det är bra om en kommun tolkar och följer lagen minst lika bra som "Andra jurister"?

Anders Håkansson (S)

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2016-08-18 17:44

Jag förordar extra inkallande av nämnden och andra extraordinära åtgärder som staden måtte behöva vidta för att få stopp på detta elände.

Extremt olyckligt läge där fastighetsägaren utmanar naturvärden, oss övriga medborgare, samt det lagliga och politiska systemet. Det får finnas gränser!

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google