Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Villa Söderås vill klippa häcken, till brösthöjd

måndag 8 oktober 2018 13:53

NYTT FÖRSLAG. Ägaren till Villa Söderås, den i Dagens Nyheter idag omskrivne Johan Lundberg, och de personer som driver den sedan flera år pågående ombyggnaden låter sig inte nedslås av Lidingö stad avvisande inställning vad gäller själva tomtens utformning. Lidingösidan har under åren följt om- och utbyggnaden och den 7 maj publicerades en artikel med det då senaste förslaget, samt Lidingö stads avvisande svar, se denna länk.

Nu har ett omarbetat förslag lämnats in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, baserat på Söderås egna noteringar från mitten av juni. Det som sticker förbipasserande mest i ögonen är den kompakta tuja-häcken som gör att man knappt ser huvudbyggnaden från gångvägen utmed fastigheten. I april kunde Villa Söderås tänka sig att klippa ner häcken "till mer mänsklig skala, vilket tillgängliggör villans fasad mot farleden igen". I juni så kan man tänka sig att utefter tomtgräns klippa ner häcken "ordentligt. Höjd efter bedömning av stamomfång. Brösthöjd är önskvärt".

"Trots att tomten upplevs skyddad och med visst insynsskydd från strandpromenaden, visas större delen av husfasaderna och markanläggningen upp, och syns tydligt mot vattnet", skriver Villa Söderås i sitt inlämnade förslag. Illustration: Bjerking AB"Trots att tomten upplevs skyddad och med visst insynsskydd från strandpromenaden, visas större delen av husfasaderna och markanläggningen upp, och syns tydligt mot vattnet", skriver Villa Söderås i sitt inlämnade förslag. Illustration: Bjerking AB

Övriga förslag från Villa Söderås är:
• Fastighetsgräns mot vattnet markeras med låg klippt häck.
• Krönet på slänten mjukas upp och sänks i stora delar, och släntens krön och fot rundas av för ett naturligare utseende.
• Området mellan släntkrön och släntfot planteras med buskar och marktäckare. Solitärträd och dungar etableras.
• Axeln från villan ned mot vattnet förstärks och tas fram igen, med trappor och gångar.
• En ”tallrik” grävs ur nära fastighetsgränsen och skapar ett möte med strandpromenaden.
• Rumsbildningar inne på tomten tar ned skalan på gräsmattorna, och skapar fler programmerbara ytor, samt avgränsning mot parkeringen. Eventuellt kan uppgrävda tujaplantor återanvändas för detta ändamål.
• Tennisbana eller liknande funktion placeras i anslutning till poolen, på en nivå som liknar den från 1910-talet.

Men staden är fortfarande kallsinnig. I ett brev från den 26 september skriver bygglovshandläggaren Peter Edman att "kontorets bedömning är att markuppfyllnaderna inte är anpassade till tomtens förutsättningar. Förslaget bedöms heller inte vara anpassat till de natur- och kulturvärden som finns i området. Kontorets samlade bedömning angående föreslagna markåtgärder i ärende 2018:351, är att marklov inte kan beviljas".

Villa Söderås har svarat att de vill att miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde i oktober prövar ärendet.

Fortsättning följer.

Illustration: Bjerking ABIllustration: Bjerking AB

Dela Villa Söderås vill klippa häcken, till brösthöjd

Kommentarer

Mikael Olofsson 2018-10-09 21:23

Har dom ens en förhandlingsposition? Kommunen får väl peka med hela handen.

Karin Wallgren 2018-10-09 11:57

Så oerhört trött på denna utdragna "kohandel". Trött på detta bolag med en bulvan som sköter fastighetsaffären för Villa Söderås och kommer med undanflykter och presenterar egna förslag titt som tätt till "förbättringar", när skadan väl är skedd, i stället för att ha tagit reda på innan de köpte Villa Söderås vad som gäller. Lidingöborna förväntar sig att kommunen inte faller till föga för "häckklippningserbjudanden". Intressant att vi nu mycket tack vare Lidingosidan vet vem som är ägare till det tidigare anonyma bolaget.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google