Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Kulturveckan, dag 3

torsdag 17 november 2016 00:56

STADSHUSOMBYGGNAD. Under onsdagskvällen, mitt i kulturveckan, hölls ett öppet möte i stadshuset om kultur i stadsutveckling, som samlade ett hundratal åhörare. Vid mötet delades även Stadsmiljöpriset 2016 ut. På Kennys restaurang spelade Hot Jazz Group och i entréhallen underhöll Quint Starkie. I Ansgarskyrkan var det sing-along, alltså körsång även för dem som inte sjunger i kör.

Det ombyggda stadshusets entréplan, sett uppifrån. I entréhuset ligger biblioteket i två plan. Den gula färgen visar var trappan till nedervåningen ligger. I mitthuset, till höger på bilden, ligger den nya restaurangen. Till vänster kan det bli utrymmen som hyrs ut. I det tredje huset sitter förvaltningen. Illustration: Lidingö stadDet ombyggda stadshusets entréplan, sett uppifrån. I entréhuset ligger biblioteket i två plan. Den gula färgen visar var trappan till nedervåningen ligger. I mitthuset, till höger på bilden, ligger den nya restaurangen. Till vänster kan det bli utrymmen som hyrs ut. I det tredje huset sitter förvaltningen. Illustration: Lidingö stad Ett samtal om kultur i stadsutvecklingen. Fr.v. John Svensson, Paula Jagric, kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) och bibliotekschefen Malin Törnquist.Ett samtal om kultur i stadsutvecklingen. Fr.v. John Svensson, Paula Jagric, kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) och bibliotekschefen Malin Törnquist.

Gustav Elfström, projektledare för Lidingö centrums ombyggnad inledde, och sa att detta med mötesplatser är lite knepigt att få till just i ett centrum. Hur skapar man en gatumiljö där man vill träffas? Det man nu arbetar med är sex olika mål och förhoppningen är att kunna starta samrådet för centrum i mars eller april 2017. Spaden i marken sätts i så fall i slutet av 2018 eller början av 2019.

Lidingös kulturchef John Svensson berättade om de träffar som hållits med olika kulturaktörer och om de olika tankar och idéer som diskuterats. Klart är att centrum kommer att spela en stor roll för kulturen på ön även i framtiden. En uppfattning är att det ombyggda stadshuset (se nedan) ska kunna erbjuda "en kulturell saluhall". En annan snarlik uppfattning är att centrum blir ett kulturnav som "dygnet runt" erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter för alla åldrar. Men, det behövs också eldsjälar som driver på, både unga och gamla.

Paula Jagric är projektledare för den inre ombyggnaden av Lidingö stadshus. Den kommande ombyggnaden väntas kosta cirka 300 miljoner kronor. 100 av dessa går till att byta ventilation och fönster och sådant som måste göras oavsett fortsättning. 100 miljoner går till bibliotekets flytt till stadshuset, nya restaurangen, hyresgästanpassning och ombyggnaden för detta och 100 miljoner går till att förtäta stadens verksamhet som nu är utspridd över ön. För dagens bibliotekslokaler betalar staden en årshyra på drygt 3 miljoner kronor. Kan man "få hem" denna verksamhet, plus ett antal andra lokaler på stan, kommer externa hyreskostnader att minska ordentligt.

Under hösten i år har man tagit fram detaljerade ritningar och kalkyler på hur förändringen ska genomföras. I februari 2017 förväntas kommunstyrelsen säga ja till ombyggnaden och en månad senare startar arbetet. I november 2018 blir det byggstart för nya restaurangen, för biblioteket och för de lokaler som företag kan hyra. Arbetet beräknas bli klart 2019/2020.

Vad innebär då ombyggnaden? I entrén kommer biblioteket att förläggas, i två plan. Den som om tre-fyra år går till stadshuset kommer alltså in i biblioteket och behöver inte går över den idag oftast tomma golvytan. "Dagens infodisk ger mig ångest", som någon sagt apropå placeringen av disken längst in. Bibliotekets undre våning når man via en bred trappa, nästan som en gradin, som ibland kommer användas för att sitta i när olika aktiviteter äger rum. Bibliotekets nuvarande hörsal ersätts av hela sessionssalen. Totalt får biblioteket samma yta som idag. Toaletterna blir gratis... Arkitekter är Codesign, läs mer om deras uppdrag på denna länk. Det har inte hållits någon arkitekttävling utan Codesign har upphandlats.

Dagens restaurang försvinner och blir en del av biblioteket. När ombyggnaden startar i mars 2017 behövs restaurangutrymmet för omdisponeringar. Kennys restaurang stängs därför i slutet av december i år.

I mitthusets entrévåning ska den nya restaurangen ligga, till vänster sett från entrédörrarna. I lokalerna mitt emot kan det bli ytor som hyrs ut. Dagens spärrar tas bort på entréplanet. Istället flyttas de upp en våning i det bortre huset, i vilket förvaltningen ska sitta i öppna rum. I framtiden sitter alla i samma hus.

Stadsmiljöpriset delades ut av Rune Sirvell (t.v.) till Erik Westling och Malin Åberg-Wennerholm och barnen Agda och Elin.Stadsmiljöpriset delades ut av Rune Sirvell (t.v.) till Erik Westling och Malin Åberg-Wennerholm och barnen Agda och Elin.

Mötet i sessionssalen avslutades med att Rune Sirvell, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnade Stadsmiljöpriset 2016 till vinnaren "Loke", alltså arkitekterna Erik Westling och Malin Åberg-Wennerholm som ritat huset där de även själva bor.
Läs mer på denna länk.

Hot Jazz Group spelade på Kennys för näst sista gången.Hot Jazz Group spelade på Kennys för näst sista gången. Musikern Quint Starkie underhöll i stadshusets entréhall.Musikern Quint Starkie underhöll i stadshusets entréhall.

Dela Kulturveckan, dag 3

Kommentera

Fler artiklar från Kultur & Nöje

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google