Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Sverker Åström, en stjärndiplomat

fredag 6 april 2018 17:17

FÖRFATTARTRÄFF. Författaren Anders Sundelin berättade igår på Akademibokhandeln om Sverker Åström (1915-2012), diplomaten som av många anses vara "The Stjärndiplomat", en av de mest kända personerna i svensk utrikesförvaltning, men också en av de mest gåtfulla. Sundelin, som vill kalla sig reporter och inte journalist, har nyligen kommit ut med boken "Diplomaten" och det var kring arbetet med boken som samtalet med förläggaren Svante Weyler kretsade.

Anders Sundelin tillsammans med bokförläggaren Svante Weyler, som ställde frågorna under kvällen.Anders Sundelin tillsammans med bokförläggaren Svante Weyler, som ställde frågorna under kvällen.

Ett trettiotal åhörare hade kommit och fick höra att det var under Anders Sundelins arbete med boken om spionen Stig Wennerström som även Sverker Åströms namn dök upp. Var han "Mr X" i Wennerströmutredningen? Så eftersom Sundelin samlat på sig en del faktaunderlag som även innefattade Åström kunde han gå vidare och har nu skrivit "en klassisk biografi" om Åström.

Sverker Åström föddes 1915 i Uppsala, där han även tog juristexamen. Kom till UD 1939 och slutade som ambassadör i Paris 1982. Sundelin har ägnat en del av boken att belysa Åströms ungdomsår, eftersom Åström själv inte skrivit om denna tid i sin egen memoarbok. Varför? Var det något han inte ville berätta? Åström föddes i en känd familj. Pappan, John Åström, dog hastigt vid 50 års ålder, och efterlämnade en stor penningskuld. Så familjen fick flytta till ett betydligt mindre boende. Förmodligen påverkade detta sonens liv mer än man kunnat ana.

Sverker Åström gick med i Nationella Förbundet, en högerextrem organisation och var medlem där i tre år, utan ha haft några uppdrag. Medlemskapet ingick i kategorin "minnen ingen vill ha", som Sundelin sa. Som 24-åring kom han in på UD och gjorde en extremt snabb karriär. Han var snabb, fattade fort, fick saker gjorda, var följsam, bråkade inte, var kort och gott en tjänsteman. Detta parat med hög intelligens och iskyla gjorde att han avancerade. Fick poster i Moskva och London på 50-talet, blev snabbt "ryssexpert". En av de få som utrikesminister Undén talade med bland sina tjänstemän på UD. Har hade även god kontakt med statsminister Erlander.

Åström utredde både Catalinaaffären (Catalinan som sökte efter det av ryssarna nedskjutna spionplanet DC 3) och Raoul Wallenbergaffären. Även Hammarskjölds död utreddes av Åström. Alla tre affärerna tonades ner, man drev inte frågorna utan agerade enbart om det kom påstötar utifrån. "Vi reagerar, men driver inte".

Fram till 1964 var Åström anonym för den stora allmänheten. Flera på UD trodde han skulle bli kabinettssekreterare men istället blev han FN-ambassadör eftersom det fanns flera saker som måste utredas i samband med bl.a. Wennerströmaffären.

Författaren och reportern Anders Sundelin.Författaren och reportern Anders Sundelin.

Anders Sundelin har sökt efter uppgifter i olika arkiv men det blir allt svårare att få tillträde till dem. I Sverige gäller 70-årsgränsen, så de misstankar som en del har om att Sverker Åström skulle varit spion kan inte klaras ut förrän om cirka 65 år. Sundelin var noga med att understryka att han inte pekar ut Åström som spion, men han vill få ta del av det underlag som Säpo har.

Åström hade "svårt att ha fel". Han kunde bli otidig och vettlös när någon kritiserade den svenska neutralitetspolitiken och som debattör "var han speciell".

Var Sverker Åström ett ideal inom svensk diplomati? Han var respekterad av alla, men kunde aldrig skilja på rätt eller fel eftersom han såg allt väldigt strikt, som en tjänsteman. "Det var mycket hjärna och lite hjärta", sa Sundelin.

Åhörarna var mycket nöjda med kvällen liksom med Akademibokhandelns författarträffar. Nästa träff på måndag den 9 april, se denna länk.

Boksignering brukar avsluta författarträffarna.Boksignering brukar avsluta författarträffarna.

Dela Sverker Åström, en stjärndiplomat

Kommentera

Fler artiklar från Kultur & Nöje

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google