Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 september 2022 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Jako Bakovic 16 aug 16:37 om Lidingöpartiets valsedel klar

Tre intressanta områden på Lidingö att bo i

måndag 23 januari 2017 16:33

HEMBYGDSFÖRENINGEN. I lördags invigdes Lidingö Hembygdsförenings senaste utställning på Lidingö museum, en utställning om tre gruppbyggda småhusområden, byggda mellan 1906 och 1956. De områden som visas är Canadaradhusen, Krokusvägen och Hersby åker. Områdena har både stort kulturhistoriskt intresse och hög arkitektonisk kvalitet. Invigningstalaren Christer Vik, som är Lidingö stads byggnadsantikvarie, betonade att det på Lidingö finns många hus som har mycket höga kvaliteter, och därför måste man vara försiktig vid renoveringar både utvändigt och invändigt. Speciellt gäller det i småhusområden som t.ex. de tre som visas på utställningen.

Christer Vik, Lidingö stads byggnadsantikvarie, plingar i klockan och därmed var utställningen öppnad. Marianne Råberg, en av dem som arbetat med utställningen, till höger.Christer Vik, Lidingö stads byggnadsantikvarie, plingar i klockan och därmed var utställningen öppnad. Marianne Råberg, en av dem som arbetat med utställningen, till höger. Christina Holgersdotter Engdahl, Carl-Henrik Ankarberg, Marianne Råberg, invigaren Christer Vik, Ibb Jessen och Gunnar Stenström har tagit fram utställningen.Christina Holgersdotter Engdahl, Carl-Henrik Ankarberg, Marianne Råberg, invigaren Christer Vik, Ibb Jessen och Gunnar Stenström har tagit fram utställningen.

Canadaradhusen, Krokusvägen och Hersby åker speglar var för sig den tidsanda och de bostadsideal som rådde när husen byggdes. De som bott och bor i områdena kan berätta om den sociala gemenskap som finns och alltjämt råder bland de boende. Många av dem har under förberedelsearbetet bidragit med berättelser, minnen och bilder till utställningen.

Kvarteret Canada är beläget norr om Kyrkviken nära den tidigare Norra Lidingöbanans slutstation. Det består av 26 sammanhängande radhus ritade av arkitekten Rudolf Arborelius. Radhuslängan färdigställdes år 1906 och är ett av de tidigaste exemplen i Sverige på sammanbyggda enfamiljshus efter engelskt mönster. Radhusen är byggnadsminnesförklarade sedan 1981.

Centralt i Islinge på tidigare skogsmark ligger Krokusvägen som började exploateras 1937. Bebyggelsen består av s.k. småvillor i trä fabricerade av HSB-ägda Borohus, vars chefsarkitekt var Sven Wallander. De är uppförda efter typhusritningar och levererades i monteringsfärdigt skick. För att hålla nere kostnaderna fick köparna möjlighet till en relativt stor andel självbyggeri.

Det finns ingående beskrivningar och många illustrationer på väggarna. De tre områdena har fått egna rum och egen färgsättning.Det finns ingående beskrivningar och många illustrationer på väggarna. De tre områdena har fått egna rum och egen färgsättning.

På Hersby åker uppfördes under åren 1949-1956 tretton radhuslängor med sammanlagt 115 lägenheter efter ritningar av arkitekten Holger Blom, mest känd som stadsträdgårdsmästare i Stockholm. Radhuslängorna i rött tegel är fint utplacerade i terrängen i anslutning ängsmark och omgivande natur och husen blev från start mycket eftertraktade.

Utställningen pågår till 24 mars och öppettiderna på museet är tisdag, torsdag, lördag och söndag mellan klockan 12 och 15.

I mitten av mars ska en kväll anordnas vid vilken de som bott, och bor, i områdena får chans att träffas och berätta minnen för varandra. Datum kommer senare.

Tidigare ordföranden i Lidingö Hembygdsförening, Torbjörn Wancke, var en premiärdagens besökare.Tidigare ordföranden i Lidingö Hembygdsförening, Torbjörn Wancke, var en premiärdagens besökare.

Dela Tre intressanta områden på Lidingö att bo i

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-01-24 15:34

Då man läser detta kommer nostalgitårarna !Jag säger bara Iranska, Söderås, Gåshaga, Dalenum, Västerkroken, Antilopvägen och Makrillvägen. Oasen Lidingö håller på att förstöras av bygglådor. Hur kan man tillåta detta ? Kulturen som fortfarande råder i de områden som visas måste tillåtas att överleva. De borde vara vägledande för hur Lidingö skall utvecklas !

Kommentera

Fler artiklar från Kultur & Nöje

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google