Väder Lidingö

Lidingö måndag 20 september 2021 v. 38

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Våt stadsvandring

måndag 30 mars 2015 18:07

I stadshuset och på Lidingö museum pågår utställningen "Lidingö i konsten - Försvunna miljöer skildrade av konstnärer från olika epoker", fram till den 12 april. I samband med utställningen har två stadsvandringar gjorts, dels i Torsviksområdet den 15 mars, dels under söndageftermiddagen i Gångsätra, ledd av ciceronerna Carl-Henrik Ankarberg och John Svensson. Lidingösidans Bo Vading följde med under en mycket regnig vandring med både kamera och anteckningsblock.

Det blev en regnfylld rundvandring igår i Gångsätraområdet. Här på Södra Kungsvägen på väg mot det s.k. optiktornet. Foto: Bo Vading, piqs.seDet blev en regnfylld rundvandring igår i Gångsätraområdet. Här på Södra Kungsvägen på väg mot det s.k. optiktornet. Foto: Bo Vading, piqs.se

25 tappra och intresserade personer kom till parkeringen utanför Willys entré där Carl-Henrik Ankarberg och John Svensson mötte. Här vid Willys låg tidigare Gångsätra gård, som revs 1981. Namnet Gångsätra har anor sedan medeltiden. Den ursprungliga betydelsen har tolkats som "stigen där korna går till betesområdet i skogen".

Därefter gick alla till platsen där Mjölksurrevägen möter Södra Kungsvägen. Namnet Mjölksurrevägen är relativt nytt. Det kom till på 1980-talet efter förslag av stadens namnberedning. Mjölksurran var en fyrhjulig vagn för mjölktransporter dragen av en häst, och namnet anknyter till den stora "exporten" av mjölk till Stockholm från Lidingö under den tid, då gårdarna på ön blomstrade.
Carl-Henrik Ankarberg visar "Gångsätraåkrarna", en målning av Karin Wm:son Johnson från 1906. Åkrarna och vyn ned mot Värtans strand blev senare AGA-området samt Lidingöbanans mark. I förgrunden syns Södra Kungsvägen. Foto: Bo Vading, piqs.seCarl-Henrik Ankarberg visar "Gångsätraåkrarna", en målning av Karin Wm:son Johnson från 1906. Åkrarna och vyn ned mot Värtans strand blev senare AGA-området samt Lidingöbanans mark. I förgrunden syns Södra Kungsvägen. Foto: Bo Vading, piqs.se
Den första Lidingöbron över till fastlandet var en nästan 800 meter lång flottbro som byggdes 1802-1803. Den utgick från Larsbergs brygga till Kaknäs på Djurgården. Initiativtagare till bron var Lars Fresk som drev en klädesfabrik vid Elfviks gård. Flottbron och anslutande vägar på såväl Stockholms- som Lidingösidan innebar ett nytt infrastruktursystem, som möjliggjorde effektiva transporter av mejeriprodukter från Lidingös många gårdar. Vid en kraftig storm i samband med islossningen påsken 1858 förstördes tre fjärdedelar av bron. Konstnären och reportern Marcus Larsson fick uppdraget av Illustrerad Tidning att teckna av förödelsen. Enligt uppgift i tidningen, så nära nog dubblerades omgående priset på mjölk i huvudstaden. Bron reparerades och togs åter i drift samma höst. När Stockholms hamn planerades vid Lilla Värtan 1884 revs bron, och en ny flottbro byggdes av Stockholms stad mellan Ropsten och Torsvik på Lidingö.
Här står gruppen vid det tidigare brofästet nära Larsbergs brostuga, och Carl-Henrik Ankarberg visar upp en kopia av Marcus Larssons teckning i Illustrerad Tidning (den havererade bron är sedd från Stockholmssidan). Foto: Bo Vading, piqs.seHär står gruppen vid det tidigare brofästet nära Larsbergs brostuga, och Carl-Henrik Ankarberg visar upp en kopia av Marcus Larssons teckning i Illustrerad Tidning (den havererade bron är sedd från Stockholmssidan). Foto: Bo Vading, piqs.se
Under andra världskriget sprängdes stora bergrum ut för att skydda känslig försvarsindustri i landet. Ett av dem finns på Lidingö. Bergrummet är 6 000 kvm och ligger mittemot Dalénum. Vid ingången står det gula tornet som kallas "optiktornet" och som bl.a. användes för kontroller av optiken i ubåtsperiskop. Det är nu föremål för förhandlingar om byggnadsminnesförklaring.

På 1860-talet började sommargästerna hitta till Lidingö. Flottbron vid Larsberg och ångbåtsförbindelse gjorde Gångsätraområdet till ett viktigt mål. Konstnären Otto August Mankell bodde under många somrar under 1870/80-talet i huset Hermineberg intill nuvarande Mjölksurrevägen strax norr om optiktornet. Mankell var ogift, och sommarvistet var uppkallat efter hans syster. Liksom andra sommargäster levde han ett glädjefyllt liv på platsen. Han anordnade också ballonguppstigningar på Gångsätras ägor. Två berömda så kallade "ballongtavlor" finns på Lidingö - en ägs av hembygdsföreningen och en av staden. De visar delar av Gångsätraområdet från luften och skisserna gjorde Mankell vid sina ballongfärder. Han avled på Hermineberg sommaren 1885.
Till vänster i bild syns terrassen och kullen där bland annat Mankells ballonguppstigningar gjordes. Foto: Bo Vading, piqs.seTill vänster i bild syns terrassen och kullen där bland annat Mankells ballonguppstigningar gjordes. Foto: Bo Vading, piqs.se
Platsen för Mankells ballonguppstigningar är en bergkullen med terrass nära de tre välkända Högsätravillorna, som flitigt användes av sommargäster under Mankells tid. Den högra villan förstördes vid en brand på slutet av 1900-talet men byggdes upp igen för att markera det kulturhistoriska värdet av villagruppen.

Stadsvandringen avslutades i korsningen av Mjölksurrevägen och Lerbovägen. Platsen kallades på Mankells tid för "Skvallertorget" - något som antyder områdets vitalitet under somrarna vid 1800-talets slut.

Text: Bo Vading

Dela Våt stadsvandring

Kommentarer

Patrik A Edgren 2015-03-30 22:38

Tack Carl-Henrik för en intressant vandring och tack Bo för ett bra reportage.

Kommentera

Fler artiklar från Kultur & Nöje

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google