Väder Lidingö

Lidingö tisdag 18 september 2018 v. 38

Senaste kommentaren - Se fler

paul matell 18 sep 10:18 om Solljus blir isbana

Allt mellan plats 1 och 275 för Lidingö i ranking av "Bästa skolkommunen"

fredag 6 oktober 2017 10:36

ÖKADE LÄRARLÖNER. Lärarförbundet publicerar idag sin årliga rankning av "Bästa skolkommun". Lidingö har i "helhetsbetyg" stigit från plats 124 (2016) till plats 112 i år. Totalt ges 14 betyg. För Lidingös del går de från en förstaplacering till plats 275, av 290 möjliga.

Lidingö ligger högst i landet när det gäller "genomsnittligt meritvärde åk. 9". Bedömningen grundas på betygen från alla elever i grundskolan vårterminen 2016. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Plats 275 får Lidingö vad gäller andel pedagogiskt utbildade lärare. Det är en obetydlig sänkning från 2016, då värdet var 273. Betyget är en sammanvägning av fyra olika mått och baseras på officiell statistik från Skolverket*.

När det gäller resurser till undervisningen sänks Lidingös placacering från plats 168 till plats 222, när det gäller lärartäthet sänks placeringen från plats 284 till 286 (av 290 i hela landet). Löneplaceringen för lärarna har ökat, från plats 76 (2016) till plats 16 i år. Andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom tre år har minskat, från plats 180 till plats 244. Även högskolebehörigheten har minskat, från plats 7 till plats 12.

Den som vill läsa om rankningen kan gå in på denna länk.

Lidingösidan har sökt utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) för en kommentar.


* Andel pedagogiskt utbildade lärare
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Vi har vägt samman fyra mått: andelen årsarbetare i kommunal förskola med pedagogisk högskoleexamen, andelen årsarbetare i kommunal förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen, andelen lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne och andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunala fritidshem. Viktningen och rangordningen har skett på samma sätt som för kriterium 1 ovan.

Dela Allt mellan plats 1 och 275 för Lidingö i ranking av "Bästa skolkommunen"

Kommentarer

Jan Weissenrieder 2017-10-09 13:30

Hans Barje skriver "Kopplingen mellan meritvärde och andelen utbildade lärare går inte att finna i Lärarförbundets rapport". Och som grund för detta pekar Hans på att de fyra främsta kommunerna har usel andel behöriga lärare inkl Lidingö.

Den viktigaste orsaken till att dessa kommuner skall ligga högst i rankingen är att vi har motiverade elever. Lidingö har en befolkningssammansättning med många föräldrar, som har akademikerbakgrund. Oftast vill då deras barn lyckas minst lika bra. Många föräldrar på Lidingö har lyckats bra i sina karriärer och deras barn vill lyckas minst lika bra. Framgång ger framgång.

Kommunernas satsningar har lägre dynamisk kraft. Detta har dessa kommuner utnyttjat för att hålla lägre skolkostnader. Till viss del är detta rimligt. Men som Lidingö utnyttjar detta är det orimligt. Jag tror inte att väljarna anser att Lidingö skall ligga på 222:a plats av 290 kommuner, när det gäller resurser till utbildning. Lidingö har dessutom fallit från plats 168 till 222. Vi ligger ändå i en dyr storstadsregion.

Låt oss jämföra Lidingö med vår främste konkurrent om bra lärare och våra elever.
Lidingö Stockholm
plats plats
Resurser 222 21
Utbildade lärare 275 219
Lön 16 2

Det kommer att bli svårt för Lidingö att i längden hålla lägre löner än Stockholm. Ofta åker ju läraren från eller genom Stockholm. Och då kan man fråga sig om inte dessa lärare omprövar vilken arbetsgivare man vill ha.

Sedan tycker jag att Lidingö utnyttjar sina duktiga elever genom att ge dem så låga anslag. De borde belönas i stället. Som en start borde Lidingö i budgeten för nästa år se till att att komma upp i föregående års nivå. För att i följande budgetar komma upp till genomsnittlig nivå. Glöm inte att Lidingö ligger i Sveriges dyraste region.

Låt oss glädjas med våra duktiga elever och lärare. Samhällets insatser behöver dock förbättras.

Jan Weissenrieder
Liberal

Hans Barje 2017-10-09 09:08

Koppling mellan meritvärde årskurs 9 och andelen utbildade lärare går inte att finna i resultatet. (kommunresultat 290 kommuner - Lärarförbundet 2017)

Kommun Meritvärde Utbildade
årskurs 9 lärare
Lidingö, plats 1. 275 utbildade lärare
Nacka, plats 2. 241 utbildade lärare
Danderyd, plats 3. 273 utbildade lärare
Täby, plats 4. 248 utbildade lärare

Resultatet visar nog mer att det finns en stor brist på behöriga lärare i Stockholmsregionen, men att även våra obehöriga lärare gör ett mycket bra arbete. Dessutom har vi duktiga och motiverade elever och föräldrar som bidrar till det goda resultatet.
Vi har, som alla andra kommuner, en ambition att anställa fler behöriga lärare. Men kommunerna tar lärare från varandra och lärarbristen är idag enorm och beräknas 2020 vara mer än 40.000.
Vi kommer på Lidingö fortsätta vårt arbete med att vara en attraktiv skolkommun så att våra lärare vill stanna kvar på ön samt att fler duktiga lärare vill söka sig till oss.
Hans Barje ordförande Utbildningsnämnden (M)

Henrik Åkermark 2017-10-08 21:46

Mätvärden och kriterier, i vems intresse?
Lidingö är nr 1 när det gäller högsta meritvärdet i årskurs 9.
Är inte det det mest relevanta när man bedömer våra skolor, när dessutom normering för hela landet görs via nationella prov.Ingen gräddfil alltså.
Jag har själv tre barn som gått i skola på Lidingö och vi har tyckt och tycker att skolan/skolmiljön, kommunikation mellan lärare och elever och kommunikation mellan skola/lärare och föräldrar har fungerat mycket bra.
Hur stort värde skall man då lägga på de andra parametrarna/kriterierna?
Självklart skall lärarna ha bra lön och trivas i sitt arbete lika väl som eleverna.
Borde inte ens behöva nämnas.
Men t.ex. kriterierna med andel behöriga lärare känns mer som "lärarfackstyrda".
Kvaliteten sitter inte alltid i vackra papper, men man vill mäta och göra statistik på allt.
Är det t.o.m. så att det gamla talesättet kanske har viss relevans här också, dvs "Det finns tre slags lögner: lögn, förbannad lögn och statistik".
Är det någon annan som har samma känsla?
Må vara hur det vill, men slutsatsen måste i varje fall bli att vi kan vara stolta över våra skolor, lärare och alla duktiga elever.

Peter Lindkvist 2017-10-08 18:38

Ja, en jämförelse mot någon typ av rikstäckande diagnostiskt prov vore intressant för att utesluta fenomenet betygsinflation. Vad gäller lärarnas kvalitet är det inte säkert att brist på pedagogisk utbildning är detsamma som bristande pedagogisk förmåga. Vi har äntligen fått en diskussion om lärarutbildningen och den visar dessvärre på betydande problem.

Paul Matell 2017-10-08 09:14

Kan någon med mycket tydlga fakta förklara korrelation mellan meritvärde (plats 1) och andel av lärare med pedagogisk kompetens (plats 275)? Är det felsatta (för höga betyg) i alla Lidingöskolor eller är det någon annan bias?

Hans Barje 2017-10-06 20:40

Vi är så stolta över att våra elever uppnår Sveriges högsta meritvärde i årskurs 9!

Utbildningsnämnden har tre övergripande mål varav det första är: Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde. I årets utvärdering lyckades vi nå plats 1.
Det är mycket positivt att våra duktiga och entusiastiska lärare som bidragit till denna resultatförbättring även erhållit kraftiga löneökningar under de senaste två åren. Genom en ekonomisk målmedveten satsning på skolan och med fokus på ökade löner har vi nu landat på 16:e plats avseende lärarlöner (föregående år - plats 76).

Vårt andra övergripande mål är: Alla barn och elever ska möta ett lärande och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, så att de vid utbildningens slut uppnår minst E i samtliga ämnen. Här ligger vi på 3:e plats.

Delar av Lärarförbundets rankning lyfter frågan om lärartäthet och behörighet, självklart viktigt, men kanske mer i andra kommuner än på Lidingö.

Rankningen missar tyvärr att duktiga elever i gymnasiet som tar ett utbytesår i t.ex. USA inte värderas som något positivt, vilket jag är övertygad om att både eleven och skolan anser. Dessa elever tar examen efter totalt fyra år, vilket jämställs med svaga elever som behövt längre studietid än tre år.

Majoriteten kommer fortsätta att prioritera skolans ekonomi och lärarnas pedagogiska uppdrag samt fortsätta att skapa goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter för skolans personal. Våra elever ska även fortsättningsvis uppnå högsta möjliga kunskapsnivå för bästa förutsättningar oavsett fortsatta studier eller jobb direkt efter skolan.

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google