Väder Lidingö

Lidingö lördag 28 maj 2022 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

John Engqvist 22 maj 16:58 om Gubbpokalens historia

Alltfler på Lidingö väljer att sortera matavfallet

fredag 16 februari 2018 16:42

19,7 KG PER INVÅNARE OCH ÅR. Snart är 40 procent av hushållen på Lidingö anslutna till matavfallsinsamlingen. Det är en rejäl ökning på bara ett år. I början av 2017 låg motsvarande siffra på cirka 30 procent. Och prognosen för att fler fastigheter ska ansluta sig ser bra ut. När det handlar om flerbostadshus tar det dock ofta lite längre tid innan allt fungerar.

I september förra året skrev Lidingösidan om matavfallsinsamlingen, en insamling som startade redan 2010 på ön. Då källsorterade cirka 7 500 hushåll sitt matavfall. I februari i år var motsvarande siffra cirka 7 900, en ökning med omkring 100 hushåll per månad. Eftersom det finns cirka 21 400 hushåll på Lidingö, och eftersom insamlingen inte kostar något för de flesta, kan man tycka att ökningen är en aning låg.

Men Marlene Lingard, som är avfallshandläggare på Lidingö stad, tycker att prognosen för insamlingen är god. När större bostadsrättsföreningar och fastighetsägare beslutar sig för att gå med i insamlingen då ökar antalet abonnenter mer än under en genomsnittsmånad.

Från årsskiftet började en ny avfallstaxa gälla. Nu är även abonnemanget för flerbostadshus kostnadsfritt, om man väljer hämtning av matavfallet en gång i veckan. För småhus har abonnemang med hämtning varannan vecka varit kostnadsfritt sedan den förra avfallstaxan.

Stadens avfallsplan, som gäller fram till 2020, har kompletterats med målet att den insamlade mängden matavfall per invånare och år till 2020 ska vara 35 kg. Lidingö stads insamlingsstatistik för år 2017 visar att 19,7 kg matavfall samlades in per invånare, så det är en bit kvar för att nå målet. Mellan mars och maj månader kommer staden därför att skicka information till småhusägarna på ön för att öka anslutningen och därmed återvinningen. Men, det gäller också att få fler av dem som anslutit sig, att faktiskt sortera.

Dela Alltfler på Lidingö väljer att sortera matavfallet

Kommentarer

Marlene Lingard 2018-02-19 12:50

Hej Birgitta!
Visst ska vi uppmuntra utsortering av matavfall! Glädjande är att abonnemang för matavfallsinsamling med hämtning en gång i veckan är kostnadsfritt även för verksamheter/företag i och med den nya avfallstaxan. Vänliga hälsningar Marlene Lingard, avfallshandläggare Lidingö stad.

Birgitta Olsen 2018-02-17 02:02

Borde vara gratis för alla även för företagen. Nu är iochförsig inget gratis även om det sägs så. Taxan bör justeras så det alltid blir ekonomiskt positivt att sortera ut matavfall.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google