Väder Lidingö

Lidingö söndag 29 januari 2023 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Animerade lektioner på sex olika språk ger nya möjligheter för alla elever

fredag 21 september 2018 07:28

När Gustaf Hård av Segerstad för drygt 15 år sedan gick i Källängens skola vantrivdes han. Skolan var trist och läroböckerna tunga.

- Själv var jag aldrig bra i skolan, säger Gustaf. Jag hade lässvårigheter och var både ointresserad och omotiverad. När jag gick ut nian på Källängsskolan hade jag visserligen godkänt i alla ämnen, men det var nog inte mycket mer.

Gymnasievalet blev ändå ganska lätt, media med inriktning på grafisk formgivning. Det lät helt enkelt kul. I våras stod han framför rektorerna på Lidingö och förklarade för dem hur det helt nätbaserade digitala läromedlet "Studi" fungerar, ett läromedel han själv, tillsammans med Ludvig Dieden tagit fram. Studi gör det möjligt för både nyanlända och svensktalande att jobba med samma saker under lektionerna, på lika villkor.

Lidingö stad har nu anslutit sig till Språkprojektet - ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla läromedel och undervisning för varje elev på sitt eget hemspråk. Än så länge finns lektionerna på sex språk, svenska, dari, arabiska, somaliska, tigrinska eller engelska. Senare i år tillkommer thailändska, farsi och spanska.

- Vi tycker att det nya läromedlet ger alla Lidingös elever chans att lyckas, oavsett modersmål. Vår digitaliseringssatsning har gjort detta möjligt vilket vi är stolta över. Eleverna kan dessutom jobba med verktygen hemma vilket skapar en likvärdighet mellan skolorna. Även SFI och Vuxenutbildningen kan använda detta i sin vardag, säger Daniel Broman, utbildningschef på Lidingö, i en kommentar.

Så från i höst får skoleleverna i högstadiet på Lidingö nu lektioner i mobilen eller datorn på sex olika språk. Det rör sig om över 600 animerade kortfilmer inom alla centrala ämnen, från fysik och kemi till samhällskunskap och religion. De digitala lektionerna ersätter inte lärarna, utan det är ett läromedel som kan användas både hemma och i klassrummet.

Läromedlet är alltså just nu översatt till fem språk, vilket gör att nyanlända ungdomar kan integreras i den ordinarie undervisningen. Medan de flesta elever tittar på filmerna med svenskt tal, kan nyanlända se samma filmer på dari, arabiska, somaliska, tigrinska eller engelska.

Till varje film hör frågor, som gör att eleverna kan kontrollera sina kunskaper. Lärarna kan då också se vad eleverna har lätt för och vilka frågor som kräver lite utförligare förklaringar i klassrummet.

Även om Språkprojektet har fokus på nyanlända, är Studi bra för alla. Det kan användas i den vanliga undervisningen, exempelvis genom att eleverna tittar på filmerna som förberedelse till skollektionerna i ämnet eller inför ett prov. De senast veckorna har runt 50 lärare fått utbildning i hur man använder Studi i undervisningen. Studi finns nu i 55 kommuner i landet.

När Gustaf Hård af Segerstad själv introducerade läromedlet för Lidingös rektorer började han med att visa en film där speakerrösten talade tigrinska. Ingen förstod förstås ett ord. Och inte hjälpte det när han lade in undertexter på arabiska.
-Det är så här många nyanlända uppfattar den första tiden i skolan, förklarade Gustaf. Språket blir ett hinder mot kunskapen.

Gustaf Hård af Segerstad beskrev i våras för Lidingös rektorer hur "Studi" är uppbyggt. Foto: Norbert AnderssonGustaf Hård af Segerstad beskrev i våras för Lidingös rektorer hur "Studi" är uppbyggt. Foto: Norbert Andersson Foto: Norbert AnderssonFoto: Norbert Andersson

Den som vill uppleva samma situation som rektorerna upplevde i våras kan gå till Studis hemsida och där se en av de många filmer som tagits fram, och själv välja vilket av de sex olika språken som ämnet ska presenteras på, och med vilka undertexter. Gå till denna länk.

När han slutade på Källängsskolan och började på Viktor Rydberggymnasiet i Stockholm träffade han Ludvig Dieden, som också såg Youtube-filmer i olika ämnen. Både svenska och amerikanska. Efter gymnasiet började de prata om att göra den här typen av filmer mer professionellt, anpassade för skolelever. Men de hade inga pengar. De träffade entreprenören Linus Gunnarson, som själv varit inne på liknande idéer och med hans hjälp kom de igång. Efter att ha testat olika presentationsformer kom de fram till att rörliga grafiska element passade bäst och de anlitade professionella röstskådespelare för inläsningarna. 2015 kom många flyktingar från Syrien och då kom de på att även dubba filmerna till arabiska.

De fick stöd från innovationsmyndigheten Vinnova för att göra filmer i tre skolämnen. Efter en utvärdering tillkom ytterligare fyra språk. Dessutom i samtliga ämnen. I dag leder Gustaf en internationell organisation. I Tyskland finns ett företag som ska driva samma typ av verksamhet. Något liknande är på gång i Kanada. Dessutom använder skolor i Tanzania animerade filmer.

Fakta
Studi är ett läroverktyg med över 600 animerade lektioner på sex olika språk. Varje vecka tillkommer ytterligare ett antal filmer. Lektionerna omfattar läroplanens centrala ämnen i högstadiet och består av en kort film (3-5 minuter) och ett frågeformulär (quiz). Eleven kan se filmen i skolan eller hemma på mobil, dator eller läsplatta. Eleven väljer språk för såväl tal som undertext. Det är möjligt att lyssna på exempelvis arabiska och ha en stödjande svensk undertext - eller omvänt. Eleven kan också variera spelhastigheten.

Foto: Norbert AnderssonFoto: Norbert Andersson

Dela Animerade lektioner på sex olika språk ger nya möjligheter för alla elever

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google