Väder Lidingö

Lidingö söndag 27 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Anställd på gruppboende stal 45.000 kronor

söndag 17 juni 2018 15:24

POLISANMÄLD. Två personer, boende på ett av Lidingö stads gruppboenden, har under våren 2018 blivit av med 30.000 respektive 15.000 kr från sina bankkonton. Stölderna skedde under ett arbetspass där en specifik medarbetare tjänstgjort. För att undvika ytterligare stölder för övriga boende beslöt personalen att allas bankkort skulle låsas in. En person avstängdes från sitt arbete och händelsen polisanmäldes. Händelsen anmäldes också till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Det var god man till en av de boende som en måndag upptäckte att det försvunnit 15.000 kr från klientens konto. Gode mannen kontaktade då gruppboendet via telefonsvarare. På tisdagen avlyssnades telefonsvararen och då upptäckte personalen att brukarens bankkort var försvunnet. Först på onsdagen fick man kontakt med gode mannen för att spärra kortet. Då upptäcktes att ytterligare 15.000 kr redan på tisdagen försvunnit från bankkontot.

På onsdagen upptäckte personalen att ytterligare en boende blivit bestulen på sitt bankkort och kontaktade omgående dennes förvaltare, som då kunde konstatera att även från det kontot hade 15.000 kr försvunnit.

När stölderna uppdagats kontaktade personalen samtliga brukares förvaltare för att förvissa sig om att inga ytterligare stölder skett.

På det aktuella gruppboendet bor personer som, på grund av sina funktionsnedsättningar, behöver hjälp av god man eller förvaltare. Huvudregeln är att de boende ska sköta sin ekonomi på egen hand med hjälp av sin gode man. Endast i undantagsfall ska personalen vid boendet hantera brukarnas privata medel och då finns rutiner för hur det ska gå till.

I slutet av 2017 gjordes en översyn i samråd med överförmyndarnämnden. Då fann man ett antal brister där bland annat personal hanterat kontanter i alldeles för stor utsträckning; det fanns för stora belopp på bankkorten och det fanns inte någon systematisk uppföljning på redovisningarna. Efter översynen har rutinerna ändrats.

Kontanta medel får vara högst 500 kronor, på bankkorten får finnas max 5.000 kronor och den boendes kontaktperson ska varje månad göra en sammanställning över transaktionerna och meddela god man eller förvaltare. De nya rutinerna började gälla 1 januari 2018.

Text: Susann Thorngren

Dela Anställd på gruppboende stal 45.000 kronor

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google