Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Båt

På Lidingö finns elva båtklubbar med cirka 2 100 bryggplatser och cirka 1 450 uppläggningsplatser. Alla klubbar är anslutna till Lidingö Båtförbund som har en gemensam båtplatskö. Båtkön administreras av kultur- och fritidsförvaltningen och tilldelning av brygg- och uppläggningsplatser sker genom båtklubbarna. Lidingöbor är välkomna att anmäla sig till båtkön. Köplatsen kostar 275 kronor per år. Det står cirka 1000 personer i kön. Cirka 300 av dem är “aktiva”.

Länkar till Lidingös båtklubbar finns här.

Tömningsanläggning för fritidsbåtar
I Södergarnsviken ligger den flytande tömningsanläggningen Waterloo. Länk till mer info.

Båtbottentvätten i Islingeviken
Fritidsbåtägare på Lidingö och i andra kommuner har, sedan sommaren 2008, möjlighet att tvätta sina segel- och motorbåtar på ett miljöanpassat sätt. Tidigare låg båtbottentvätten i Käppalahamnen på södra Lidingö, men flyttades 2015 till Islingeviken. Info om fler båtbottentvättar.

Borsttvätten ägs av Lidingö Båtförbund och drivs av företaget Askefors All & Marinservice, telefon 0731-565300. Båtbottentvätten tar segel- och motorbåtar upp till 13 meters längd, drygt tre meters bredd och maximalt köldjup på två meter.

Borsttvätten öppnar i juli och är öppen till oktober, ring för att kolla exakta tider. Båtbottnen borstas ren från alger och havstulpaner utan att skada skrovet. Tvätten tar cirka 15 minuter och proceduren upprepas tre gånger under säsongen eller när man känner att skrovets yta är angripen.

En tvätt kostar cirka 350 kronor för båt som är kortare än 7 meter, 450 kronor för längre. Rabattkort säljs för tre tvättar. (Ring för att kolla priser).

Öppettider:

Onsdag - fredag 16 - 20, med bokning
Lördag - söndag 12 – 20, med drop in

OBS! Ring först och kolla öppettiderna. (Det finns olika besked om vad som gäller).


Gästhamn
På Lidingö finns sammanlagt tretton gästplatser. Bosö båtklubb har tio gästplatser med dusch och toalett för 75 kronor per dygn. Käppala båtsällskap har tre gästplatser. Avgiften här är 50 kronor per dygn den första veckan och därefter 100 kronor per dygn.

Fiske

Runt hela Lidingö är det fritt att fiska med handredskap, alltså olika former av met- och kastspön.

Det är även tillåtet att fiska i Kyrkviken, med undantaget för Gråviken där det är fiskeförbud mellan 1 april och 31 oktober. Vad gäller fiske i Kottlasjön är rättsläget fortfarande oklart, så testa inte fiskelyckan där än så länge.

I Kyrkviken kan man få gös, gädda och abborre och runt Lidingö simmar även strömming och braxen. En och annan havsöring finns också chans att få. Ännu har inte heller den sista strömmingen passerat under Gamla Lidingöbron…

Färgglada drag som syns bra i grumliga vatten rekommenderas. Det är bra om dragen rör sig i vattnet.

Lidingös fisketillsynsman Björn Norström: 0728-45 23 43.

Bild för avdelningen Båt och fiske (uppdaterad januari 2017)

På denna karta (från 1850-talet) har Lidingö Hembygdsförenings Magnus Anderberg lagt in uppgifter från Lidingös fisketillsynsman Björn Norström, om var man i dag har störst chans att få napp runt Lidingös stränder. Siffrorna betyder: 1. Gös. 2. Abborre. 3. Lake. 4. Havsöring. 5. Gädda. 6. Strömming. Kartan framtagen till Lidingö museums naturutställning 2010.

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google