Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Beijer Bygg vill bygga nytt

fredag 23 september 2011 00:01

Beijer-Bygg-1.jpg
Så här kan nya Beijer Bygg se ut våren 2013. Entrén mot Elfviksvägen. Illustration: Dan Axén Arkitekt SAR/MSA.

Canada Brädgård startade sin verksamhet redan 1892 vid Kyrkviken och är ett av de äldsta företagen på Lidingö. Under åren har företaget både bytt ägare och namn och heter nu, sedan tjugotalet år, Beijer Byggmaterial AB. Nu vill Beijer Bygg riva de gamla byggnaderna på tomten och bygga helt nytt. På onsdag den 28 september behandlar miljö- och stadsbyggnadsnämnden företagets bygglovsansökan.

Beijer-Bygg-1.jpg
Så här kan nya Beijer Bygg se ut våren 2013. Entrén mot Elfviksvägen. Illustration: Dan Axén Arkitekt SAR/MSA.

Canada Brädgård startade sin verksamhet redan 1892 vid Kyrkviken och är ett av de äldsta företagen på Lidingö. Under åren har företaget både bytt ägare och namn och heter nu, sedan tjugotalet år, Beijer Byggmaterial AB. Nu vill Beijer Bygg riva de gamla byggnaderna på tomten och bygga helt nytt. På onsdag den 28 september behandlar miljö- och stadsbyggnadsnämnden företagets bygglovsansökan.

Beijer-bygg-021.jpg
Dagens entré med många olika byggnader. Den nya byggnaden ska ligga ungefär där nuvarande stora förrådet (i mitten av bilden) ligger.

Tomten mellan Elfviksvägen och Kyrkvägen, avgränsad av Timmervägen och Brädgårdsvägen, är på nästan 10 000 kvadratmeter och ägs av Lidingö stad. Här ligger i dag ett antal mycket nedslitna byggnader, som alla är tänkta att rivas. Norr om företaget ligger bl.a. Canadaradhusen, byggda 1908.

Efter rivningen vill Beijers bygga ett hus som är på 54 × 58 meter. Meningen är att det ska placeras omkring 35 meter söder om Elfviksvägen. Entrén ska ligga mot norr och närmast mot Elfviksvägen tänker man ha en utställningsyta för byggprodukter. Söder om byggnaden finns utvändiga ställningar för byggnadsmaterial, försedda med skärmtak. Hela tomten ska vara inhägnad och parkering finnas på Brädgårdsvägen.

Beijer-bygg-016.jpg
Dagens förrådsbyggnader är gamla och slitna.

Den nya byggnaden ska uppföras i två våningar med butik och lager. För att lätta upp entréfasaden mot Elfviksvägen delar man upp fasaden i fyra “skepp” med gavlarna mot vägen. På så sätt vill man också anknyta till Canadaradhusens exteriör. Entréfasaden, i stående rödfärgad träpanel, kommer att ligga cirka 2,5 meter lägre än Elfviksvägen.

Beijer-bygg-009.jpg
Elfviksvägen i förgrunden och den gamla tegelbyggnaden.

Eftersom den tänkta fasaden mot Elfviksvägen kommer att bli högre än detaljplanen medger har grannarna i området fått möjlighet att yttra sig om planerna. Sista dag för yttrande var igår, torsdag.

Enligt den geotekniska undersökningen finns risk att områdets lägsta nivå (+ 1 meter) vid Kyrkviken, kan översvämmas om det blir högvattenstånd.

Den översiktliga markmiljöbedömningen visar att det finns markföroreningar vid alla undersökningspunkter. Det är främst tjärämnen (PAH) och olja samt låga halter av tungmetaller. Vid enstaka punkter har man också hittat arsenik. Tjärhalterna överskrider riktvärdena för industrimark, oljehalterna och tungmetallerna underskrider riktvärdena.

Beijer-Bygg-2.jpg
Elfviksvägen och Beijers nya byggnad. Till vänster kan man skymta en gavel på Canadaradhusen. Illustration: Dan Axén Arkitekt SAR/MSA.

Beijers tanke är att börja byggnadsarbetet i oktober 2012. Byggtiden är beräknad till sju månader och allt kommer att kosta runt 50 miljoner kronor.

Dela Beijer Bygg vill bygga nytt

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-09-26 00:05

Ett par andra ställen på ön där man kan lägga partihandel är vid Toppmurklevägen/Tryffelslingan, längs Kottlavägen, vid Källängens skola, och längs Bosövägen.

mikael 2011-09-24 12:25

Jag saknar ett ordentligt byggvaruhus på Lidingö. Äntligen så verkar det bli verklighet. Att använda de mycket få industritomter som finns på ön och fylla dem med bra och serviceinriktad hantverksindustri är en välsignelse för oss på ön. Att dessutom passa på att snygga upp område estetisk är inget jag säger nej till. Det stärker även vårt lokalsamhälle och minskar utsläppen. Eller vill ni andra bygga ut Elfvik. Inte jag i alla fall. Skisserna ser rätt aptitliga ut, Lidingömässiga och inga lador. Sen är jag rätt övertygad om att ett bygglov är ett myndighetsbeslut och inte ett politisk beslut. Det är med andra ord nationell lagstiftning som styr om ett bygglov ska beviljas, inte lokalpolitiker. Det tackar jag för.
/Mikael

Karl B 2011-09-24 09:39

Vilket fantastiskt förslag. Äntligen skulle det se prydligt ut i området. Marken är ju industrimark, så kör på, det här är bra. Stockby kommer bli ganska mättat med bussdepån, den stora återvinningscentralen och alla andra företag.

Anna Stenson 2011-09-24 08:20

Hej, en ansökan finns, sen beror allt på den politiska viljan. Som det är nu sitter det tre moderater, en folkpartist och en kristdemokrat, en lidingöpartist, en centerpartist, en socialdemokrat och en miljöpartist i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut om detta. Lagligt äger Lidingö Stad tomten och om Lidingö Stad har bra argument för att säga upp arrendatorn kommer troligan arrendatorn att överklaga och Lidingö stad blir skadeståndsskyldig – med andra ord kan staden köpa ut dem – om staden vill. Om staden hittar en annan plats kan man erbjuda arrendatorn den. Ryktesvis har Lidingö letat efter tiotusen kvadratmeter på andra ställen på ön och inte hittat. Staden kan välja en “lätt” väg – säga att vi måste godkänna bygglovet. Eller staden kan leta en svårare väg – hitta en ny plats – då kan man välja en där det i nuläget inte finns något annat – tex gärdet mellan Södra Kungsvägen och spårvägen från Baggeby till Larsberg. Eller så kan man välja en plats där det i nuläget finns något annat och ta bort/flytta det som finns där nu. Väljer man det sista alternativet eller att placera anläggningen bredvid grannar som tar strid får man högljudda protester. Men, allt hänger på den politiska viljan. Var vill vi ha olika saker? Jag vill tänka långsiktigt.

Liselotte 2011-09-23 19:37

Än så länge finns bara en ANSÖKAN om bygglov; inget beslut. Det finns inget som säger att den slutliga utformningen blir som Beijer bygg utmålar i sin bygglovansökan.

Jan Sjöberg 2011-09-23 19:15

Till Kerstin Nordin: Artikeln bygger på den bygglovsansökan som Beijer Bygg lämnat in, inklusive illustrationer.
Om denna bygglovsansökan kan liknas vid ett kapitel ur “Barnen i Bullerbyn” så har vi läst olika böcker.
Jan Sjöberg

Mikael 2011-09-23 17:31

Helt enig. Bygg i Stockby istället.

Tore Kullgren 2011-09-23 15:30

Håller med om att tomten, med sitt natursköna och centrala läge, skulle kunna användas bättre, t ex med nya stadsradhus i samma stil som Canadahusen. Frågan är bara var man skulle kunna hitta ny tomt för en brädgård på Lidingö. Vid golfbanan kanske?

Kerstin Nordin 2011-09-23 15:15

Ovanstående artikel försöker att framställa Beijer Byggs utbyggnad i Kyrkviken som ett kapitel ur Astrid Lindgrens “Barnen i Bullerbyn” med idealiserade akvareller. Verkligheten är tyvärr en helt annan.

Beijers Bygg vid Kyrkviken vill öka omsättningen till det dubbla och bygga om hela tomten mellan Elfviksvägen och strandpromenaden. I realiteten är det frågan om en omfattande nybyggnation samt en grundläggande omvandling av hela området. Nuvarande Beijers rivs fullständigt. Hela tomten schaktas ut och en ny grund pålas på sluttande lergrund. Ett nytt och dubbelt så stort tvåvånings byggvaruhus ska uppföras mitt på tomten. Byggnadens höjd strider redan nu mot detaljplanen. En ny bilväg för långtradare anläggs inne på området, från Elfviksvägen ner mot vattnet, utmed strandpromenaden och upp längs nuvarande promenadstig till Elfviksvägen.

Under en promenad vid Kyrkvikens vatten efter Beijers ombyggnad kommer man att passera en ca 2 meter hög betong-klack där bilar och långtradare kör i axelhöjd med den promenerande. Detta sker just intill en skärgårdsvik och på ett avstånd av ca 15m till vattnet. Strandvägen ut till Elfvik och Hustegaholm kommer att inledas med ett byggvaruhus i en industriliknande omgivning med tung trafik.
Kommunen överträffar sig själva i brist på miljöhänsyn i det här ärendet. Vill vi Lidingöbor verkligen ha den här utvecklingen av Kyrkviken?

Nina Wedborn 2011-09-23 11:52

Vid förra sekelskiftet gick brädgårdens transporter med båt vilket då motiverade en strandnära placering. Den verksamhet som nu bedrivs och planeras att ytterligare expandera är något helt annat och beroende av omfattande tunga vägtransporter. Det måste anses som helt oetiskt att hänvisa till en 70 år gammal detaljplan för att hävda rätten att bygga ett gigantiskt byggvaruhus med enorma trafikkonsekvenser alldeles invid Kyrkviken, i ett barntätt, kulturhistoriskt värdefullt bostadsområde.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google