Väder Lidingö

Lidingö torsdag 28 maj 2020 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Claudio Crevatin (s): Lidingös förbud inte lagligt

onsdag 7 maj 2008 00:22

Claudio-Crevatin. Claudio Crevatin (s) anser inte att Lidingö kan förbjuda personalrepresentanter att närvara på nämndsammanträden.

Vid aprilmötet i Lidingö kommunfullmäktige blev det lång diskussion om den interpellation som Claudio Crevatin (s) lämnat “om närvarorätt i nämnderna för personalrepresentanter”.

Vid aprilmötet i Lidingö kommunfullmäktige blev det lång diskussion om den interpellation som Claudio Crevatin (s) lämnat “om närvarorätt i nämnderna för personalrepresentanter”.

Claudio-Crevatin. Claudio Crevatin (s) anser inte att Lidingö kan förbjuda personalrepresentanter att närvara på nämndsammanträden.

Crevatin hade ställt en fråga till kommunalrådet Paul Lindquist (m) om varför inte staden tar tillvara personalens kunskaper vid olika nämndsammanträden genom att bjuda in personalrepresentanter till mötena.

Lindquist hade lämnat sitt svar före fullmäktigemötet. Han hänvisade där till kommunallagens olika bestämmelser som ger
personalföreträdare rätt att närvara vid sammanträden när man
behandlar frågor “som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare, och dess anställda”. Respektive nämnd kan också,
enligt kommunallagen “i särskilda fall” besluta att personalföreträdare får närvara vid behandling av andra ärenden.

Lindquist betonade i sitt svar att det enligt hans mening inte finns någon generell rätt för personalföreträdare att närvara vid nämndernas sammanträden.

Claudio Crevatin hävdade att detta var en feltolkning av kommunallagens paragrafer och sa att kommunen är skyldig att skicka ut kallelser till personalrepresentanterna.

Den 70 minuter långa debatten blev stundtals hetsig med ett antal hårda ordväxlingar. Några beslut tas aldrig i samband med
interpellationer utan även denna lades till handlingarna.

Men Claudio Crevatin beslutade sig efter mötet att skriva till
länsrätten för att få en lagliglighetsprövning av bestämmelserna.

Enligt Crevatin förbjuder Lidingö kommun (utom Kultur- och
fritidsnämnden) närvarorätt för personalföreträdare vid nämndernas sammanträden, trots att de har det, enligt paragraferna 9 – 13.

Förklaringen till förbudet är enligt Crevatin “att politikerna inte
känner sig ´fria` vid diskussionerna”. Crevatin vill att länsrätten “tydligt förklarar för Lidingö Kommun hela kommunallagens kapitel 7, paragraferna 8 till och med 16”.

Brevet skickades den 3 maj.

Dela Claudio Crevatin (s): Lidingös förbud inte lagligt

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google