Väder Lidingö

Lidingö tisdag 7 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Förorenad jord hittad vid Klockargårdens skola

söndag 18 maj 2008 00:00

Klockargårdens-skola Delar av Klockargårdens skolgård är avstängd i avvaktan på sanering.

Förhöjda halter av föroreningar har påträffats på några delar av skolgården vid Klockargårdens skola, enligt Lidingö stad. I väntan på sanering har bergskullen mellan skolbyggnaderna spärrats av.

Förhöjda halter av föroreningar har påträffats på några delar av skolgården vid Klockargårdens skola, enligt Lidingö stad. I väntan på sanering har bergskullen mellan skolbyggnaderna spärrats av.

Klockargårdens-skola Delar av Klockargårdens skolgård är avstängd i avvaktan på sanering.

I samband med den planerade utbyggnaden av Klockargårdens skola har rutinmässiga markprover tagits på skolgården. Resultatet från provtagningen visar förhöjda halter av föroreningar inom några delar av området. För att förhindra att skolbarnen kommer i kontakt med den förorenade jorden har nödvändiga åtgärder vidtagits, bland annat har bergskullen mellan skolbyggnaderna spärrats av.

Inom det avspärrade området har förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) påträffats. Denna typ av föroreningar är vanligt förekommande i stadsmiljöer och bildas vid ofullständig förbränning av organiska ämnen, som till exempel petroleumprodukter och trä. Föroreningarna har hittats i gamla fyllnadsmassor som troligtvis legat där ända sedan skolan byggdes.

Under början av sommaren kommer en bedömning att göras om vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga på skolan. Bland annat kommer det avspärrade området att saneras. Arbetena beräknas vara klara i god tid innan skolstarten i augusti.

Föräldrar med barn i Klockargårdens skola fick under torsdagen information om det inträffade och för de som har ytterligare frågor anordnas ett möte på skolan tisdag 20 maj.

Pressmeddelande från Lidingö stad

Klockargårdens-skola 2

Dela Förorenad jord hittad vid Klockargårdens skola

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google