Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 november 2018 v. 47

Senaste kommentaren - Se fler

Anders Lydén 20 nov 21:21 om Hjälp till att låta Lidingösidan leva vidare!

Hög sysselsättningsgrad

torsdag 4 januari 2018 06:41

LIDINGÖ I STATISTIKEN. Priset "Årets Tillväxtkommun" för 2017 gick till Älmhult. Priset delas ut till en kommun som visar en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Det är Arena för Tillväxt (ägd av Swedbank, ICA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Sweco som står bakom priset. I den särskilda "Tillväxtguiden" som finns på vinnarsidan kan man göra ett 30-tal jämförelser mellan landets 290 kommuner och hitta många intressanta uppgifter.

Lidingösidan har tagit fram några sammanställningar som rör Lidingö i jämförelse med grannkommunerna Danderyd och Solna. Det gäller arbetspendlingen, sysselsättningsgrad, arbetslöshet, nyföretagande, företagare, behöriga till gymnasiet, fullföljda gymnasieutbildningar, försäljning i dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln.

Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018 Copyright Arena för Tillväxt 2018Copyright Arena för Tillväxt 2018

Dela Hög sysselsättningsgrad

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-01-17 14:35

Tack Pia för ditt svar. Självklart är det både utbud och pris som påverkar köpbeteendet.

Jag hörde på morgonnyheterna idag om en studie från VTI som visade att den ökade näthandeln leder till större klimatpåverkan, inte mindre, som man kanske kunde tro. Nu gällde detta visserligen mat, men ändå. Ökade inkomster och ökad fritid brukar leda mer av både näthandel och mer av fysisk handel. Denna s.k. inkomsteffekt brukar överväga över den s.k. substitutionseffekten.

Jag minns när man på 1980-talet gissade att när först telefax, sedan SMS och senare internet introducerades, då trodde man förhoppningsfullt att detta skulle minska behovet av fysiska transporter. Rörligheten per invånare har vuxit trendmässigt sedan år 1800 med ca 1,7 % per år, med två hack i kurvan, för de båda världskrigen.

Att handeln blir mera skräddarsydd det tror jag också. Jag är dessutom lika upprörd som du över allt slöseri och allt överskott som bara slängs och att vissa kedjor eldar upp kläder. Men detta har inte så mycket så mycket med centrumhandeln på Lidingö att göra.

Du skriver att: ”Det är löjligt att prata om biltrafiken över bron som orsakas av att det saknas några varor på Lidingö jämfört med vårt konsumtionsbeteende totalt sätt.” Detta är ju ett häpnadsväckande påstående. Vad ska du som lokalpolitiker göra åt ”vårt konsumtionsbeteende totalt sätt”, mer än att föregå som ett gott exempel som människa?

Men att begränsa biltrafiken över Lidingöbron till externa stormarknader längre bort från våra bostäder, det kan vi Lidingöpolitiker faktiskt göra någonting åt. Det gäller att inse vad vi lokalt kan påverka respektive inte påverka. Först när Lidingö för ca 10 år sedan fick våra första lokala lågpris matvarubutiker, slutade Lidingöborna att ta bilen över Lidingöbron och bytte till att handla sina dagligvaror på nära håll. Bättre utbud och bättre priser!

Om detta anses vara löjligt, så får detta stå för dej. Jag är löjlig nog att föredra att handla så lokalt som det bara går! Helst även sällanköpsvaror, även om det sker sällan, då jag oftast sliter ut mina bomulls T-shirts från 70- och 80-talet.

Pia Wieck (LP) 2018-01-15 09:48

Göran Tegnér, när du pratar om näthandel kontra butikshandel får jag känslan av att du mest tänker på utbudet - att vi måste öka antalet butiker i centrum för att utbudet ska vara tillräckligt stort på Lidingö. Men du säger ju själv att utpendlingen är högre än för andra kommuner - så många passar nog på att handla saker i t.ex. Stockholm, även om det skulle finnas på Lidingö, av praktiska skäl. Många passar kanske på att handla på lunchen.

Sen handlar det inte bara om utbud, utan om priset. Du kan bygga ett nytt Täby C på Lidingö och de kommer ändå inte kunna konkurrera prismässigt med nätet. Jag vet, eftersom jag handlar nästan 100% av mina sällanvaror på nätet. Varken Stockholm eller Täby C kan konkurrera med priserna. Det är bara att acceptera. Att Lidingöborna handlar mer på nätet jämförelsevis (om det nu är så) - kan ju tyda på en massa andra saker än just utbudet av butiker på Lidingö. De finns många andra faktorer som påverkar det beteendet.

Ska vi kika in i framtiden så tror vissa visionärer att handeln kommer att bli mer skräddarsydd. Möjligt med hjälp av datorer och nödvändigt för miljön. Idag tillverkas ett överskott och det slängs väldigt mycket saker som aldrig blir sålda. Siffrorna kan jag inte i huvudet, men de är skrämmande. I framtiden kanske vi beställer allt på nätet och det tillverkas först när vi beställt. Det har redan börjat poppa upp sådana tillverkare för t.ex. jeans och t-shirts.

Vi måste även ta hänsyn till de ungas beteende när vi planerar framtiden. Det är deras beteende som ska styra framtiden, inte vårt. De handlar färre prylar än sina föräldrar. De äger knappt några CD-skivor, DVDer, CD-spelare, uppslagsböcker. De är heller inte så intresserade av prydnadssaker eller fotoalbum. De är mer miljömedvetna och handlar gärna second-hand. De lägger mer pengar på resor, caféer och upplevelser. Och det mesta handlas på nätet.

En skrämmande video om tillverkning och konsumtion av bomullskläder. Vårt största problem är inte att vi konsumerar för lite, utan att vi konsumerar för mycket. Det är löjligt att prata om biltrafiken över bron som orsakas av att det saknas några varor på Lidingö jämfört med vårt konsumtionsbeteende totalt sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY

paul matell 2018-01-12 13:39

Svar till Göran Tegnér:

Tokstort centrum var kanske tillspetsat och handelsytan som du vill att jag ska kommentera avstår jag ifrån att göra. Men låt oss hålla grytan kokande och enas om att närdemokrati under det närmaste halvåret förutom alla VOS-frågor (vård-omsorg-skola) även ska fokusera på BHS-frågor (bostäder-handel-service). Mitt föslag är att alla partier som vill bilda majoritet i fullmäktige involverar studenter, teknologer och nyutexaminerade med intresse och kunskaper inom samhällsbyggnad och infrastruktur.
Göran får gärna komplettera underlaget från "Arena för Tillväxt 2018" men grafik eller tabeller som beskriver 20-30 åringars studie- och yrkesval. Nästa steg är att hitta ett debattforum (Lidingösidan, Radio Lidingö m.fl) som vill vara med och utveckla hela Lidingö. Med vårens ankomst etableras dialogen och de partier som med erfarenhet och nytänk tar fram det mest genomtänkta partiprogrammet till hösten kan sedan räkna flest röster i kommunalvalet! Eller är det bara en utopi att närdemokrati ger alla en chans att bidra till hälsans ö?

Göran Tegnér 2018-01-11 18:27

Svar till Paul Matell:

Tack Paul för Ditt intressanta inlägg. Dina idéer om närdemokratin i Centrum är väl värda att ta fasta på. Om paketutlämning ska ske just i stadshuset (dit biblioteket ska flytta) vet jag inte, men i Centrum verkar klokt!

Jag anser dock att det visst går att dra intressanta och generella slutsatser av makrostatistik. Den ersätter ingalunda mikrostatistik och personliga kloka iakttagelser, men den kan vara ett värdefullt komplement. De olika detaljeringsnivåerna brukar i regel berika varandra, utan att man behöver döma ut den ena eller den andra nivån. I detta fall är Ditt inlägg berikande. Generella slutsatser är just generella; självfallet behöver de kompletteras med analyser av marknadssegment.

Jag hyllar också ”de butiker som finns i myllan med gångavstånd från bostäder”. De icke centrumlokaliserade järnhandlarna frekventerar jag gärna själv. När vi flyttade in till Killinge i Lidingö år 1977, då fanns det post, bank, tandläkare, järnaffär och radioaffär i Brevik. Nu har dessa tyvärr försvunnit; underlaget var uppenbarligen lite för litet. Radioaffären (Audio Video) flyttade från Brevik till Torsvik, men även där var underlaget lite för svagt, så den flyttade strax till Centrum och verkar nu gå alldeles utmärkt i just Centrum.

Vi liberaler vill gärna förstärka underlaget i våra stadsdelscentra i Brevik, Högsätra, Larsberg/Bodal/Baggeby, Näset och Rudboda, för att nämna några sådana stadsdelar.

Men även Lidingö Centrum behöver förstärkas, framförallt med sällanköpsaffärer, anser vi. Du kanske inte kan få Claes Ohlson och ett par tre andra större sällanköpsbutiker att flytta till Skärsätra, men väl till ett Lidingö Centrum med ett något större underlag. Det går ju också att lyssna på vad Företagarna på Lidingö anser, att Centrum behöver byggas ut; de vet ju i alla fall en hel del om handel och dess villkor.

Så fort jag nämner att bygga ut Lidingö Centrum, då påklistrar Du epitetet ”tokstort”. Därför har jag en konkret fråga till Dig: De nu gällande utbyggnadsplanerna för Centrumhandeln (enligt detaljplanen Oden) omfattar ett tillskott i handelsyta på 6.820 kvm (67 %). Är detta tokstort? Hur mycket/litet är inte tokstort?

paul matell 2018-01-11 09:55

Svar till Göran Tegnér:

Det finns olika köpbeteenden, vilket kräver analys av marknadssegment. Det går inte att generalisera med statistik som visar att Lidingöbor spenderar mindre på sällanköpsvaror för att Lidingö centrum inte är tokstort. Mitt bästa köp förra året var en pryl för 1500kr på Järnia i Skärsätra centrum. Men prylen finns förmodligen på Happy Homes Ljungbergs färg vid Torsviks centrum, Bolist Lidingö Järn och Färghandel vid gamla elverket eller på Beijer Bygghandel i Stockby. De två senare finns inte ens vid ett centrum men är lika bra för det. Jag hyllar de butiker som finns i myllan med gångavstånd från bostäder.
Postnords utlämning i L-ö centrum innebär oftast långa köer och dåliga parkeringsmöjligheter. Däremot skulla alla tomma ytor i stadshuset fungera utmärkt för paketutlämning. Nära till bussar och en möjlighet för alla kommunalråd att träffa folket. Kanse ett exempel på närdemokrati som utvecklar ön?

Göran Tegnér 2018-01-10 10:23

Svar till Paul Matell:

”Varför gå över ån efter vatten?” avslutar Paul Matell sitt inlägg. Detta är precis pudelns kärna anser jag. Ja varför ska vi Lidingöbor behöva göra detta? Jo, därför att vi har ett alldeles för lågt utbud av butiker med sällanköpsvaror. Hela 60 % av dessa varor importeras från områden utanför Lidingö, enligt en studie från WSP som gjordes för ett antal år sedan.

Uppgiften stöds av en enkät som Företagarna på Lidingö gjorde den 14 oktober 2017, ”En dag på Lidingö”. Där sägs: ”När det gällde sällanköpsvaror, såsom kläder, vitvaror, möbler, färg etc. var det endast ett fåtal som gjorde alla sina inköp på Lidingö. Merparten gjorde dock mer än hälften av sina inköp utanför Lidingö.”

Att ca 20 % köps via nätet och drygt lika mycket från utlandet torde även gälla dem som bor i Solna, Täby, Sollentuna och Nacka. Men invånarna i dessa fyra kommuner uppvisade en lokal omsättning av sällanköpsvaror på 46.200 kr per invånare år 2016. Samtidigt omsatte Lidingöborna endast 11.900 kr per invånare på sådana varor.

Lidingöborna spenderade således endast 26 % på sällanköpsvaror lokalt inom kommunen jämfört med dessa fyra kommuner. Och inkomsterna i Lidingö är inte heller lägre än i dessa fyra kommuner.

Skillnaden beror på att dessa kommuner har ett helt annat - bredare och djupare - utbud av sällanköpsvaror, inte på internet och utlandet. Detta torde vara solklart. Bygg ut Lidingös Centrumhandel!

Paul Matell 2018-01-10 04:20

Härligt med nyheter i diagram som visar att lilla Lidingö är välmående trots livsmedelsbrist (om nu dricksvattnet är förorenat vilket staden ej kan svara på) och vardagens otrygghet i form av inbrott, stölder samt trafikolyckor.
Göran Tegnér har oftast bra analyser men när han beskriver tillkortakommanden med sällanköpsvaror och Centrums utbyggnad har han missat vitsen med den "osynliga handen" som är liberalernas paradgren formulerad av Adam Smith.
Redan idag köps 20% av sällanköpsvaror på nätet och 23% av totala omsättningen sker med inköp utomlands, dvs byggvaror, heminredning vit- och brunvaror (datorer och hemelektronik), barnvagnar, cyklar, elmoppar, fossilfordon samt fritidsbåtar beställs på nätet och levereras direkt till en gods- eller postadress på ön. Varför gå över ån efter vatten?

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-06 12:12

Lidingösidan tog förtjänstfullt fram intressant statistik den 4 januari 2018 med olika nyckeltal från ”Arena för tillväxt”. Denna statistik förtjänar några kommentarer och reflexioner:

1) Lidingös sysselsättningsgrad (81,1 %) är hög, men dock bara i nivå med storstadsregionerna i genomsnitt (81 %).

2) Lidingös utpendling (70,5 %) är högre än vad som är vanligt bland kommunerna i storstadsregionerna (56 %). Vårt beroende av Stockholms kommun är sannolikt mycket högre än för genomsnittet i länet. Mellan åren 2000 och 2016 ökade utpendlingen med 19 %.

3) Lidingös inpendling till arbetsplatserna inom kommunen (45,6 %) är marginellt högre än för kommuner i storstadsregionerna (42,7%). Jämfört med Solna (87,3 %) och Danderyd (80,7 %) är Lidingös inpendling betydligt lägre, beroende på att vi har förhållandevis färre arbetsplatser att erbjuda inpendlare. Mellan åren 2000 och 2016 ökade utpendlingen med 23 %. Sedan år 1990 har antalet arbetsplatser på Lidingö minskat med 5 %!

4) Skolresultaten ligger i topp med 97,1 % behöriga till gymnasiet, jämfört med 86.9 % som snitt för storstadsregioner. Även fullföljd gymnasieutbildning (71 %) är bättre än storstadssnittet (67,1 %). Bra!

5) Arbetslösheten är 2 %-enheter lägre, företagandet och nyföretagandet är 5 respektive 4 %-enheter högre än för storstadsregionerna i snitt. Detta är också bra!

6) Försäljningen i dagligvaruhandeln ligger högre i Lidingö (99 %) jämfört med kommuner i storstadsregionerna i genomsnitt (89 %), räknat i procent på försäljningsunderlaget.

7) Försäljningen i sällanköpsvaruhandeln är dock bara 38 % i Lidingö, jämfört med kommuner i storstadsregionerna i genomsnitt (70 %), räknat i procent på försäljningsunderlaget.

Vi liberaler påpekade här på Lidingösidan den 19 december 2017: ”Överdrivet rykte om Centrums förtida död” att hela 60 % av inköpen av sällanköpsvaror går till andra kommuner. Resultatet blir att det sker många fler medellånga inköpsresor med bil på grund av brister i det lokala utbudet av sådana butiker här på ön.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google