Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Idrotten betyder mycket för unga på Lidingö

torsdag 10 april 2008 01:00

Ulf Blomdahl 2 – Flickor på Lidingö vill formulera sina egna livsprojekt, sa forskaren Ulf Blomdahl på ett seminarium i stadshuset. Den största idrottsaktiviteten bland flickor på Lidingö är Friskis och Svettis.

Hur är det att vara ung på Lidingö? Vilka aktiviteter inom föreningslivet lockar unga i dag? Det var några av de frågor som
forskaren Ulf Blomdahl redovisade på ett seminarium i tisdags kväll i Lidingö stadshus.

Ulf Blomdahl 2 – Flickor på Lidingö vill formulera sina egna livsprojekt, sa forskaren Ulf Blomdahl på ett seminarium i stadshuset. Den största idrottsaktiviteten bland flickor på Lidingö är Friskis och Svettis.

Hur är det att vara ung på Lidingö? Vilka aktiviteter inom föreningslivet lockar unga i dag? Det var några av de frågor som forskaren Ulf Blomdahl redovisade på ett seminarium i tisdags kväll i Lidingö stadshus.

Arrangör var Lidingö stads kultur- och fritidsförvaltning. Ett hundratal intresserade föreningsmänniskor fick lyssna på en
fartfylld genomgång av undersökningar Ulf Blomdahl, forskningsledare i Stockholms stad med inriktning på idrott och
kultur, gjort i Lidingö.

- Vad är på väg ut eller in i ungdomskulturen på Lidingö? Vad ska man speja på? Ja, inte på gator och torg utan där barn och ungdomar omformar sina referenser, utan att möta motstånd, sa Ulf Blomdahl.

En stor mängd siffror presenterades under kvällen, dels skillnader mellan högstadiet och gymnasiet, dels mellan pojkar och flickor. År 2003, när en liknande undersökning gjordes på Lidingö, var 76 % av mellanstadieeleverna med i en idrottsförening. Det var bäst i Sverige. Nu är siffran för högstadiet 59 %. I gymnasiets åk 3 var samtidigt 35 % med i en idrottsförening. Nu är 41 % med.

- Idrottsrörelsen är bra på att tillfredsställa mellanstadie- och högstadieelevernas behov, men inte gymnasisternas, sa Ulf Blomdahl. Men svenskt föreningsliv kan inte längre bygga på förutsättningen att eftersom man fått in ungdomarna i låg ålder så stannar de kvar även i gymnasiet. Det är samma sak vad gäller musikskolan, scouterna och Friluftsfrämjandet.

- Man måste hitta vägar in, senare. Fotbollen klarar det för den är så stor. Men gymnasieeleverna är mindre fysiskt aktiva, de är inte intresserade av motion och idrott. Trots det är 90 % av allt föreningsliv på Lidingö just idrott.

Ulf Blomdahl 1 – Vad är på väg ut eller in i ungdomskulturen på Lidingö? Vad ska man speja på?

En fråga som ställdes var: Hur viktigt tycker du det är att få göra följande när du friidrottar på fritiden? Gymnasieungdomarnas svar stämde överens på en del punkter. Viktigast var att må bra, anser pojkarna till 81 % och flickorna till 93 %. Att få bra kondition är viktigt för 48 % av pojkarna mot hela 63 för flickorna. Att vinna och att tävla var dubbelt så viktigt för pojkar som för flickor. Att få röra sig till musik var mycket viktigt för flickor men nästan försumbart för pojkar.

Generellt är det viktigt att få bestämma över sin egen tid. Idrotter med mycket stor frihetsgrad har vuxit, som gym, aerobics och golf. Alla unga vill också uppleva allt mer per tidsenhet. Därför ändras reglerna i vissa idrotter, t.ex. har jaktstart tillkommit i skidåkning.

Flickor på Lidingö är mindre fysiskt aktiva. Samtidigt har flickor
bättre betyg i alla ämnen än pojkar, med undantag av gympa.
Idrotten ger inte samma status för flickor som pojkar och flickor
värdera sin hälsa lägre än pojkar. Men ju mer man motionerar desto mer ökar självuppskattningen av den egna hälsan.

I lagidrotter är endast 9 % av Lidingös flickor aktiva, medan hela 30 % ägnade sig åt individuella idrottsgrenar. Varför? – De vill formulera sina egna livsprojekt, sa Ulf Blomdahl. Och största idrottsaktiviteten bland flickor på Lidingö är Friskis och Svettis.

På frågan “Vilken typ av aktiviteter tycker du att Lidingö stad ska
satsa på” svarade högstadieeleverna och gymnasieeleverna år 2007 rätt samstämmigt: Idrott. Därefter kom Fritidsgårdar, Kultur, Natur och Föreningsverksamhet.

När man frågade just gymnasieungdomarna skiftade svaren. Idrott: pojkar 43% och flickor 27%. Fritidsgårdar/andra mötesplatser för unga: pojkar 21%, flickor 25%. Kultur: pojkar 13%, flickor 24%, Natur: pojkar 13%, flickor 19%. Föreningsverksamhet: pojkar 4%, flickor 3%.

Vilka idrotter är mest intressanta för högstadiet respektive
gymnasiet? Fotboll är mest populärt. Men sedan skiljer sig svaren. Tennis svarar högstadieelever, Friskis och Svettis svarar
gymnasister. Genomgående är att i gymnasiet har idrottsintresset minskat kraftigt.

I vilka typer av föreningar var öns högstadieelever medlemmar år 2007? Det dominerande svaret var “idrottsförening”. Hela 59 % var medlemmar i en idrottsförening. Därefter blev det ett långt hopp till kulturförening med 5 %, scouter med 4 % och frikyrka med 3 %. I t.ex. politiska ungdomsförbund var 0 % medlemmar.

Den rapport som Ulf Blomdahl presenterade är en delrapport i ämnet “Så är det att vara ung på Lidingö”. Fortsättning följer.

Cecilia Eriksson Cecilia Eriksson, Lidingö stads föreningsstrateg, arrangerade seminariet.

Dela Idrotten betyder mycket för unga på Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google