Väder Lidingö

Lidingö torsdag 9 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Ja till information via SMS

fredag 25 maj 2018 00:04

OM DET HÄNDER IGEN. Efter den stora vattenläckan vid Mosstops gärde på trettondagsaftonens kväll, då delar av Lidingö drabbades och hela Hersbys vattentorn tömdes, har staden under våren arbetat med analyser om hur information vid liknande händelser ska fungera. I detta fall gäller det hur rekommendationen att koka vattnet, som kom den 6 januari, spreds och via vilka kanaler. Man har låtit företaget Structor Riskbyrån AB under februari och mars månader gå igenom stadens krishantering och kriskommunikation i samband med händelsen. 600 lidingöbor i olika åldrar har telefonintervjuats och svarat på frågor, framförallt hur de vill få information om liknande händelser inträffar. Slutsatsen är att merparten av de tillfrågade vill ha ett SMS-meddelande från staden.

- Vi hoppas snart kunna erbjuda en sms-tjänst som kopplas till våra tekniska system. Det är en möjlighet som vi håller på att utreda. Juridiskt kommer det att kräva någon form av aktivt medgivande av de som vill koppla sig till tjänsten, säger Lidingös kommunikationschef Madeleine Helleday i ett uttalande på stadens hemsida.

Svaret på den första frågan "Känner du till att kommunen drabbades av en vattenläcka den 5 januari 2018" är intressant. 86 procent (517 personer) känner till läckan medan hela 14 procent (83 personer) inte gör det. Med tanke på alla diskussioner om läckan i alla medier är det märkligt att hela 14 procent varit ovetande. 42 procent av de tillfrågade blev själva drabbade genom avbrott eller lågt vattentryck.

På frågan hur man fick reda på stadens rekommendation att koka vattnet är den stora direkta förmedlaren Facebook-sidan "Lidingös anstalstavla". Genom den fick 15 procent sin information. Även Lidingösidans var en förmedlare av informationen (3 procent) medan "bekanta/familj/kompisar" (som då fått sin information via olika medier) var störst med 40 procent.

Frågan hur man vill ha information om liknande händelser inträffar i framtiden visar att SMS slår allt med hästlängder. 63 procent vill ha SMS, men 13 procent vill få information via radio. Och 3 procent vill få sin information från Lidingösidan.

Länk till undersökningen. (Där står visserligen "Undersökning av kommuninvånarnas upplevelse av stadens kommunikation i samband med vattenläckan 2015-01-05", men det ska alltså vara 2018-01-05).

Dela Ja till information via SMS

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google