Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Kultur förbättrar hälsa och livskvalitet

onsdag 5 september 2018 17:11

HJÄRNANS CAFÉ. I en aktuell rapport från det brittiska parlamentet kallad ”Creative health: The arts for health and wellbeing” betonas kulturens hälsofrämjande effekter. Rapporten visar att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra patienters hälsa och livskvalitet. De positiva erfarenheterna i rapporten bekräftades av museipedagogen Jimmy Andersson som vid gårdagens föreläsning på Hjärnans café (Mötesplats Centrum) inför en fullsatt salong beskrev projektet ”Möte med minnen”.

Projektet har sin grund i ”Meet Me at MoMa” (Museum of Modern art) i New York. Personer med kognitiv störning fick i projektet tillsammans med museipedagoger utforska och utbyta tankar kring konst, konstnärer och museiföremål. Med utgångspunkt från bilden eller föremålet fördes samtal som genom associationer till besökarnas egna upplevelser och erfarenheter väcker gamla minnen till liv. Upplevelserna att i en liten grupp möta och samtala kring konsten visade sig stärka självkänslan hos de demenssjuka och bidrog till ökad livskvalitet.

År 2011 lanserades projektet i Sverige med bland annat Nationalmuseum och Alzheimerfonden som huvudmän. Totalt medverkar nu 93 muséer, konsthallar och hembygdsföreningar i projektet. Grupper med 8-10 deltagare (demenssjuka och deras anhöriga) möter en museipedagog som under en timme samtalar kring tre tavlor eller föremål. Samtalen blir ofta intensiva och spännande och upplevs som en mycket meningsfull aktivitet som bidrar till personlig utveckling och stimulans.

Jimmy Andersson avslutade föredraget med att visa ett konstverk av Oscar Berg som publiken fick analysera och uttrycka sina känslor för. Det blev en livfull diskussion som illustrerade konstupplevelsens betydelse för att väcka minnen och stimulera den kognitiva förmågan.

Hjärnans café återkommer tisdagen 2 oktober kl. 18-20, Mötesplats Centrum Friggavägen 14A. Professor Johan Fastbom kommer då att tala om ”Vilka läkemedel är olämpliga för äldre”.

Text: Bo Brismar

Dela Kultur förbättrar hälsa och livskvalitet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google