Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

(L) vill inte ha kontor på Elfvikslandet

måndag 14 april 2008 13:36

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet, den 31 mars, beslutades att anta en detaljplan för området Skogshem på Elfvikslandet. Bakgrunden till ärendet var att Skogshem vill utveckla sin verksamhet. För att kunna göra detta måste de outnyttjade byggrätter som finns för fastigheterna Söderåsen 4 och 6 “flyttas och omfördelas”.

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet, den 31 mars, beslutades att anta en detaljplan för området Skogshem på Elfvikslandet. Bakgrunden till ärendet var att Skogshem vill utveckla sin verksamhet. För att kunna göra detta måste de outnyttjade byggrätter som finns för fastigheterna Söderåsen 4 och 6 “flyttas och omfördelas”.

Skogshem får nu ett markområde med byggrätt av staden och Lidingö stad får ett område av Skogshem. En del av byggrätten kan komma att användas för att bygga om, och till, delar av den befintliga kursgården.

Lidingöpartiets representanter har under förberedelsearbetet ansett att planens genomförande kan påverka hela Elfvikslandets karaktär.

Efter beslutet lämnande man in följande reservation:

“Reservation från Lidingöpartiet gällande Detaljplan, Skogshem, del av kvarteret Söderåsen, stadsdelen Elfvik § 14 Lidingö kommunfullmäktige, mars 2008.

Vår reservation rör speciellt det faktum att den nya detaljplanen
medger att stora delar av det område som idag utgör obebyggd
naturmark kommer att kunna bebyggas med KONTOR. Det rör sig om 6 400 kvadratmeter tillkommande våningsyta.

Dessutom avses försäljning och nybyggnation av privatbostäder ske på marken kring Villa Kullen och Villa Metsola. Den nuvarande markägaren överlåter visserligen mark till Lidingö stad, men den marken består av en 30 meter hög brant sluttning som inte är särskilt tillgänglig för det rörliga friluftslivet.

Någon undersökning av hur den vackra och smala Elfviksvägen kommer att klara av den ökade trafiken, har inte heller gjorts.

Inger Damberg
för Lidingöpartiets
Kommunfullmäktigegrupp”

Dela (L) vill inte ha kontor på Elfvikslandet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google