Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Lägre hastigheter. Ändå åkte 47 bilister för fort

torsdag 29 november 2018 13:36

POLISKONTROLL. Idag hade polisen trafikkontroll, utförd av polisaspiranter, vid Torsvik. Bilister som kom från ön och skulle ut på Lidingöbron mot Stockholm kontrollerades. Mellan klockan 09.30 och 11.30 stoppades 47 bilister som kört mellan 80 och 100 kilometer och därför fick ta emot en ordningsbot om för hög hastighet.

Polisens bilar stod i backen från Torsvik till bron beredda att stoppa bilister som kört för fort. Foto: PolisenPolisens bilar stod i backen från Torsvik till bron beredda att stoppa bilister som kört för fort. Foto: Polisen

- Det som var glädjande vid dagens kontroll var att hastigheten var lägre än vanligt och inga körkortsomhändertaganden blev aktuella. En person blev dock misstänkt för olovlig körning, säger insats- och utbildningsledaren på plats, Fredrik Ehrström, till Lidingösidan.

- Tyvärr uppmärksammade vi även denna gång att mötande trafik ”varnade” andra bilister genom att blinka med sina strålkastare. Förutom att det kan ge böter försvårar det polisens trafiksäkerhetsarbete och möjlighet att hitta och lagföra efterlysta och kriminella personer, säger Fredrik Ehrström.

Den som vill veta var LPO Norrmalm har kontroller den här veckan kan följa detta på Instagram under polisen.norrmalm

Dela Lägre hastigheter. Ändå åkte 47 bilister för fort

Kommentarer

Johan Andersson 2018-12-11 14:08

Per, du har en intressant poäng...
Nu var det visserligen en utbildningsinsats och man kan ju knappast undvika att agera när man är på plats och bevittnar förseelsen. Och att stoppa brottslingen för att delge en låtsasböter känns ju lite fånigt.

Men bortsett från utbildningarna kan det inte helt enkelt vara så att det är jobbigt och krävande att utreda bedrägerier men att fånga någon med laser knappt kräver någon insats alls? Sen får man ju åka med blåljus och jaga ifatt den grovt kriminella som gjort en fartöverträdelse. Bara det en anledning i sig...

Komiskt att höra Polisen säga på radion att "vi arbetar ju fortfarande med fallen men inte aktivt" vilket betyder att alla eventuella spår och bevis är försvunna när man kanske 18 månader senare bemödar sig med att titta närmare på fallet. "Utredning nedlagd. Spaningsuppslag saknas" kommer ju knappast som en överraskning då.

Per Söderäng 2018-12-11 12:10

”Mindre bedrägerier ska inte utredas”
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/mindre-bedragerier-ska-inte-utredas

Lura andra människor är OK
men för det horribla brottet att köra 80 på bron tillsätts krafttag!

Anders Bergstedt 2018-12-01 14:46

Fredrik Ehrström !
Nu börjar vi närma oss konsensus- i varje fall på pappret !

Jag kämpar för att vi alltid, utom på nätterna skall ha en polispatrull (en Lidingöexpert och en vanlig polis) som skall kunna allt och sköta all yttre verksamhet. Det är 10 poliser. Sedan är det naturligtvis bra med styrkedemonstrationer ibland även där brottsligheten är låg.

Glöm inte att då jag kom hit 1965 och ända till 90-talet var vi c:a 45 poliser som klarade upp nästan allt och de kriminella var ett 20-tal. Vid Närpolisreformen tog de av oss hälften och nu senast den andra hälften. Du förstår säkert varför brottsuppklarningen också här är usel trots låg brottslighet !

Fredrik Ehrström 2018-12-01 14:09

@Anders Bergstedt
Hej,
jag tror också att dialog leder framåt.

Vi känner såklart till den lokala problembilden på Lidingö,
då vi har varit med och tagit fram den.
Ett av FLERA sätt att jobba med den är (återigen) trafikkontroller, både som denna och på andra sätt ute på ön.

Samtidigt försöker vi ha poliser som arbetar mot klotter, ungdomsgäng och droger, då även det ligger i polisens uppdrag.

Vissa tider på dygnet får vi dock fokusera mer på 112-uppdraget och kanske till och med i något annat område inom LPO Norrmalm. Jag tänker inte ge mig in i någon diskussion om polisens numerär, men just nu är vi de vi är så att säga.

Jag svarade Per Andersson precis:
"Det kan vara så att vi ofta visar upp just trafikinsatser i sociala medier då våra tydliga riktlinjer för publicering gör att det är svårt att visa andra insatser ur ett integritetsperspektiv. Sedan tror vi det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att se vad vi gör lokalt.

Jag kan dock försäkra dig om att LPO Norrmalm lägger stora polisiära resurser på Lidingö som kanske inte är lika synliga."

Jag hoppas du kan känna dig någorlunda tillfreds med mitt svar och att vi har möjlighet att kommunicera vid flera tillfällen!

Fredrik Ehrström 2018-12-01 13:07

@Per Andersson
Detta är inte en prioritering av just trafikbrott.
Det är (återigen) en utbildningsinsats under några dagar av en 6 månader lång praktik. Den är obligatorisk för alla polisaspiranter och ska förbereda dem för olika situationer som de kan stöta på i sitt kommande arbete som poliser. De genomgår även andra utbildningsinsatser med andra teman.

Trafikarbete är ETT av många verktyg vi har i lådan när det gäller att bekämpa de brott som leder till hög upplevd otrygghet och på att just punktmarkera kriminella, som du själv skriver om.

Att vi gör detta ska inte förväxlas med att vi ibland har knappa resurser, att vi äskar mer medel eller att vi ibland går på knäna då det är mycket att göra eller att vi ibland är för få.

Det kan vara så att vi ofta visar upp just trafikinsatser i sociala medier då våra tydliga riktlinjer för publicering gör att det är svårt att visa andra insatser ur ett integritetsperspektiv. Sedan tror vi det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att se vad vi gör lokalt.

Jag kan dock försäkra dig om att LPO Norrmalm lägger stora polisiära resurser på Lidingö som kanske inte är lika synliga.

När det gäller rapporter, fakta eller statistik som visar kopplingen mellan trafikbrott och annan kriminalitet och hur detta får positiva följdeffekter så finns det många källor att söka bland. Börja med BRÅ (Brottsförebyggande rådet), kommunen och titta på polismyndighetens hemsida. Hör av dig om du vill ha fler tips.

Anders Bergstedt 2018-12-01 11:44

Fredrik Ehrström !Jag blir oerhört överraskad och glad över att en operativ polis ger sig in i debatten. Dialog leder alltid framåt ! Kommunpolisen var väldigt bra på monolog liksom de höga cheferna men kritik bemöts med tystnad !

Du bekräftar att då dessa resurser sätts in i mera brottsbelastade områden så blir det resultat. Det är just där man också kommer åt den verkliga kriminaliteten. På Lidingö blir det bara pengar till statskassan !

Då det gäller trafiksäkerheten så finns det inga trafikfaror på kontrollplatsen. Dödsolyckorna ökar i Sverige men vi har inga dödsolyckor förutom några vansinneskörningar på motorcykel och ytterst få med lindriga skador.

Vårt stora problem är bostadsinbrotten, andra inbrott och våra lokala återfallsförbrytare. Där sätter polisen inte in några resurser alls för att punktmarkera ! På klotter, ungdomsgäng och droger borde man satsa hårt. Polisverksamheten måste anpassas till de lokala behoven. Så ser det inte ut och det avspeglas i kommentarerna !

Per Andersson 2018-12-01 10:28

Grannar, Lidingöbor,
Vad glad jag blir att vi har debatt!

Jag lever efter tron att vi har ett samhällskontrakt mellan stat och medborgare som reglerar relationens rättigheter och skyldigheter.

Genom detta kontrakt garanteras individen bland annat trygghet och vård och förbinder sig att bidra genom att, bland annat, betala skatt. I en situation där polis inte lyckas fullfölja sitt uppdrag rubbas medborgarnas tilltro till detta kontrakt.

För att konkretisera.
Polisens uppklaringsfrekvens faller kontinuerligt (https://www.expressen.se/nyheter/ny-rapport-polisen-loser-farre-brott/) och jämfört med andra länder ligger vi på en inte så hedrande plats. Ett sätt att komma till rätta med uppklaringsfrekvensen är att lagföra fler personer, så kallad pinnjakt (https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/polisens-resultat-dyker-cheferna-beordrar-pinnjakt/). Denna lösning vänder jag mig emot (http://blog.zaramis.se/2018/03/10/uppklarningsprocent-ar-till-stor-del-en-fraga-om-hur-polisen-arbetar/) eftersom den upplevda tryggheten fortsätter minska (https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html).

Med detta sagt så är jag av den bestämda uppfattningen att vi ska vara stolta över våra Poliser, deras arbete och vårt rättsväsende. Att de ska ha all heder och att verklighetsanpassad utbildning är toppen.

Vad jag vänder mig emot är den stora prioriteringen av trafikbrott. Jag anser att denna prioritering är både felaktig och missriktad. Har man knappa resurser, äskar mer medel och går på knäna så borde man fokusera på att bekämpa de brott som leder till hög upplevd otrygghet, på att punktmarkera kriminella (så som man nu gör) och övriga åtgärder som jag är lyckligt omedveten om.

Jag blir mer än gärna motbevisad med rapport, fakta eller statistik som visar kopplingen mellan trafikbrott och annan kriminalitet och hur detta får positiva följdeffekter.

Fredrik Ehrström 2018-12-01 09:04

@Per Sideräng
Hej,
Inom trafiksäkerhetsarbetet arbetar vi på många olika sätt. Bland annat med att leta felbeteenden, profilering och med underrättelsebaserad information. Vi vet att det är bra sätt att upptäcka kriminella individer och andra som inte alltid har rent mjöl i påsen. Förutom det så arbetar vi med hög synlighet och det ena utesluter inte det andra.
Återigen, vi ”slipar” inte till några resultat.

Att hastighet och alkohol påverkar antalet skadade och döda i trafiken är inget LPO Norrmalm hittar på.

@Anders Bergstedt
Hej,
Urskiljningslösa och massiva kontroller?
Det här var en utbildningsinsats för LPO Norrmalms polisaspiranter och antalet deltagare kan vi nog inte göra så mycket åt.

Att det framstod som att det ”bara blev en olovlig körning” är nog mitt fel. Självklart mötte vi på vissa personer som vi redan känner till. För oss är det viktig information att notera vilka tider de lämnar ön och i vilka fordon.

Att även i förebyggande syfte få möjlighet att knäppa fast bältet på barnen i baksätet tycker vi känns bra. Då har alla vunnit mycket när vi väl kommer fram till den där trafikolyckan som inte skulle ske...

Jämför vi med dagen innan, då polisaspiranterna fick öva på andra moment, rapporterades bland annat 7 personer för rattfylleri. Med det vill jag ha sagt att i polisens komplexa arbete vet vi inte alltid hur träffarna för dagen kommer att bli.

Irene Borgenvik 2018-11-30 16:10

Som anställd inom polisen, blir jag minst sagt oroad över den brist på förståelse för hur brott förebyggs. Vi Sverigedemokrater vill på Lidingö minska bostadsinbrott och annan kriminalitet och det är väl utmärkt att polisen håller kontroller till och från vår ö. Om polisen visste exakt vilken dag och tid fordon med vapen, droger, inbrottsgods i, skulle passera skulle det minimera brottsligheten enormt, så har ni upplysningar, hör av er till 114 14! Hastighet handlar också om bromssträckor, uppmärksamhet, reaktionsförmåga m.m. och är en mycket viktig faktor för säkerheten. Att dessutom polisaspiranter får öva så mycket som möjligt är bara bra och de är på olika ställen hela tiden. Tänk positivt i detta, jag kan bara ana att man inte har riktigt rent mjöl i påsen om man motsätter sig detta.

Per Slderäng 2018-11-30 13:31

@Fredrik Ehrström
Konstig logik, så med andra ord är då alla som hållar max skyltad hastighet varken drogpåverkade, inneha stöldgods,narkotika eller efterlysta!
sannolikheten att en stoppad fortkörare skulle uppfylla dessa kriterier ovan är ju ändå minimal och knappast resultat av väl utfört polisiärt arbete.
Snacka om att ägna sig åt att skjuta mygg med elefantbössa
men vad gör man inte för att slipa till statistiken för uppklarade brott och den ständiga ursäkten om skadade och döda i trafiken pga hastighet är rentav av löjlig. En person som skulle dö pga av påkörning på 50 väg hade dött även om man kört 50, det kan ju teoretiskt kunna vara så att om man kört 60 så hade bilen passerat före personen som genade över vägen och därmed slapp bli påkörd!l

Anders Bergstedt 2018-11-30 09:50

Göran Borgenvik och ni andra !
Ni överdriver kraftigt betydelsen att komma åt kriminalitet genom dessa urskiljningslösa och massiva kontroller på Lidingö. I brottsbelastade områden fungerar det men inte här.Där skulle ni ha fått se på resultat !

Förutom de rapporterade hastighetsöverträdelserna som var många men inte stora var det ju bara en olovlig körning som åkte dit.Däremot är det ju nödvändigt att polisaspiranterna övar ute i verkligheten.

Göran Borgenvik 2018-11-30 07:49

Tack Fredrik och övriga kollegor!

Vill ytterligare poängtera de som Fredrik Ehrström har skrivit. Det är inte ovanligt att polisen i samband med trafikkontroller anträffar personer som både är efterlysta och är på väg att begå brott eller har begått brott i närtid. I samband med kontroll av förare och fordon anträffas allt från stöldgods till olika mängder av exempelvis narkotika. Det är vanligare att de kriminella färdas i egna eller andras fordon än att man cyklar eller åker kollektivt. Oavsett vilka åtgärder poliserna gör på Lidingö så ska vi vara tacksamma för dess närvaro.

Göran Borgenvik
Polis och lärare på Polishögskolan

Björn Hellerstedt 2018-11-29 22:34

I somras rapporterade polisen om att en billist hade kört utan bälte på ön och hen lagfördes.

Magnus Bogren 2018-11-29 22:00

Bra jobb polisen, alltid skönt att se er.

Aron Franzen 2018-11-29 18:57

Per,

Varför raljera över polisens insatser varje gång de har trafikkontroll? Det är så TÖNTIGT!
Är du en av dem som inte tycker hastighetsgränser, trafikvett, hänsyn till andra trafikanter är något att bekymra sig över likt en oroväckande stor del av bilisterna?
Dessutom var det ju detta en aspirantutbildning så kanske du har sån tur att de kan skapa den trygghet du avser. För mig är det dock också viktigt att vara trygg i trafiken något som verkligen behöver övervakas.
BRA Jobbat Polisen!

Tommy Wallén 2018-11-29 17:58

Alldeles utmärkt att unga polisaspiranter får upp ögonen för Lidingö och gör en insats här. Om kameror i N:a Länken är som ett trollspö för ett normalt uppförande vad är då inte framtida poliser fysiskt på plats? Bra jobbat!

Fredrik Ehrström, LPO Norrmalm 2018-11-29 17:35

Hej Per,
detta är ett led i en utbildningsinsats för våra nya polisaspiranter. Det är ett av flera moment som ingår i en nationell kursplan.

Vi håller inte med dig om att det är enkla brott. Vi påträffar ofta förare som är alkohol eller drogpåverkade eller inte har något körkort alls. Vissa har stöldgods i bilen, är på väg att begå inbrott eller har begått olika våldsbrott. Lite då och då påträffar vi även efterlysta eller avvikna personer.

Att vi skulle göra detta för att få ihop ett resultat stämmer inte alls. Det här är ett riktat trafikarbete med just sikte på hastighetsövervakning för att minska skadade och döda i trafiken, men även försvåra för kriminella att använda vägnätet som sin arbetsyta.

Peder Groth 2018-11-29 17:34

@Per Andersson
Som det stod i artikeln så var detta en övning för polisaspiranter.

Per Andersson 2018-11-29 16:23

Hopplöst. Hur ska detta skapa trygghet på ön? Att bara prioritera enkla brott i jakt på resultat får mig att fundera på hur polisen disponerar sina knapphändiga resurser.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google