Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Läkemedelsbehandling av äldre kräver stor kunskap

onsdag 3 oktober 2018 06:41

CAFÉ HJÄRNA. Det krävs stor kunskap vid förskrivning av läkemedel till äldre. Med stigande ålder påverkas omsättningen av läkemedel samtidigt som kroppens känslighet för läkemedlen ökar. Mer än 10 % av all akut sjukhusvård av äldre beror idag på övermedicinering eller felaktig medicinering.

Vid en mycket uppskattad och välbesökt föreläsning på Café Hjärna i går kväll beskrev professor Johan Fastbom hur effekten av läkemedel förändras då kroppen åldras. Vid nedsatt lever- eller njurfunktion påverkas omsättningen av läkemedel i kroppen med en ackumulation av läkemedlen som följd. Det leder till en förlängd läkemedelseffekt vilket i in tur kan leda till svåra biverkningar. Kroppens och inte minst hjärnans känslighet för läkemedel ökar också med åldern varför dosen måste anpassas för att förhindra övermedicinering.

Ett annat problem vid behandling av äldre är att många av dem får fler läkemedel som kan samverka eller motverka varandra – man talar om ogynnsam polyfarmaci. Mer än 10 % av de som är äldre än 80 år har 10 eller fler mediciner. Det behöver inte innebära att de ordinerade läkemedlen i sig är onödiga eller felaktiga. Då vi blir allt äldre och drabbas av fler sjukdomar får vi ju också allt fler mediciner. Men det ställer samtidigt större krav på behandlande läkare att noggrant överväga hur läkemedlen kan interferera med varandra.

Professor Johan Fastbom påpekade också att många av de läkemedel som idag kan köpas receptfritt ger svåra biverkningar vid exempelvis demenssjukdom. Vid andra sjukdomar kan receptfria läkemedel direkt motverka de läkemedel som läkaren ordinerat. Vid besök hos husläkaren är det därför viktigt att man gör en noggrann genomgång av läkemedelslistan och att man som patient berättar om de läkemedel som man själv köpt receptfritt.

Avslutningsvis gavs dock en positiv bild av utvecklingen med många nya mediciner som revolutionerat våra behandlingsmöjligheter. Med stöd av Socialstyrelsen genomförs årliga genomgångar av läkemedelsförskrivningen i landet och rekommendationer utarbetas för en säker läkemedelsförskrivning. Som ett resultat av genomgångarna kan man nu påvisa en minskning av förbrukningen av olämpliga läkemedel och ogynnsamma läkemedelskombinationer samtidigt som nya skonsammare och effektivare läkemedel tas i bruk.

Nästa Café Hjärna ges tisdagen den 6 november klockan 18 – 20, Mötesplats Centrum, Friggavägen 18A med temat: Naturens effekt på hälsan – sinnenas trädgård.

Text: Bo Brismar

Dela Läkemedelsbehandling av äldre kräver stor kunskap

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google