Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Långängen-Elfviks naturvårdsområde invigt

söndag 11 maj 2008 09:03

Louise_S_nat-res. Långängen-Elfviks naturreservat invigdes igår och Louise Schlyter (t.v.) ledde en kulturvandring bland Elfviks gårds byggnader. Foto: Siv Bergius.

I går invgdes det nya naturreservatet Långängen-Elfvik vid en särskild cermoni på Elfviks gård. I solskenet framför logen fick besökarna höra både tekniska nämndens ordförande Hans Barje berätta om bakgrund och förutsättningar och kommunalrådet Paul Lindquist invigningstala. Med klanger från Elfviks gårds vällingklocka, som varit i bruk sedan 1840-talet, avslutades invigningen.

I går, lördag, invgdes det nya naturreservatet Långängen-Elfvik vid en särskild cermoni på Elfviks gård. I solskenet framför logen fick besökarna höra både tekniska nämndens ordförande Hans Barje berätta om bakgrund och förutsättningar och kommunalrådet Paul Lindquist invigningstala (läs talet här nedan). Med klanger från Elfviks gårds vällingklocka, som varit i bruk sedan 1840-talet, avslutades invigningen.

Louise_S_nat-res. Långängen-Elfviks naturreservat invigdes igår och Louise Schlyter (t.v.) ledde en kulturvandring bland Elfviks gårds byggnader. Foto: Siv Bergius.

Paul-Lindquist_nar_res Paul Lindquist höll invigningstalet och Elfviks gårds vällingklocka från 1840-talet hördes över nejden. Foto: Siv Bergius.

Torsten Arnbro och Bacchi strängar underhöll med sång och spel. Efter invigningen ledde Lidingös stads kulturintendent Louise Schlyter en rundvandring bland Elfviks gårds byggnader och Naturskyddsföreningen gjorde en naturpromenad till Fiskaruddens blomsteräng.

Torsten-Arnbro_nat_res Torsten Arnbro och Bacchi strängar underhöll. Foto: Siv Bergus.

De som ville svalka sig kunde på logen se Lidingö hembygdsförenings utställning fotoutställning om Elfvik. Elfviks ridskola hade ponnyridning för barnen och i några burar låg gårdens kaniner och flämtade i sommarvärmen.

utstalln_nat_res_LHF. Lidingö hembygdsförenings utställning om Elfvik uppskattades av många besökare. Foto: Siv Bergius.

En demonstration genomfördes för att uppmärksamma alla besökare på att frågan om spiltornas storlek på Elfvik kan innebära att antalet hästplatser måste minskas i en nära framtid. Intresset att rida på Elfvik är just nu mycket stort.

Paul Lindquists tal vid invigningen av Långängen-Elfviks naturreservat den 10 maj 2008:

”Glada bygd, så täckt belägen
mitt i vattnets lugna våg,
dina åkrar pryda vägen
med en hög och gulnad råg”

Så inleder Carl-Michael Bellman beskrivningen av Elfvik i sin hyllningsmelodi Lidingösången.

Och visst är Elfvik värt att hyllas. Man skulle, som ärkebiskop Nathan Söderblom en gång uttryckte det:
”Måhända ligger i denna sång begynnelsen till något, som ännu i stort sett fattas här och som väl behöves. Jag menar hembygdskänsla, församlingsmedvetande, socken- och samfundssolidaritet, försedd med oreflekterade känslovärden.”
Idag är vår tur att hylla Elfvik genom att äntligen inviga det nya Långängen-Elfviks naturreservat på Lidingö. Även fortsättningsvis ska Långängen och Elfvik få vara lidingöbornas gröna oaser där man kan sola, bada, gå på promenader, plocka blommor, studera djur- och växtliv, åka skidor och skridskor eller helt enkelt bara vara.

En gång i tiden fanns det stora planer på att bebygga Elfvikslandet och under senare år har framförallt frågan om en golfbana diskuterats flitigt. Genom beslutet att inrätta Långängen-Elfviks naturreservat har vi förtroendevalda istället markerat att detta unika kulturlandskap ska bevaras för framtiden.
Det öppna landskapet på Elfvik är nämligen en kulturmiljö av riksintresse. Här finns ett levande jordbruk och samtidigt ett stort sammanhängande rekreationsområde alldeles nära oss lidingöbor och bara en 20 minuters bilresa från Stockholms centrum.

Tanken är inte att reservatsbildningen nu ska lägga en död hand över Elfvikslandet. Omvärlden förändras ständigt och inom ramen för reservatsföreskrifter och skötselplan vill vi bejaka utveckling och förändringar också här.
Kärnan i kulturlandskapet är det levande jordbruket som kommer att fortsätta, idag i kommunal regi, imorgon kanske av en arrendebonde.

Vi ska också vara öppna för att släppa in verksamheter som drivs av både privatpersoner, företag och föreningar. Det ska då vara sådant som passar ihop med ett lantbruk och med Elfviks traditioner, som inte utestänger allmänheten och som inte leder till mer trafik än vad vägarna härute tål. Skulle man kunna väcka den gamla trädgårdsodlingen med fruktodling och växthus till liv Kan man hitta några bra användningsområden till mejeriet och magasinet?

Redan i dag finns flera uppskattade verksamheter på Elfvik såsom hembygdsföreningens årliga arrangemang av Bellmansfest och Elfviksdagen, parkteater och naturskyddsföreningens slåtterdagar på ängen vid Fiskarudden. Även logdans, julmarknad och auktioner skulle kunna höra gården till.

Inte heller får vi glömma bort hästarna och deras betydelse, inte minst för de många unga flickor som spenderar en stor del av sin fritid med att rykta, mocka och framförallt rida. Till er vill jag säga att vi ser er och vi hör er. Ni är inte bortglömda. I någon form kommer ridverksamheten att finnas kvar på Elfvik och i en nära framtid hoppas vi kunna bestämma hur.

Elfviks restaurang är en annan viktig verksamhet på Elfvik. Tack vare den är vi alla välkomna att besöka Elfviks mangårdsbyggnad från 1700-talet med utsikt över parken ner mot Höggarnsfjärden och njuta av den goda maten.

Lidingö stad ansvarar för skötsel och förvaltning av naturreservatet. Ansvaret är fördelat mellan flera nämnder och deras förvaltningar och det krävs samarbete och samordning för att nå bästa möjliga resultat.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att föreskrifterna för reservatet följs, tekniska nämnden ansvarar för skötseln av reservatet, skyltning och gränsmarkeringar, kommunstyrelsen förvaltar stadens byggnader med omgivande mark i reservatet och kultur- och fritid sköter spår och leder, ridvägar och andra anordningar för friluftslivet. De ansvarar också för skyltning av fornminnena.

Det nya Långängen-Elfviks naturreservat omfattar nu Långängen, de öppna landskapen på Elfvik och hela Kottlasjön inklusive dess södra strand. Det är i första hand ett kulturreservat, men intet förty finns här ett rikt växt- och djurliv.

Rådjuren och de inplanterade dovhjortarna har nog de flesta lidingöbor stött på liksom en och annan räv, men det finns så mycket mer för den som är uppmärksam. Vid Långängskärret häckar bland annat smådopping, snatterand och tofsvipa. I Kottlasjön ser man numera ganska tydliga spår av bäver och på Hustegaholm skuttar allt som oftast fältharar omkring.

I floran hittar man jungfrulin och mandelblom liksom den lilla försynta gullpudran. Här finns månghundraårig ek som famnas av väldiga bestånd av buskstjärneblomma och andra lundaväxter. Vid Fiskarudden blommar varje år tusentals gullvivor.

Ja, det finns mycket att njuta av i denna Lidingös gröna lunga. Låt mig avsluta med den sista strofen ur Bellmans Lidingösången innan vi med hjälp av Elfviks gamla vällingklocka ringer in det nya naturreservat:
”Dagens timmar lätt försvinna
Under nöjen, spel och sång,
Där en värd och en värdinna
Ha förbjudit krus och tvång.”

Jag förklarar härmed det nya Långängen-Elfviks naturreservat invigt! Ring klocka!

Dela Långängen-Elfviks naturvårdsområde invigt

Kommentarer

Pia-K. Svenhard 2008-06-17 14:42

Hej, har ni planerat att göra något som handlar om den skola för föräldralösa flickor som fanns på Fiskarudden efter andra världskriget?
Det har skrivits en bok om den i USA.
Tacksam för svar,
MVH
Pia-Kristina

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google