Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö över snittet

torsdag 13 september 2018 17:58

TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA. I våras deltog Lidingö för andra gången i Stockholmsenkäten, som besvaras av elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Syftet är bl.a. att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning. Knappt 850 elever på Lidingö besvarade frågorna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82 procent.

Trenden i länet är att tobaksbruket minskar något, liksom alkoholkonsumtionen men variationerna i länet är stora. Narkotikaanvändningen ökar något i länet över lag och Lidingö ligger över snittet i länet både vad gäller tobaksbruk, alkoholbruk samt narkotikabruk.

Enkäten visar att ungefär varannan pojke och flicka i årskurs 9 på Lidingö dricker alkohol och att siffran för elever i gymnasiets årskurs 2 visar att ungefär 8 - 9 av 10 dricker alkohol. Rökningen bland flickor i årskurs 9 har ökat något liksom snusandet bland pojkar i årskurs 2. Även då det gäller bruket av narkotika, i huvudsak cannabis, ligger Lidingö över snittet i länet.

- Frågan om tillgänglighet är jätteviktig. För att få bättre fokus på tillsyn av detaljhandel och systematik på tillsynen har nyligen ett avtal ingåtts mellan Lidingö stad och Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd. De har möjlighet att ta ett mer samlat grepp vilket kommer att ge en ökad kvalitet på just tillsynsarbetet som gäller tobak och alkohol, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare i Lidingö stad.

- Vi ska nå ut till Lidingös föräldrar med information kring Stockolmsenkäten senare i höst. Det är ett bra underlag att diskutera kring och för att tillsammans mobilisera oss vuxna för att kunna göra skillnad. Alla goda krafter i samhället måste samverka i arbetet mot droger, säger Birgitta Sköld, (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Dela Lidingö över snittet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google