Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 januari 2020 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingö stad går i borgen

torsdag 1 mars 2018 08:23

202,5 MILJONER KRONOR. Lidingö tennisklubb vill att staden går i borgen för ett lån på 28 miljoner kronor. Till det ligger ett tidigare åtagande på 9 miljoner kronor. Klubben söker lån för att kunna bygga ut sin anläggning vid Lidingövallen.

Match i Lidingö Tennisklubb. ArkivbildMatch i Lidingö Tennisklubb. Arkivbild

Tennisklubben vill bygga ut med två nya banor och renovera sin befintliga hall. Detta beräknas kosta 32 miljoner kronor exklusive moms. Den nya investeringen ska finansieras med ett lån på 28 miljoner kronor, och för detta lån kommer staden att borga. Övriga kostnader finansieras med knappt 2 miljoner kronor från Riksidrottsförbundet och 4,7 miljoner av egna medel. Utbyggnaden sker i klubbens helägda bolag, Lidingö tennisklubb AB, och då kan man göra avdrag för moms.

- Många kommuner har höga borgensåtaganden för sina kommunala bolag som bygger idrottsanläggningar, säger stadens ekonomichef Patric Andersson. På Lidingö står föreningarna själva för sina anläggningar och staden borgar i stället för deras lån. Vi följer den borgenspolicy som är beslutad av politikerna.

Övriga föreningar som också har fått borgen av staden är bland andra Ekholmsnäs golfklubb och sjöscouterna. Men det finns också de som inte får borgen, bland annat har ett par av öns båtklubbar fått nej på sina förfrågningar.
- Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet går i första hand, säger Patric Andersson.

Lidingö tennisklubb har 1370 aktiva och av dessa är 900 deltagare i klubbens juniorträning. Ytterligare 400 barn i står i kö. Med den nya utbyggnaden räknar klubben med att ge plats för ytterligare 250 barn i juniorverksamheten och kunna erbjuda fler nybörjarkurser för ungdomar mellan 10 och 14 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige beviljar tennisklubben borgen.

Den 31 december 2017 uppgick staden borgensåtaganden till 47,5 miljoner kr till olika verksamheter, framför allt till föreningar som ägnar sig åt barn- och ungdomsverksamhet. Till detta kommer nu tennisklubbens lån på 28 miljoner, alltså borgar staden för sammanlagt 75,5 miljoner kr till verksamheter på Lidingö. Utöver det så borgar Lidingö för 127 miljoner kronor till Käppalaförbundet.

Exklusive Käppalaförbundet så uppgår borgensåtagandet för varje Lidingöbo till 1.611 kronor.

Text: Susann Thorngren

Dela Lidingö stad går i borgen

Kommentarer

Gustaf Larsson 2018-03-01 08:59

Vansinnigt att kommunen går i borgen med 28 miljoner kr i ett sånt här överdrivet projekt! Kommunen ska inte uppmuntra detta.

Tennishallen har redan 6 st fina banor inomhus och två utomhusbanor. Det måste räcka. Vad jag har sett så kommer tillbyggnaden att gå i en helt annan stil och förfula området å det grövsta. Tennishallen som är så vacker nu kommer se helt annorlunda efter bygget. Se själva.

Mycket mark man måste ta i anspråk för en ny tillbyggnad.

Jag anser att man istället på vintern kan sätta tält över de två utomhusbanorna. Och framförallt utnyttja året bättre. Ha kompletterande kurser för barn och ungdomar på sommaren och helger istället för att alla barn ska spela mån-fre. Hallen har låg beläggning mitt på dan och står i princip tomm hela sommaren.

Ett annat alternativ är att bygga en ny hall på södra ön - bättre för dem som bor där. Och vilka bra derbyn det kan bli! Tänk om de tomma spårvägshallarna skulle kunna inrymma två tennisbanor! Om än bara tillfälligt. Vore optimalt. Bättre än att förstöra Lidingövallsområdet med ett jätteschabrak i en stil som bryter helt mot den fina befintliga. Och ett ekonomiskt riskabelt projekt, inte minst.

Lidingö Stad har också en bra tennishall i Bodal med flera banor. Räcker inte det? Och en ny fin kommunal utomhusbana i Rudboda. Södergarn har två banor och sen finns det banor i Brevik också, m.m. Tennis är en mycket trevlig men utrymmeskrävande sport.

Jag ogillar att behöva klaga så här, men jag försöker här finna en annan lösning innan det är för sent. Vad säger ni andra? Vad är bästa vägen att gå?

Jag är förresten själv uppvuxen i Lidingö Tennisklubb.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google