Väder Lidingö

Lidingö tisdag 20 april 2021 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Lidingö stad har inte skött kontakten bra"

onsdag 5 juli 2017 10:53

NÄSET. Den 1 juni överlämnades närmare 1000 namnunderskrifter från boende på Näset till kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) med uppmaningen "Återställ Näset". De boende på Näset var uppretade över att många parkeringsplatser försvunnit under hösten och att det inte heller gick att köra förbi en buss som stannat för att ta upp passagerare på Källängsvägen. Nu har teknik- och fastighetsnämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) skrivit ett utförligt svar på de boendes elva punkter, för vilka de kräver omedelbara åtgärder.

Cykelfilen blir kvar, meddelar Christer Åkerhielm (M)Cykelfilen blir kvar, meddelar Christer Åkerhielm (M)


Förutom att återställa parkeringsplatser betonade de tusen undertecknarna att dialogen från stadens sida varit dålig inför de förändring som genomförts. Christer Åkerhielm håller med om att staden inte skött kontakten bra. Därför kan nog både de boende på Näset och övriga lidingöbor utgå från att staden inte missar att informera om kommande förändringar. "Vid framtida större, lokala förändringar ska vi se till att ni får framföra era synpunkter i ett tidigare skede", skriver Åkerhielm och hänvisar till att de boende i Torsvik under våren fått tycka till om boendeparkering i det området. "Det är viktigt för oss att få höra era synpunkter. Det finns många bra förslag och kloka tankar att ta del av. Vi vill att ni ska vara delaktiga i våra beslut", avslutar Åkerhielm. Men i och med detta är det nästan slut på allt som kommer förändras vad gäller Näset.

Det som nämnden och förvaltningen kommer att se över är tvåtimmarsparkeringen vid Näsets centrum. Vissa av p-platserna kan kanske omvandlas till 24-timmarsplatser under hösten. När det gäller de boendes kvälls- och nattparkering på korttidsparkeringarna, så kan 30-minutersparkeringen användas mellan klockan 19.30 och 08.30, och 2-timmarsparkeringarna mellan klockan 18.00 och 10.00. "Vi ser till att skyltningen är tydlig och korrekt", är beskedet. Man kommer även så snart som möjligt försöka "plana ut den något branta påfarten och kapa kantstenen där den nya gång- och cykelvägen korsar Utterbacken". Belysningsbehovet och eventuell rensning av vegetation ska ses över.

"Övriga regleringar och förändringar som vi har genomfört vill vi behålla för att se hur de faller ut på längre sikt", skriver Åkerhielm innan han går igenom punkterna som de tusen protesterande lämnat in.

Kort beskrivning av punkterna: De 31 p-platser som togs bort har ersatts av dubbelt så många i området. Kravet att återställa busshållplatserna till fickhållplatser för att öka framkomligheten behövs inte eftersom trafikflödet är lågt. Att bygga farthinder för att sänka hastigheter behövs inte, hastigheten är tämligen låg. Den nu breda trottoaren underlättar för personer med rollator eller barnvagn att mötas. Gång- och cykelvägen på Källängsvägen kommer vara kvar som nu. Det finns inget behov att förbättra gång- och cykelvägarna vid Källängens skola, bortsett från att se över belysning och vegetation. Inget omedelbart behov finns att flytta återvinningsstationen för att frigöra fler p-platser. Ingen ökning av p-platser på Illerbacken. Lediga p-platser finns i närheten. Näset kan bli ett pilotområde ifall beslut tas om boendeparkering på Lidingö.

Protesterna kring Näset började med den mycket omtalade snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen, som skulle passera Näset. I samband med detta bygge, som beslutades i juni 2016, började även den västra av Källängsvägens trottoarer att breddas för att ge cyklister en egen fil ner till snabbcykelbanan. Därmed försvann ett antal parkeringsplatser. Beslutet om att inte fullfölja byggandet av snabbcykelbanan togs i oktober 2016. Kostnaden för enbart snabbcykelbane-projektet hamnade på cirka 4,5 miljoner kronor. Den som ånyo vill följa den intensiva debatten kan skriva in ordet "snabbcykelbana" i sökrutan högt upp till höger på Lidingösidan.

Siffror i korthet om Näset. Källa: Lidingö stad
 Totala antalet p-platser på Näset är 1571
 Staden förfogar över 517 platser
 På privat mark finns 1 054 platser
 Antal invånare på Näset är 2 740 personer
 På Näset finns 1 546 lägenheter.
 Parkeringsnormen i området (vid nybyggnation) ska vara 1,0, det vill säga en parkeringsplats per lägenhet. På Näset är parkeringstalet cirka 1,0.

Dela "Lidingö stad har inte skött kontakten bra"

Kommentarer

Gustaf Larsson 2017-07-07 06:09

Skandalöst! Vilket urdåligt svar av Tekniska nämndens ordförande. Näset har verkligen blivit ett sämre ställe att bo, besöka och verka i sen allt elände tekniska kontoret åstadkommit.
Gäller även trafiklösningar/hinder vid Bo Gärde. Vägguppet och avsmalningen av Furunäsvägen åstadkom mycket problem i vintras.
Har ni förresten sett slänten/branten ner mot den för ett par, tre år sedan breddade trottoaren/cykelbanan nerför Furunäsvägen? Den branta slänten tvingades p.g.a. breddningen bli ännu brantare vilket har fått till följd att inget kan växa på den. Jord, grus och kvistar sköljs ner på gångbanan vid regn och plastnätet som tekniska kontoret lagt dit i jorden för att stabilisera och så det ska växa i branten/slänten sticker nu ut och är nu synlig på flera ställen. Har inte hjälpt alls. Det ser ganska eländigt ut. Detta kunde vem som helst ha räknat ut skulle ske.
Och runt busshållplatsen vid källängens skola har asfalten brett ut sig å det grövsta. Mycket fult. Den mysiga lilla skogsdungen har blivit decimerad och nu mest bara asfalt. Jätttebred cykelbana som ingen använder, jättebred gångbana, enorm trottoar/asfaltsomde att stå och vänta på bussen på. Ser nästan komiskt ut när alla står flera meter ifrån varandra, jämt utspridda på denna stora yta. Det som har krympt förutom grönytor är körbanan och man
kommer inte för i bussen längre.

Erik Liljansjö 2017-07-06 21:45

Politiker saknar verklighetsförankring det märks av svaren och nya förslagen om parkeringsreglerna verkar tafatta. Var parkerar man i väntan på att klockan blir 18 eller 19:30 ?
Man säger sig vilja lyssna på invånarna vid större förändringar men boende på Näset vänder man ryggen. Må aldrig det som skedde på Näset bli en kommunal norm.
Näset mådde betydligt bättre innan kommunen förändrade Källängsvägen till det sämre.

Kerstin Norberg 2017-07-06 10:12

Varje gång jag kör förbi den gigantiskt överdimensionerade cykelbanan på Källängsvägen, där nästan aldrig någon cyklar, påminns jag om de styrandes totala tondövhet. Så cykelbanan, tillsammans med den numera tomma 2-timmarsparkeringen ovanför Källängstorget, har blivit något av ett monument, som bör kunna fungera som en påminnelse om vilka man inte ska rösta på i nästa kommunalval.

Olle Wademark 2017-07-05 17:07

Ännu en alternativ sanning från Tekniska nämndens Christer Åkerhielm när han hävdar att det skapats dubbelt så många nya p-platser på Näset. Att skylta om en 7-dygns parkering till 2 timmar och därmed skapa en ny parkeringsplats är inte att skapa en ny p-plats det är att ta bort en p-plats.

Kan inte de styrande, istället för att försöka försvåra de boendes situation, försöka underlätta den?
Varför skapa en massa p-platser där man inte får stå dagtid?
Vill inte politikerna att vi skall åka kollektivt?
Varför vill ni tvinga oss att ta bilen så fort vi skall åka någonstans? En tjänsteresa över natten till exempel då måste man ta bilen med för att den inte får stå parkerad mer än 24 timmar på gatan. Är det miljötänk?
Eller varför tvinga oss flytta bilen varje dag oavsett om vi behöver flytta bilen eller ej? Målet måste väl vara att minska bilkörningen inte öka den?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google