Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö stad uppsagd från bostadshotellet

torsdag 29 september 2011 15:17

Bostadshotell-018.jpg
Bostadshotellet i Larsberg, i hörnet Larsbergsvägen och Agavägen.

Bostadshotellet i Larsberg i kvarteret Fyrvaktaren fick ny ägare förra året då John Mattson Fastighets AB sålde fastigheten till ALM Equity. I huset finns drygt 160 smålägenheter som Lidingö stad sedan 1970-talet hyrt av John Mattson och som Stiftelsen Hotellhem i Stockholm drivit. Lägenheterna har varit genomgångsbostäder för vuxna. I huset finns även ett gruppboende. ALM Equity har nu sagt upp kontraktet med Lidingö stad per den sista juni 2012 eftersom man vill fortsätta den pågående ombyggnaden av fastigheten till bostadsrätter.

Bostadshotell-018.jpg
Bostadshotellet i Larsberg, i hörnet Larsbergsvägen och Agavägen.

Bostadshotellet i Larsberg i kvarteret Fyrvaktaren fick ny ägare förra året då John Mattson Fastighets AB sålde fastigheten till ALM Equity. I huset finns drygt 160 smålägenheter som Lidingö stad sedan 1970-talet hyrt av John Mattson och som Stiftelsen Hotellhem i Stockholm drivit. Lägenheterna har varit genomgångsbostäder för vuxna. I huset finns även ett gruppboende. ALM Equity har nu sagt upp kontraktet med Lidingö stad per den sista juni 2012 eftersom man vill fortsätta den pågående ombyggnaden av fastigheten till bostadsrätter.

Lidingösidan har den 22 november 2010 skrivit om den för Lidingö stad oväntade försäljningen som skapade en frostig relation mellan staden och John Mattson Fastighets AB.

ALM Equity meddelade redan vid köpet att man skulle omvandla fastigheten till bostadsrätter. För Lidingö stad har istället ambitionen varit att bibehålla verksamheten, med bland annat lägenhetshotell, som tidigare. I förhandlingarna mellan staden och ALM har dock parterna inte kunnat enas om villkorenoch nu säger fastighetsägaren upp hyresavtalet med Lidingö stad.

– De begärde bl.a. hyresnivåer som vi inte kunde acceptera samt begränsningar i vilka personer som kunde komma ifråga som hyresgäster, säger kommunalrådet Paul Lindquist (m). Det är mycket bekymmersamt. Hyresgästerna som drabbas har i många fall en svag ställning på bostadsmarknaden. Jag kommer därför föreslå att kommunstyrelsen redan på måndag (3 oktober) ger stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera ett liknande boende på annan plats på Lidingö, fortsätter Paul Lindquist.

– Vi har några idéer beträffade olika placeringar för ett nytt bostadshotell, men jag vill inte föregå utredningen. Hur många bostadsplatser som behövs kommer också att besvaras av utredningen, säger Paul Lindquist.

Fastigheten ligger i korsningen Larsbergsvägen/Agavägen och rymmer, utöver bostadshotellet, också ett gruppboende som även det berörs av uppsägningen. Dessutom finns Allhuset och Föreningsgården i fastigheten. John Mattson Fastighets AB har sagt att man ska lösa lokalfrågan för Föreningsgården genom att den flyttar till lokalerna där ICA Larsberg tidigare fanns, se Lidingösidan 24 februari 2011.

– Vi kommer i vederbörlig ordning hänskjuta ärendet till hyresnämnden och troligen begära uppskov med avflyttning. Det kan också bli aktuellt med ersättning, säger Lidingö stads fastighetschef Sven Riddarström i en kommentar.

ALM Equitys bostadsprojektet “Lidingöfyren” pågår för fullt i Larsberg. Fastigheten har efter förvärvet styckats i två delar som var för sig skall totalrenoveras och byggas om. Försäljningen sköts av SkandiaMäklarna på Lidingö. Beräknad inflyttning sker etappvis med start första kvartalet 2012. Projektet omfattar 108 lägenheter om totalt ca 6 770 kvm fördelade på fem trapphus.

Dela Lidingö stad uppsagd från bostadshotellet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google