Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingö växer

torsdag 17 april 2008 11:48

Lidingö är positiv till att ta över Storholmsöarna från Vaxholm. Det framgår av ett yttrande som Lidingös kommunfullmäktige fattar beslut om den 26 maj, enligt ett pressmedddelande från Lidingö stad.

Lidingö är positiv till att ta över Storholmsöarna från Vaxholm. Det framgår av ett yttrande som Lidingös kommunfullmäktige fattar beslut om den 26 maj, enligt ett pressmedddelande från Lidingö stad.

År 2006 genomförde Vaxholms stad en enkät som visade att 62 procent av de boende på Storholmsöarna ville byta kommuntillhörighet, från Vaxholm till Lidingö. Vaxholm stad har därför frågat om Lidingö stad kan tänka sig att ta över öarna.

Geografiskt ligger Storholmsöarna i stort sett lika nära Bogesundslandet i Vaxholm som Lidingön. Storholmsöarna har dock med tiden fått en mer naturlig koppling till Lidingö i och med båt- och parkeringsplatserna vid Mor Annas brygga i Trolldalen på Lidingö.

Barn och ungdomar som bor på Storholmsöarna går nästan uteslutande i skola på Lidingö och dricksvattnet kommer från Lidingö via en sjöledning.

Storholmsöarna består av Storholmen, Tallholmen, Äggholmen, Tistelholmen och Bastuholmen. På öarna finns 300 fastigheter, varav 230 är bebyggda. Antalet permanentboende var år 2006 cirka 130 personer.

Om regeringen beslutar att Lidingö får ta över Storholmarna kommer Lidingös yta att ökas med 0,4 kvadratkilometer (kvkm). Den sammanlagda ytan blir då 30,6 kvkm. Antalet invånare per kvkm kommer därmed att minska från dagens 1 414 till 1 400. Det förändrar inte Lidingös placering vad gäller mest tättbebyggda kommuner i landet. Lidingö ligger fortfarande på plats 5 av landets 290 kommuner.

Dela Lidingö växer

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google