Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingö vill inte öppna gamla Lidingöbron

onsdag 30 april 2008 13:07

Lidingöbron-003.jpg Lidingö stad anser inte att gamla bron ska kunna öppnas. Kostnad per öppning för lidingöborna beräknas till 3000 kronor.

Lidingö stad har överklagat Miljööverdomstolens beslut om att den gamla Lidingöbron ska vara öppningsbar för båttrafik.

Lidingöbron-003.jpg Lidingö stad anser inte att gamla bron ska kunna öppnas. Kostnad per öppning för lidingöborna beräknas till 3000 kronor.

Lidingö stad har överklagat Miljööverdomstolens beslut om att den gamla Lidingöbron ska vara öppningsbar för båttrafik.

Överklagan på beslutet har nu överlämnats till Högsta domstolen. Där ska man ta ställning till om det är principiellt riktigt att ta frågan. Besked om staden får ett prövningstillstånd beräknas ta ett antal månader, vilket innebär att bron inte kommer att öppnas något i sommar.

Om staden inte beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen så står Miljööverdomstolens dom om att bron ska kunna öppnas fast.

Det var under 2004 som det konstaterades att broklaffen på gamla bron var i så dåligt skick att man inte längre kunde öppna bron utan att riskera att den havererade. Kostnaden för att åtgärda klaffen uppskattades då till cirka 35 miljoner kronor. Tekniska nämnden beslutade därför att låsa broklaffen och hålla bron stängd för båttrafik.

Staden begärde i ansökan hos miljödomstolen att gamla Lidingöbron inte längre skulle behöva hållas öppningsbar för båttrafik, men fick nej. Domen överklagades då till hos Miljööverdomstolen, vars beslut nu åter överklagas.

Källa: Lidingö stads webbsida

Dela Lidingö vill inte öppna gamla Lidingöbron

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google