Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Lite lidingöstatistik om förskola, fritidshem och familjedaghem

fredag 11 april 2008 00:30

Den 15 december 2007 fanns på Lidingö 6 812 barn i åldrarna 1-12 år. Av dessa var totalt 71 procent inskrivna i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Det framgår av siffror som Skolverket nu presenterat.

Den 15 december 2007 fanns på Lidingö 6 812 barn i åldrarna 1-12 år. Av dessa var totalt 71 procent inskrivna i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Det framgår av siffror som Skolverket nu presenterat.

88 % av alla barn på ön mellan 1-5 år var inskrivna.
93 % av alla barn på ön mellan 6-9 år var inskrivna.
8 % av alla barn på ön mellan 10-12 år var inskrivna.

Förskola
Andelen barn i landet som går i förskola fortsätter att öka. Ökningen är störst bland de yngsta barnen. År 2007 gick 46 procent av ettåringarna i landet i förskola, jämfört med 43 procent året innan. Sammantaget gick 80 procent av alla 1-5 åringar i förskola år 2007. År 2000 var andelen 66 procent.

På Lidingö var siffran 79 procent både 2006 och 2007.

Fritidshem
I snitt 33,5 barn var inskrivna per avdelning på landets fritidshem. På Lidingö var siffran 41,9 barn. 2006 var siffran för Lidingö 38,9 barn och snittet i landet 31,7.

År 2007 var 18,7 barn inskrivna per årsarbetare på ön. År 2006 var siffran 16,9 barn. Lidingö låg bägge åren lite under snittet för landet.

Storleken på fritidshemmens avdelningar i Stockholms län varierar från Vallentunas 54,3 barn till Salems 27,3.

Familjedaghem
Hösten 2007 var 5,4 barn inskrivna per årsarbetare i familjedaghemmen på Lidingö, jämfört med 5,1 barn ett år tidigare.

I hela landet var motsvarande siffra 4,9 år 2007.

Länk till Skolverkets webbsida

Dela Lite lidingöstatistik om förskola, fritidshem och familjedaghem

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google