Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Nu lagas vattenledningen

onsdag 11 april 2018 11:07

45 ÅR GAMMAL. Vid 21.30-tiden på trettondagsaftonen i år gick en stor matarledning för dricksvatten sönder vid Mosstorps gärde, vilket påverkade hela Lidingö. Trycket i många vattenledningar sjönk och vattnet missfärgades. Under trettondagen kom rekommendationen att koka dricksvattnet, en uppmaning som inte nådde alla. En stundtals mycket irriterad debatt pågick under en dryg vecka, se Lidingösidan 6 januari. Nu är arbetet igång med att laga ledningen. Kostnad cirka sju miljoner kronor, men i den summan ingår också en flödesmätare, som tidigare saknades.

Rör ligger uppgrävda på Mosstorps gärde. I bakgrunden ligger Högsätra.Rör ligger uppgrävda på Mosstorps gärde. I bakgrunden ligger Högsätra.

Läckan inträffade precis där ledningen, som ligger under Mosstorps gärde, går in i en betongkulvert byggd under hela Gångsätra/Högsätraområdet. Cirka 90 meter av ledningen vid Mosstorps gärde "ligger idag i en markmiljö som agerar aggressivt på gjutjärn och behöver förnyas i sin helhet" skriver tekniska förvaltningen. Betongkulverten, där både vatten- och avloppsledningar går, är cirka 500 meter lång och så pass smal att det är svårt för en människa att ta sig igenom. Inne i kulverten är materialet glasfiber och där måste vattenledningen bytas. "Det går inte att skarva in en ny ledning på en glasfiberledning då det inte går att få garantier för att det inte blir följdskador", skriver förvaltningen. Så i betongkulverten måste man borra sig in för att kunna förnya ledningen.

Den gjutjärnsledning som gick sönder är 45 år gammal och det finns en risk för ny bristning "inom överskådlig framtid" om man inte byter den. Utan byte kan konsekvenserna bli "stora och oöverskådliga", skriver förvaltningen. Ett antal djupa schakt måste göras på Mosstorps gärde för bytet och att schaktmassorna, som bedöms vara starkt förorenade, måste hanteras försiktigt och fraktas till deponi.

Eftersom det inte fanns någon flödesmätare monterad på dricksvattenledningen anser förvaltningen att det är ett bra tillfälle att installera en sådan. Den nu trasiga matarledningen hjälper till att förse sydöstra delen av Lidingö med dricksvatten och då är det bra att kunna läsa av flödet.

Kostnaderna för att byta dricksvattenledningen på sammanlagt 590 meter beräknas till 4,4 miljoner kronor, betongborrningar och schakt beräknas kosta 500 000 kronor. Montering av ny flödesmätare kostar 500 000 kronor. Att renovera den intilliggande spillvattenledningen kostar 1,4 miljoner om man gör det vid samma tillfälle. Görs detta arbete längre fram i tiden tillkommer extra schaktkostnader.

Markeringen på kartan visar var läckan ägde rum.

Dela Nu lagas vattenledningen

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google