Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Nytt från Lidingö stad

måndag 25 juni 2018 11:27

TRE NYHETER. Den första är att eldningsförbudet i hela Stockholms län upphörde att gälla i torsdags den 21 juni. Beslutet togs efter SMHI:s prognosunderlag och samråd med länets räddningstjänster. All eldning sker dock fortfarande på eget ansvar.

Den andra är att idag, måndag, startar arbetena på Södra Kungsvägen med att byta fjärrvärme- och elledningar under gång- och cykelvägen utmed Södra Kungsvägen. Man passar då även på att renovera gång- och cykelvägen. Den första etappen på arbetet pågår mellan 25 juni och sista oktober. Biltrafiken mot Stockholm påverkas på en sträcka av totalt 300 meter, från trafikljuset vid korsningen Södra Kungsvägen-Bodalsvägen till strax efter korsningen mot Karlavägen. Fram till den 12 juli stängs ett körfält av mellan trafiksignalen vid Bodalsvägen och korsningen Mosstorpsvägen. Därefter stängs istället ett körfält på resterande sträcka. Gående och cyklister påverkas och hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats.

Det är Stockholm Exergi som byter ut fjärrvärmeledningar, Ellevio som lägger om elledningarna och staden som renoverar gång- och cykelvägen, där trädrötter trängt igenom vilket försämrat både framkomlighet och säkerhet. Stockholm Exergi har samordningsansvar för alla arbeten.

Den tredje nyheten är att renoveringen av Larsbergsbron fördröjs. Tanken var att den 52 år gamla bron som går över Södra Kungsvägen skulle börja renoveras från idag, men upphandlingen har blivit överklagad till förvaltningsrätten som ännu inte givit besked. Därför är det oklart när renoveringen kan börja. Den försenade starten av arbetet gör också att bara ett körfält hinner renoveras i år eftersom arbetet inte kan utföras under vintern.

Det är brons tätskikt, som skyddar betong-konstruktionen från vatten och rost, som måste bytas, ett arbete som är relativt tidskrävande. När arbetet väl kommer igång stängs ett körfält i taget för renovering. Trafiken på bron kommer då att regleras med tillfälliga trafiksignaler.

Ändrad rutt för bussen
Keolis bussar till Larsberg ändrar färdväg och kör via Agavägen i stället för över Larsbergsbron. En tillfällig hållplats i båda riktningarna kommer att anläggas vid Brostugevägen/Agavägen. Förändringen påbörjas redan vid midsommar eftersom den redan är planerad och tidtabellerna med den tillfälliga resvägen redan är tryckta. Keolis har bara möjlighet att ändra rutter två gånger om året, vid midsommar och nyår.

Dela Nytt från Lidingö stad

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google