Väder Lidingö

Lidingö söndag 16 maj 2021 v. 19

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

På Siggebogården talar man om jobbet på jobbet

torsdag 7 juni 2012 16:40

Kommunals ordförande Annelie Nordström besökte i tisdags Siggebogården och fick vara med under en språklektion tillsammans med några av de anställda på Siggebogården.

Kommunals ordförande Annelie Nordström besökte i tisdags Siggebogården och fick vara med under en språklektion tillsammans med några av de anställda på Siggebogården.

Sedan ett drygt år pågår det spännande projektet “ArbetSam” på Lidingö och i sex andra kommuner i regionen. Det handlar om kompetenshöjning i arbetet tillsammans med språkstudier. 23 olika språk talas bland de 140 anställda på Siggebogården men det gemensamma språket är svenska. Det tar tid att lära sig både ett nytt språk och nya förhållningssätt men ArbetSam-projektet visar att när hela arbetsplatsen involveras i stimulerande lärande så når man mycket långt.

I tisdags besökte Annelie Nordström, ordförande för fackorganisationen Kommunal, personalen på Siggebogården och fick en beskrivning av projektet. Hon fick även vara med en liten stund under en språklektion och efteråt var hon mycket imponerad:

– Jag tycker att ArbetSam verkar vara en mycket bra metod och ett väldigt bra sätt för er, som arbetar här, att få utveckla er själva, Det är bra för er alla, för era arbetskamrater och för de äldres skull. Det måste vara spännande för er att möta de äldre som har sina erfarenheter och ni som har era erfarenheter. Här måste finnas mycket att tala om och kanske skapa en vänskapsförbindelse. För de gamla vill alltid prata, de längtar efter ett möte mellan människor. Jag hoppas verkligen att detta projekt får leva.

ArbetSams huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd, från Lidingö stad, beskrev projektet:
– Många gånger har det varit tillräckligt om den anställde varit en trevlig person. Utbildning har inte varit någon självklarhet. Kraven ökar dock successivt i takt med att samhället förändras. Men att skicka medarbetarna på en kurs räcker inte längre, hela arbetsplatsen måste engageras och det måste byggas upp strukturer för lärandet.

– En stor del av vårdpersonalen har inte svenska som modersmål och en åldrande befolkning med allt fler demenssjuka gör att arbetsuppgifterna inom vård och omsorg blivit mer komplexa. Idag måste man snabbt kunna förstå både muntlig som skriftlig information, att kunna dokumentera och inte minst kommunicera med alla omsorgstagare.

– Därför har man inom projektet också utbildat språkombud, som kan förklara vanliga språkproblem. Språkombuden ska även hjälpa till med språkutveckling och för att skapa en lärande miljö.
Förutom språkombud utbildas även s.k. reflektionsledare som ska leda reflekterande samtal mellan de anställda där man diskuterar gemensamma problem.

Om ArbetSam:
Ska stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen som på grund av bristande kompetens har svag ställning på arbetsmarknaden. 3000 anställda på 75 arbetsplatser i sju kommuner och fem företag i Stockholms län är med i projektet. 650 av dem får ta del av individuell undervisning i mindre grupper på sina arbetsplatser. Projektet startades i februari 2011 och pågår till 30 juni 2013. Det leds av Lidingö stad och drivs i samarbete med Stockholms läns Äldrecentrum och finansieras av Europeiska Socialfonden med 38,8 miljoner kronor.
Länk till ArbetSams hemsida.

Om Siggebogården:
Anläggningen består av fem byggnader med totalt 13 enheter. 9 av enheterna är för demensboende, 3 är för omvårdnad och 1 är avsedd för korttids- eller växelvård. 140 anställda tar hand om 137 boende. 23 olika språk talas av de anställda. Inom Lidingö stads äldreomsorg talas sammanlagt 60 olika språk.
Länk till Siggebogården.

ArbetSams huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd under presentationen av projektet.

ArbetSams huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd under presentationen av projektet.

Annelie Nordström i livlig diskussion under en kaffepaus med Merhef Hilal, reflektionsledare på Siggebogården.

Annelie Nordström i livlig diskussion under en kaffepaus med Merhef Hilal, reflektionsledare på Siggebogården.

Dela På Siggebogården talar man om jobbet på jobbet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google