Väder Lidingö

Lidingö lördag 18 september 2021 v. 37

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Paul Lindquist: Genmäle till Mårten Dahlberg

fredag 30 november 2007 15:15

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Mårten Dahlbergs försvar för sitt och den övriga oppositionens (kd undantaget) agerande är minst sagt märkligt.

Dahlberg hävdar bland annat att de saknat information annat än det som kommit fram i media. Detta är inte sant. Även om frågan inte har varit uppe för beslut i kultur- och fritidsnämnden, så har nämndens ledamöter informerats av förvaltningen om förslaget. I kultur- och fritidsnämnden sitter bl a Mårten Dahlbergs partikollega, Claudio Crevatin, som var den som ivrigast drev frågan om återremiss i fullmäktige i tisdags. Antingen har Crevatin mörkat detta för Dahlberg eller så håller sig inte Dahlberg till sanningen när han skriver sitt inlägg.

För övrigt är kommunfullmäktiges årsbudget en planeringsram för det kommande året som anger verksamhetens inriktning och resurstilldelning, inte en detaljerad specifikation hur varenda krona ska användas. Det är faktiskt upp till de enskilda nämnderna att avgöra, vilket Mårten Dahlberg mycket väl vet. I den nästan 200 miljoner kronor stora investeringsbudgeten finns det ett antal projekt som inte är färdigutredda och klara än, men om de ska kunna genomföras när så har skett måste det finnas en budgetram som tillåter ansvarig nämnd att agera. Varför skulle speciella krav ställas just i detta fall?

Det finns också exempel på andra budgetposter som läggs till i kommunstyrelsen efter det att nämnderna behandlat budgeten (även om det är vanligare att kommunstyrelsen stryker önskemål), bl a medel för att köpa loss en skolbyggnad som staden för närvarande hyr. Inte något parti har föreslagit att budgeten ska återremitteras till utbildningsnämnden av det skälet.

Inte heller protesterade något parti mot förslaget när kultur- och fritidsnämnden informerades eller när vi la in kostnaden i budgeten i kommunstyrelsen. Det var först i fullmäktige, efter den mediala uppmärksamheten som oppositionspartierna reagerade.

Slutligen, oppositionens främsta argument för att återremittera hela budgeten var att kultur- och fritidsnämnden inte hade behandlat just denna investeringspost på 10 miljoner kronor (trots att nämnden, så som sig bör, kommer att hantera verkställighetsbesluten tillsammans med kommunstyrelsen), men var villiga att byta det mot att kommunfullmäktige skulle behandla frågan en gång till. Eftersom det inte finns några rimliga skäl att fullmäktige ska fatta ett beslut som en nämnd har rätt att ta själv ligger det nära till hands att oppositionens verkliga syfte är att kunna minoritetsåterremittera ärendet en gång till, i synnerhet som man nu visat med vilken omdömeslöshet man använder detta maktinstrument.

En sådan återremiss kan förskjuta beslutet 1-2 månader ytterligare. Då riksidrottsförbundet har en tajt tidplan och det finns andra parter som är berörda kan en sådan försening få ödesdigra konsekvenser för hela satsningen på friidrott, tennis och fotboll.

Att oppositionen försöker agera taktiskt i tron att de ska vinna nya röster är uppenbart, men frågan är om de inte varit övertaktiska denna gång. Vad de ska säga till de berörda ungdomarna om de lyckas sänka ett förslag som inte bara skulle ge Lidingös ca 250 friidrottare en ny fin arena i en inspirerande miljö utan även 3000 fotbolls- och tennisspelare en möjlighet att utveckla sina verksamheter återstår att se.

Paul Lindquist (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Dela Paul Lindquist: Genmäle till Mårten Dahlberg

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google