Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Pengar till verksamhet för nyanlända

tisdag 23 oktober 2018 11:14

500 000 KRONOR. Lidingö stad har fått nästan en halv miljon kronor för öppen verksamhet för nyanlända barn och vårdnadshavare. Pengarna kommer från Länsstyrelsen i Jönköping och ska användas under tiden 1 november i år till sista december 2019.

I dagsläget är det cirka 4 månaders kö till förskolan för de barn som bor i Högsätrahuset; det är också kö till undervisningen i SFI (Svenska för invandrare). Under hösten har Lidingö därför ansökt om extra pengar för att genomföra dagliga aktiviteter i Högsätrahuset där det idag bor 15 familjer med yngre barn. Familjerna har mellan ett och sex barn. Syftet med projektet är att skapa olika aktiviteter i gemensamma lokaler i huset.

Yngre nyanlända föräldrar deltar inte de verksamheter som ordnas ute i samhället, exempelvis kommer man inte till öppna förskolan eller sagostunderna på biblioteket. I längden innebär det att framför allt kvinnor med små barn blir isolerade i sina bostäder.

"Det är särskilt viktigt att stödja kvinnorna i deras försök att skapa nätverk och ta sig ur sin ofrivilliga isolering. Då får de en snabbare väg in i samhället och barnen får en lärande miljö där de ges möjligheter att utvecklas. Och både föräldrar och barn får tillfälle att höra svenska språket och träna svenska", står det i stadens projektansökan.

Nu hoppas Lidingö stad att de extra pengarna ska ge möjlighet till att skapa olika verksamheter där både föräldrar och barn kan delta. Sagostunder, musik- och sångstunder och studiebesök skapar aktiviteter för barnen och nya möjligheter till gemenskap och socialt stöd för föräldrarna. Tanken är att samtliga familjer ska delta och det ska erbjudas aktiviteter fem dagar per vecka.

I detta arbete är öns ideella organisationer viktiga samarbetspartners. Både Rädda Barnen, Nema Problema, Lidingö församling och Vänverksamheten kommer att delta tillsammans med biblioteket, Sagateatern och musikskolan.

För att kunna genomföra verksamheten ansöker Lidingö om pengar till en halvtidsanställning som ska ansvara för planering och genomförande. Efter projekttidens slut ska staden lämna en rapport över hur verksamheten har gått. Om det visar sig att det finns behov för liknande verksamheter i framtiden, hoppas staden att det kan drivas i mindre skala och på ideell basis.

Text: Susann Thorngren

Dela Pengar till verksamhet för nyanlända

Kommentarer

Susann Thorngren 2018-10-25 11:48

Svar till Karl William Sokka:
Hur långt är ett snöre? Hur lång är en kötid till SFI? När Lidingö stad skriver till länsstyrelsen i Jönköping för att ansöka om bidragspengar till ett projekt för nyanlända, förutsätter man att staden uppger korrekta fakta. I detta fall står i stadens projektbeskrivning att det är kö till SFI. Det ankommer då inte på Lidingösidan att avgöra om kötiden är lång eller kort.

Karl William Sokka 2018-10-24 21:25

Jag jobbar som sfi-lärare och jag är en av lärarna på introduktionskursen i svenska. Påståenden om kö till sfi är helt felaktiga.

Introduktionskursen börjar var femte vecka. Enligt Skollagen ska utbildningen påbörjas inom 3 månader eller inom 1 månad när det gäller nyanlända (Skollagen, 20 Kap, 29 §). Nyanlända får börja läsa sfi, introduktionskursen, oavsett när den började. Även om det är den fjärde veckan på kursen, så får man komma och börja läsa sfi.

Under flyktingkrisen 2015-2017 hade sfi på Lidingö tre skift på dagtid (8-11, 11-14 och 14-17) samt kvällsundervisning (17.30 - 20.00). I dagsläget ges lektionerna kl. 8.00-11.45, 12.45-16.30 och kväll (17.30-20.00).

För nyanlända finns det ingen kö som helst. Om de inte har läst svenska på flyktingförläggningen, får de *kanske* läsa introduktionskursen två gånger. Det beror på elevens prestation på kursen. Kortutbildade elever, mindre än 5 års skolgång i hemlandet, omplaceras omgående i en lämplig alfabetiseringsgrupp, det finns två sådana grupper idag.

Om eleven inte är med i kommunens mottagningssystem, anmäler sig via vuxenutbildningens hemsida, så får den vänta tills nästa introduktionskursens start. Det är som max 5 veckor, men vi försöker att ta emot elever även under den första veckan på kursen.

Det är ingen kö till sfi. För att kunna organisera, hålla igång vår verksamhet och ha utbildning av hög kvalitet måste vi ha bestämda kursstarter på introduktionen i svenska. Jag tycker inte att en månads väntetid (som max) är så enormt mycket. Det är inte mer än när man bokar läkartid, eller... tänk på att boka tid för ett körprov.

Så, vilken kötid till sfi skriver ni om?

Björn Hellerstedt 2018-10-23 21:52

Finns det inte plats på SFI bör man omplacera människor till annan ort där det finns plats. Vi måste ju ta hand om människor som kommer hit. Gå på bidrag i väntan på plats på SFI är riktigt riktigt dåligt,otroligt att man ännu inte lärt sig!!

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google