Väder Lidingö

Lidingö måndag 19 februari 2018 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Kerstin Buddgår 19 feb 13:40 om Patrik Buddgård toppar Centerns kommunlista

Elfviks gård

Elfviks gård

En minnestavla vid herrgårdsbyggnaden visar vilka som tidigare ägt gården.

En minnestavla vid herrgårdsbyggnaden visar vilka som tidigare ägt gården.

Elfviks gård

Elfviks gård

Jordbrukets ekonomibyggnader.

Jordbrukets ekonomibyggnader.

På Elfvik finns ett levande jordbruk med får.

På Elfvik finns ett levande jordbruk med får.

Elfviksgårdsdagen lockar många besökare varje år.

Elfviksgårdsdagen lockar många besökare varje år.

Elfviks gård

Elfviks gård, som ligger ute på Elfvikslandet på norra Lidingö (se karta längst ned), innefattar både en lantbruksfastighet och en slottsliknande herrgårdsbyggnad. Sedan 1946 äger Lidingö stad området. Lantbruket med ekonomibyggnader består av cirka 125 ha beteshagar uppodlad mark och ingår som en del i Långängen-Elfviks naturreservat. Sedan september 2010 är lantbruket utlagt på arrende. Även herrgårdsbyggnaden arrenderas ut som värdshus med konferensmöjligheter.

Lantbruket på Elfviks gård är det enda kvarvarande på Lidingö. Hela området med både lantbruk och parken ner mot Hustegafjärden är alltid öppet för allmänheten. Ekonomibyggnaderna i lantbruksdelen hålls öppna för allmänheten under speciella visningsdagar, t.ex. Elfviksgårdsdagen som infaller i mitten av september varje år och vid Julmarknaden i början av december. På gården finns nu även hantverkare som driver ett ljusstöperi och ett finsnickeri.

Historia
Elfvik är omnämnt första gången år 1381 som “Aellewijk” vilket kan betyda “viken där alar växer”. Från 1500-talet till 1774 ingick Lidingön i ätten Banérs ägo, genom godset Djursholm. 1774 bjöds ätten Banérs gårdar ut till försäljning, eftersom man hamnat på obestånd. Hovgulddragaren Petter Widman köpte då Elfvik. Året därpå lät han påbörja byggandet av den mangårdsbyggnad som år 1811 stod färdig i sin nuvarande storlek. Initialerna “P.W.” och byggåret 1775 på byggnadens norrsida tillkom senare.

Under 1780-talet var skalden Carl Michael Bellman ofta gäst hos Widmans. Den 6 juli 1788 skrev han den s.k. Lidingösången, “Glada bygd, så täckt belägen”, på just Elfviks gård. Melodin är samma som till “Fjäriln vingad”. Sedan många år arrangerar Lidingö Hembygdsförening en trädgårdsfest på Elfvik just den 6 juli.

Nedanför gården mot vattnet anlade fabrikören Lars Fresk åren 1797-98 en klädesfabrik för att tillverka uniformstyger till armén och flottan. År 1804 installerade Samuel Owen landets första ångmaskin för fabriksdrift just här. Efter flera eldsvådor rev Fresk fabriken 1823. Endast delar av grunden finns kvar sydost om allén, som går till vattnet.

På 1850-talet gav Johan Fredrik Stahre konstnären Nils G. Dahlbom i uppdrag att dekorera huvudbyggnadens salonger med de stora väggmålningar som fortfarande är intakta.

År 1890 inledde dåvarande ägaren Albert Janse en totalrenovering av herrgårdsbyggnaden. Renoveringen pågick i 20 år och finansierades genom att Janse styckade av och sålde flera av Elfviks sjötomter till förmögna stockholmare. De två verandorna tillkom på 1890-talet.

1946 köpte Lidingö stad Elfviks gård av Albert Janses släktingar. Gården hyrdes därefter ut till Stockholms stad som sjukhem fram till 1977. År 1986, efter att gården stått tom i nio år, beslöt Lidingös kommunfullmäktige, efter starka påtryckningar, att rädda byggnaden och totalrenovera den. Mycket av inredningen från Janses tid kan ses i biblioteket och baren. Originalkakelugnarna i baren och en trappa upp är från 1700-talet. Nu bedrivs restaurang- och konferensverksamhet i byggnaden.

Kommunikationer: Tunnelbana till Ropsten. Buss 204 från Ropsten till sluthållplatsen Elfvik.

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

{$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} {$sa->title} Kvinnor och företag Radio Lidingö Bo Vading, Vinter Lidingö museum, Vi kom till Lidingö...

Annonser från Google