Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 december 2018 v. 51

Senaste kommentaren - Se fler

Jonas Melander 19 dec 13:09 om C+S+MP: Majoriteten körde åter över arvodesberedningen

Det blir biljettstolpar på Lidingöbanan

måndag 19 februari 2018 00:28

MAXKAPACITET. Trafiknämndens resultat för 2017 visar på ett överskott på 483 miljoner kronor, mot budgetens 250 miljoner kronor. Rekordmånga resenärer åkte med SL under året och under enskilda månader passerade SL även tremiljonersvallen i antalet uppmätta resor i kollektivtrafiken under en och samma dag. Här är noteringarna i den 134-sidiga rapporten som rör Lidingö:

* Lidingöbanan har nått sin maxkapacitet av resande med nuvarande trafikering under rusningen. En minskad trängsel förväntas inte uppnås förrän 2019 då fler vagnar tillförs banan.

* Lidingöbanan trafikeras sedan oktober av utökad trafik i morgonrusningen i syfte att tillgodose det ökade resandet på banan och möjliggöra en fortsatt ökning.

* Efter trafiknämndens beslut i mars, att biljettvalidering på plattformarna på Tvärbanan och Nockebybanan ska bli en permanent lösning, har arbete pågått med implementering av valideringsstolpar på Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan. Arbetet med de första två banorna ska vara slutfört under senvåren 2018.

* En utredning avseende kollektivtrafikförsörjningen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden har startat efter beslut i trafiknämnden i februari. I utredningen studeras hur Norra Djurgårdsstaden kan trafikförsörjas på kort och lång sikt, samt att aktualitetspröva tidigare beslut om enkelspår på nya Lilla Lidingöbron. En delrapport presenterades för trafiknämnden i augusti 2017. Nämnden beslutade i enlighet med utredningens rekommendation om att bron bör byggas med dubbelspår. Slutrapporten presenteras under våren 2018.

* "Program Spårväg City"
Utfallet för perioden är 339 mkr och består främst av:
AGA-depån, Lidingö 136 mkr:
- Arbeten med stomkomplettering och tak-/plåtarbeten
- Installationsarbeten såsom el/tele, luftbehandling, VS, sprinkler, styr och övervakning och miljöstation samt spårläggning i depåområdet.

* En översyn av samtliga säkerhetsfunktioner inom trafikförvaltningen har pågått under 2017 och resultatet av översynen beräknas bli implementerat under kvartal 1, 2018. Säkerhetssektionen stöder också i säkerhetsfrågor i olika program och projekt, såsom Röda linjens uppgradering, upprustningen av Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Dela Det blir biljettstolpar på Lidingöbanan

Kommentarer

Henry Duhs 2018-02-20 10:08

Om Spårväg City skulle bli verklighet och kopplas ihop med Lidingöbanan, är det då lämpligt att spårvagnar som är 60 meter långa i inne på Stockholms gator? Tveksamt.

Rimligen ska inte planeringen ske hur det är idag utan det kommer vara i framtiden. Då är tunnelbana till Lidingö det enda vettiga alternativet.

Är det något som vi på Lidingö borde folkomrösta om så är det om vi vill behålla Ropsten som bytespunkt eller flytta denna punkt till Lidingö centrum och få hit tunnelbanan. Det upplevda buslivet nattetid på Ropsten uppkommer på grund av att det inte går att ta sig därifrån på grund av värdelösa kommunikationer, inte på grund av att det är en slutstation.

Således bör Lidingös befolkning få frågan och själva få göra sin röst hörd, hur vill ni att framtidens kollektivtrafik ska utformas?

Cassandra Nojdh 2018-02-20 09:23

Theodor Andersson verkar tala i egen (eller åtminstone AB Stockholms Spårvägars, uttrycket "våra konduktörer" tyder på det) sak. Påståendet om Lidingöbanan är dock felaktigt, LB inkluderades uttryckligen i Trafiknämndens beslut om "sådana där" (dvs. viseringsautomater) 2017-03-21 (§62 i protokollet). Man kan tycka vad man vill om det, men den politiska viljan att införa automatvisering på lokalbanorna är så pass stark att det är betydelselöst vad Trafikförvaltningen kan tänkas tycka. Att de rödgröna skulle kunna bilda majoritet i SLL efter höstens val håller jag för mycket osannolikt.

Odd Holstensson 2018-02-20 01:55

Redan när jag verkade på gamla Lidingöbanan så misstänkte jag att de senare årens ringa passagerarutveckling inte berodde på bristande underlag utan på bristande kapacitet. Jag trodde då, och tror fortfarande idag, att det lätt finns ett uppdämt behov på kanske 30-40 procent, om det bara fanns mer plats på vagnarna.

Även Nockebybanan har tidvis kapacitetsbrist och har nog en viss utvecklingspotential. Jag föreslår därför att Nockebybanan anpassas till 40-metersvagnar, vilket är lätt att göra förutom Alvik, men det går att lösa, och att Lidingöbanans vagnar flyttar till Bromma i stället. Lidingöbanan med sina drygt 60 meter långa plattformar skulle i stället kunna få nya 30-metersvagnar av innerstadstyp, kanske den typ som Göteborg håller på att köpa in just nu. Då skulle man kunna öka kapaciteten, utan att behöva öka turtätheten eller antal förare, med just ca 30-40%. Med fler vagnindivider på Lidingöbanan så blir den även mindre risk för inställda turer när det råder vagnbrist, helt enkelt genom att man kan köra enstaka turer med enkelvagnar om vagnläget är ansträngt.

Kalle Lidmalm 2018-02-19 23:00

Se till att extraturerna i morgonrushen avgår strax innan den ordinarie avgången från AGA för att tömma stationerna AGA-Torsvik på folk så att dessa får sitta ner utan trängsel.

Som det är nu är den ordinarie avgången från Gåshaga proppfull och fylls sedan på till bristningsgränsen hela vägen till Ropsten, medans extraavgången kommer 3 minuter bakom halvtomt.

anita Lalander 2018-02-19 12:34

Tycker att T-bane-vagnarna till Ropsten är överfulla och som handikappad med balanssvårigheter är det inte möjligt att stå. Inför RUTTAXI tills Spårvagn Ropsten kommit

Eric Johansson 2018-02-19 08:18

Det är fullständigt obegripligt att Lidingö motsätter sig tunnelbana.

Theodor Andersson 2018-02-19 02:03

Det där med Lidingöbanan och stolpar stämmer inte. Det senaste är att man hos Trafikförvaltningen har jämfört viseringsgrad från Lidingöbanan, Linje 7, Tvärbanan och Nockebybanan och kommit fram till att våra konduktörer på LB och L7 håller en mycket högre viseringsgrad än stolparna, som visat sig ge sämre statistik jämfört med innan. Detta har medfört att Trafikförvaltningen lagt nödbromsen på stolpförslaget på LB.

Dock så får Roslagsbanan och Saltsjöbanan stolpar, då det redan är beslutat om såna där. För Lidingöbanan och Linje 7 så har det aldrig funnits något beslut och som det ser ut just nu så blir det inget med det heller.

/En som är insatt i ämnet.

Oskar Olsson Helander 2018-02-19 01:58

Konduktörer är en effektiv och uppskattad del av lokaltrafiken som gör mycket mer än bara visera biljetterna. De hjälper folk hitta rätt, komma av och på vagnen om så behövs, att hitta saker som resenär tappat bort, att förhindra bråk och skadegörelse, m.m.

Att avskaffa dem handlar enbart om att minska kostnaderna så att Tamsons kan stoppa överskottet i egna fickor. Tar man bort den levande personen ombord, som kan hjälpa till med biljettappen, och ersätter med en stolpe kommer plankandet öka. Det säger sig självt, även om folk inte gör det med flit. Det kanske inte finns någon biljettautomat eller återförsäljare vid stationen.

Nä, behåll konduktörerna. Få bort Moderaterna från landstinget istället.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google