Väder Lidingö

Lidingö tisdag 7 februari 2023 v. 06

Senaste kommentaren - Se fler

"Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

onsdag 10 april 2013 00:01

"Slottet" på en bild tagen 2012.

"Slottet" på en bild tagen 2012.

Nils Andersson, som sedan 2005 är ensam ägare till fastigheten Storholmen 1:2, även kallad “Slottet”, har begärt att få göra en ändring av detaljplanen. Tanken är att ändringen skulle ge honom möjlighet att kunna sälja ett antal byggrätter inom fastigheten för att på så sätt finansiera upprustningen av det nu rätt förfallna “Slottet”, inklusive parkanläggningen. Han vill även bygga ytterligare en våning på flygelbyggnaderna. Hoppet var att Lidingös politiker skulle medge detalplaneändringen.

2006 klassade Stockholms Byggnadsantikvarier AB fastigheten som oersättlig vid en kultur-historisk inventering, som gjordes på Storholmsöarna för Vaxholms stads räkning, dit Storholmen då hörde. Motivet för klassningen var att anläggningen med villa och park tillhörde de äldsta byggnaderna på ön och att anläggningen i sin helhet är väl bevarad vad gäller yttre form, arkitektur och karaktär från 1910-talet.

Trots klassningen som oersättlig tillåter planen (som antogs när Storholmen tillhörde Vaxholm) rivning av “Slottet” med tillhörande byggnader, på grund av det eftersatta underhållet.

Nils Andersson har försökt sälja fastigheten men eftersom det inte finns några möjligheter att finansiera ombyggnaden genom avstyckning eller byggrätter så har ingen vågat köpa egendomen. Han är övertygad om att även en eventuell köpare skulle känna “ett stort obehag att riva nuvarande byggnad med ett sådant historiskt värde”. Fastigheten har tidigare legat ute till försäljning för summan 14 miljoner, men nu anger inte längre fastighetsmäklaren Residence något pris.

Därför har han givit politikerna i Lidingö “möjlighet att slutligen bestämma ‘Slottets’ framtid och dess vara eller inte vara”.

På kommunstyrelsens sammanträde i måndags var frågan uppe till behandling. Beslutet blev att instämma i miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning “att en planändring inte är möjlig eftersom detaljplanens (Vaxholms detaljplan, Lidingösidans anm.) genomförandetid fortfarande pågår (till och med 2016-02-10). Detaljplanens sakägarkrets är dessutom så stor att möjligheten att alla skall bli överrens om förändringarna bedöms som i princip obefintlig”.

Därmed kan man tro att den sista meningen i Nils Anderssons begäran om detalplaneändring genomförs. Meningen lyder: Om förfrågan utfaller negativt och Lidingö stad inte är beredd att påbörja en förändring i DP 386 (= Vaxholms detaljplan, Lidingösidans anm) kommer jag att överväga att fullfölja påbörjad rivning i enlighet med befintligt rivningslov.

Länk till Wikipedias text om Storholmen och Slottet.

Dela "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Kommentarer

Henrik Winskog 2020-10-05 22:47

Så tråkigt om slottet inte kan bevaras. Jag tillbringade somrarna på Storholmen och att "smyga" på slottet, var oerhört spännande! Vi vågade inte smita in, utan fick stå och darra utanför grindarna.

Anna Pellnäs 2020-07-20 14:53

Man vill ju bara gråta att en sånt ställe tillåts förfalla på detta sätt. Staten eller kommunen bör köpa och renovera. Varför låter man bara tiden gå och huset förfalla. Ge ägaren rätt att stycka av eller köp det av honom.

Tore Kullgren 2013-04-11 14:56

Ett intressant fall.

Ett förslag är att kommunen tar tillfället i akt att köpa slottet billigt, i väntan på att en upprustning blir politiskt, juridiskt och ekonomiskt möjlig.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google