Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Små förändringar av kollektivtrafiken planeras

tisdag 3 april 2018 16:34

START 9 DECEMBER. Nästa tisdag, på landstingets trafiknämnds möte, kommer Trafikförvaltningens (SL) förslag på ändringar i kollektivtrafiken att diskuteras. Ändringarna kommer ske först den 9 december i samband med tidtabellsbytet. För Lidingös del handlar det om fyra busslinjer vars sträckor förändras. Det gäller linjerna 206, 238 och servicelinjerna 921 och 923 plus kompletteringar av Sjövägens linjer till Larsbergs brygga och båttrafiken till Storholmen. Men några stora ändringar handlar det inte om, inte heller någon direkt ökad trafik.

Buss linje 238 vid Larsbergs brygga. ArkivbildBuss linje 238 vid Larsbergs brygga. Arkivbild

Bussar
Linje 238 som går mellan Näset och Larsbergs brygga, föreslås få en ny linjesträckning då Mjölksurrevägen öppnas vid Aga station. Ny övervägd linjesträckning mellan avsnittet Bodal/Högsätra är: Bodals skola – Fyrvaktaren – Larsbergs brygga – Brostuguvägen – Mjölksurrevägen – Lerbovägen - Högsätra (ny sluthållplats). Vidare övervägs även att linjen får utökad trafik till Larsbergs brygga.

Ny linjesträckning för buss 238. Illustration: TrafikförvaltningenNy linjesträckning för buss 238. Illustration: Trafikförvaltningen

Linje 206 går idag mellan Gångsätra gård och Ropsten. Här överväger SL att korta av linjen vid Högsätra om linje 238 får ny linjesträckning till Lerbovägen. Förändringen kan lättare kopplas samman med exempelvis linje 221 eller 206. Då finns också möjligheten att utöka turtätheten på linjen, om den kortas av till Högsätra.

Bussarna 921 och 923 startar utanför Sevicehuset Tor. ArkivbildBussarna 921 och 923 startar utanför Sevicehuset Tor. Arkivbild

Linje 921 går mellan Servicehuset Tor och Käppala. SL överväger att lägga om sträckningen, från Högsätra mot Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen, istället för Södra Kungsvägen eftersom linjen nu endast passerar en hållplats, den vid Drottningvägen. Ny övervägd linjesträckning blir då Högsätrahuset - Frimurarhemmet- Mosstorpsvägen och på samma sätt från Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen till Frimurarhemmet och Högsätrahuset.

Ny linjesträckning för buss 921. Illustration: TrafikförvaltningenNy linjesträckning för buss 921. Illustration: Trafikförvaltningen

Linje 923 mellan Högsätra – Servicehuset Tor. Här överväger SL att se över linjen i sin helhet för att kunna täcka ett större område. Man funderar på att även lägga sträckningen genom Dalénum. Det betyder att linjen vänder runt Dalénum istället för vid Aga-depån, för att sedan går vidare via Aga, Gångsätra gård och Högsätra. Linjen trafikerar cirkulationsplatsen vid Aga till dess att Mjölksurrevägen öppnas för trafik och då med ny hållplats vid Mjölksurrevägen och Dalénum.

Ny linjesträckning för buss 923. Illustration: TrafikförvaltningenNy linjesträckning för buss 923. Illustration: Trafikförvaltningen

Båtar
Linje 81 som körs Ropsten – Tranholmen – Storholmen. Här kommer anpassningar i turlistan göras för att det ska bli bättre anslutningar för skolbarn till Lidingö, via befintliga bryggor på Lidingö. Start 10 december i år.

Linje 80, Sjövägen, som körs mellan Nybroplan – Nacka Strand - Larsbergs brygga - Frihamnen, kan komma få fler turer under perioden 10 december 2018 - 14 april 2019. På så sätt kan en förenklad och likformad normaltidtabell skapas med giltighet ett trafikår.

Lidingöbanan
Den utökning av trafiken med fem avgångar i morgonrusningen mellan Aga och Ropsten som körs under våren/hösten 2018 planeras att bli permanent under 2019. En förutsättning för att dessa turer ska kunna köras är att hastigheten över Lidingöbron inte sänks. I övrigt planeras inga förändringar av trafiken.

Dela Små förändringar av kollektivtrafiken planeras

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google