Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Stadens anläggning utan bygglov

måndag 19 november 2018 00:01

BODALSHALLEN. Idrottshallen vid Bodals skola, Bodalshallen, saknar bygglov sedan 2010. Men det hindrar inte att många av öns ungdomar fortsätter att idrotta i hallen och staden tar ut hyra av idrottsföreningarna. Efter 1 januari 2019 preskriberas det saknade bygglovet och hallen kan stå kvar.

BodalshallenBodalshallen

I juni 1978 ansökte Lidingö stads fritidskontor om tillstånd att bygga en s.k. luftburen tennishall över en tennisbana. 1999 inkom en ansökan om att förlänga bygglovet i tio år och att komplettera den dåvarande tennishallen med en tillbyggnad. I ansökan kunde man läsa att "idrottshallen är en fortsättning och tillbyggnad till den nuvarande tennishallen”. Bodals skola skulle vara en av användarna. Hallen skulle placeras på en plats som var avsedd för idrottsändamål men däremot fanns inte någon byggrätt i planen. Den gällande stadsplanen fastställdes redan i december 1968.

När byggnadsnämnden sammanträdde i oktober 1999 beviljades inte bygglov men däremot fick man bygglov för tillfällig åtgärd att gälla till den 31 december 2009. Sedan dess har ingenting hänt. I Bodalshallen bedrivs en omfattande idrottsverksamhet. Ungdomar från Skärsätragården spelar fotboll på fredagskvällarna; hallen används också ofta för innebandy, fotboll, handboll, badminton, bordtennis, volleyboll och motionsgymnastik. Hallen har flera gånger de senaste åren utsatts för omfattande vandalisering.

"Hallen används också ofta för innebandy, fotboll, handboll...". Arkivbild"Hallen används också ofta för innebandy, fotboll, handboll...". Arkivbild

Vad händer om någon skadas i en byggnad utan bygglov?
Mikael Spång, t.f. bygglovchef: Staden är som fastighetsägare alltid ansvarig för säkerheten i sitt fastighetsbestånd. Det gäller oavsett om byggnaden har eller saknar bygglov. Staden följer kontinuerligt upp lokalernas skick och skulle naturligtvis inte hyra ut något om det inte är säkert att vistas där.

Hur kommer det sig att en av staden ägd byggnad kan stå utan lov i nästan 10 år?
Mikael Spång: Då Bodalshallen uppfördes beviljades ett tillfälligt bygglov på tio år, eftersom den dåvarande detaljplanen inte medgav en idrottsanläggning på platsen. Av administrativa orsaker skickades ingen förvarning om att bygglovet var på väg att gå ut. Det är en brist vi har identifierat och hanterar men som i sak inte påverkar ansvarsfrågan.

Dela Stadens anläggning utan bygglov

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google