Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Trafikförändringar

torsdag 8 november 2018 15:12

Den nya blågröna majoriteten i Stockholms läns landsting har beslutat genomföra en satsning på 160 miljoner kronor till kollektivtrafiken under 2019. För Lidingös del innebär det att Sjövägen, linje 80, får tätare avgångar från Larsbergs brygga även under perioden december till april. Båtlinje 81, mellan Ropsten och Storholmen, via Tranholmen får en anpassad turlista så det blir bättre anslutningar för skolbarn till Lidingö. Lidingöbanans fem extra avgångar i morgonrusningen mellan Aga och Ropsten, som körts under våren/hösten 2018, planeras att bli permanenta under 2019. Förutsättningen är dock att hastigheten över Lidingöbron inte sänks.

Dessutom ändras sträckningen för busslinjerna 206, 238 och 921. Här är SL:s text:

Linje 206 Gångsätra gård – Ropsten
Linjen kortas av vid Högsätra då linje 238 får ny linjesträckning till Lerbovägen då Mjölksurrevägen öppnas för trafik. Eftersom Mjölksurrevägen inte ännu öppnats för busstrafik kan inte dessa förändringar träda i kraft.

Linje 238 Näset – Larsbergs brygga
Linjen får ny linjesträckning. Fram till det att Mjölksurrevägen öppnas för trafik och ny hållplats Lerbovägen inrättas kommer linjen trafikera Södra Kungsvägen. Ny linjestäckning: Bodals skola – Fyrvaktaren – Brostuguvägen – Larsbergs brygga – (Lerbovägen) – Högsätra (ny sluthållplats).

Linje 238. Illustration: SLLinje 238. Illustration: SL

Linje 921 Servicehuset Tor – Käppala
Linjen läggs om från Högsätra mot Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen istället för Södra Kungsvägen eftersom linjen idag endast passerar hållplats Drottningvägen efter längre körning på Södra Kungsvägen utan hållplatser. Ny linjesträckning blir Högsätrahuset – Frimurarhemmet – Mosstorpsvägen och på samma sätt från Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen till Frimurarhemmet och Högsätrahuset. Nya hållplatser blir: Oskarsvägen och Baggeby.

Linje 291. Illustration: SLLinje 291. Illustration: SL

Dela Trafikförändringar

Kommentarer

Karin Wallgren 2018-11-14 09:02

Ännu en fråga om busslinjer och Närtrafiken.

Det är bra att linje 238 får utökad sträcka från Dalenúm till Högsätravägen.

Men jag hoppas att en utökad linje 238 inte innebär någon förändring/försämring för alla som åker med Närtrafikens linje 923. Den bussen går nämligen från Högsätrahuset till Tor - via Larsbergsvägen, Bodalsvägen, Baggeby station och Baggeby gårds väg och vidare Foresta, Torsviks torg, Siggebygården fram till Tor.

Och så åter till Närtrafiken linje 921 som ska gå från Högsätrahuset via Mosstorpsvägen till Tor . Två nya hållplatser får linjen; en vid Oscarsvägen och en vid Baggeby. Men var i Baggeby är det tänkt att den hållplatsen ska ligga? Vid Baggeby torg, Baggeby station och Baggeby gårds väg?

Det vore önskvärt att SL eller någon insatt i trafikfrågor förtydligar för alla som reser med Närtrafiken redan nu.

Karin Wallgren 2018-11-12 11:29

Kartan visar den nya sträckningen för linje 921 och texten talar om två nya hållplatser för linjen, Närtrafiken, eller Servicelinjen.

På kartan är det svårt att se var den nya busshållplatsen i Baggeby för linjen ska ligga. En hållplats förläggs till Oscarsvägen men är det Baggeby torg eller Baggeby stn och Baggeby gårds väg som kommer att trafikeras?

Maria Andrén 2018-11-12 00:45

Toppen att buss 238 får en permanent linje via Dalénum.

Göran Tegnér (L) 2018-11-09 22:03

Caroline:

Tack för Dina kommentarer!
Du har helt rätt. Det är totalt obegripligt att SL inte har satt in en expressbuss via Norra Länken från Lidingö till Danderyd.

Men vi jobbar oförtrutet med att försöka övertyga SL om att detta är en självklart bra idé.

Caroline Bergius 2018-11-09 19:17

Trevligt att ni jobbar för utökad kollektivtrafik! Jag är dock (fortfarande) förvånad att det inte går bussar från Ropsten genom Norra länken. Det vore ju nästan dumt att INTE utnyttja denna fantastiska och påkostade led till busstrafik. Tror många skulle vilja åka snabbare t ex till Arenastaden och Danderyd/Täby och slippa trängas på tunnelbana och pendeltåg.

Göran Tegnér (L); ledamot i kommunfullmäktige och i Teknik- och fastighetsnämden 2018-11-08 23:28

Det är bra att landstinget nu satsar på att förbättra turtätheten för Sjövägen (linje 80) och att förbättra passningstiderna för skolbarnen på Storholmen (linje 81). Att Lidingöbanans extra insatstur på morgonen från AGA till Ropsten permanentas är också positivt, om än otillräckligt. Att servicelinjen 921 får två nya hållplatser vid Oscarsvägen och Baggeby är också positivt.

Landstingets satsning på att förbättra busstrafiken i länet innebär att fjorton nya busslinjer inrättas och att 127 000 nya bussavgångar genomförs nästa år. Hela denna satsning kostar 160 Mkr. Inte mycket av detta tillfaller Lidingö.

Det är en lång lista över angelägna önskemål som Lidingö har framfört till landstingets trafikförvaltning, men som inte har beaktats. Dessa projekt är:
1. Förbättrade tvärförbindelser på Lidingö samt till andra kommuner
2. En utökad tidtabell på linje 238
3. Förbättrade bytesmöjligheter i Kottla mellan busslinje 201 och Lidingöbanan
4. En stomlinje till Norra Lidingö
5. Spårväg City till Ropsten
6. Förbättrade förbindelser till Norrort (t ex expressbuss via Norra Länken)
7. Minskad trängsel på bussarna mellan Lidingö Centrum och Ropsten
8. En förbättrad kollektivtrafiknod i Ropsten.

De flesta av ovanstående punkter är förslag som vi liberaler har drivit i flera år.
Vi kommer att fortsätta att driva dessa frågor. Intet är som väntans tider!

Göran Tegnér (L); ledamot i kommunfullmäktige och i Teknik- och fastighetsnämnden

Andreas Lindberg 2018-11-08 19:03

Bra där! Sjövägen är toppen. Men nu är det upp till Lidingös politiker att se till att det finns parkeringsplatser vid AGA/Dalenum. Jag bor i Brevik, ställer gärna bilen på infartsparkeringen eller vid Aga för att sedan åka kommunalt till jobbet i stan. På hemvägen är det bra att ha bilen för att handla mat eller göra andra ärenden. Så är min och många andras vardag.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google