Väder Lidingö

Lidingö lördag 18 september 2021 v. 37

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Vallen fick budgeten på fall

torsdag 29 november 2007 00:31

Även dag två av kommunfullmäktiges budgetmöte gick i Lidingövallens tecken. Naturligtvis avhandlades andra frågor när det gällde budgeten, omslutningen är ju på runt 2,5 miljarder kronor för år 2008. Men efter att de sex oppositionspartierna under måndagen yrkat att hela budgeten skulle återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för en utredning om hur Lidingövallen ska användas i fortsättningen, så låg det i luften att något kunde hända.

Alla partier argumenterade för sina budgetförslag, men eftersom det krävs en majoritet på minst 26 röster för att få igenom ett förslag var det bara moderaterna och folkpartiet som tillsammans kunde få gehör för hela sin gemensamma budget. Om det nu inte varit för detta med minoritetsåterremiss. För om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter så begär ska ärendet skickas tillbaka till den nämnd som lämnat ärendet till fullmäktige. På Lidingö krävs alltså 17 röster av fullmäktiges 51 för att ärendet kan gå tillbaka.

De sex partier som är i opposition mot m+fp har tillsammans 22 röster. Och eftersom hela budgeten tas som ett enda ärende, så gäller ett återremissyrkande för hela budgeten. Vad de sex partierna ville ha var att summan 10 miljoner, som budgeterats för att bygga om Vallen och för att bidra till Bosöns utbyggnad, skulle läggas i investeringsreserven och att beslutet över pengarna skulle fattas av fullmäktige.

- Vi vill att kommunfullmäktige ska besluta så att inte kommunstyrelsen, bakom stängda dörrar, ska bestämma över pengarna, sa Inger Damberg (L).

Claudio Crevatin (s) tvekade inte en sekund : – Sätt av de 10 miljonerna till kommunfullmäktiges förfogande för idrottens främjande, annars kommer vi inte att godkänna budgeten.

Paul Lindquist (m), som fram till för några veckor sedan inte hört en enda protest från andra politiker, började nu ana vad som kunde hända. Så han föreslog följande: – Vi kan lägga in 10 miljoner i en investeringsreserv som kommunstyrelsen får besluta om. Om ni kräver återremiss för 10 miljoner i en budget på över 2 miljarder, ja då får ni göra det. Men då får ni också vara beredda på att både friidrottare, fotbolls- och tennisspelare gör sig hörda.

Men Claudio Crevatin svarade med: – Jag litar inte på dig. Därför vill jag att fullmäktige ska fatta beslutet istället för kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) fyllde på: – Vi har inte fått något underlag, därför vill vi att frågan behandlas här i fullmäktige. Något slags in blanco-beslut vill vi inte fatta.

- Om denna post läggs in i kommunstyrelsens reserv behandlar vi den på sedvanligt sätt, lovade Paul Lindquist.

När alla nämndernas budgetförslag var behandlade återstod för fullmäktiges ordförande Kjell Treslow att komma med det förlösande beslutsförslaget. För att undvika återremiss föreslog han att man kunde bryta ut summan och föra den till kultur och fritidsnämnden för behandling. Men oppositionspartierna vill ha frågan avgjord under mötet. Claudio Crevatin blev talesman för oppositionen och i en avslutande ordduell försäkrade både han och Paul Lindquist att de inte litade på varandra. Ingen vill ändra sitt förslag.

Så när ordföranden ställde frågan om att godkänna återremissen eller ej blev det votering. Kristdemokraterna hade ändrat uppfattning under debatten och sällade sig till m+fp. Men med siffrorna 31 för ett nej till återremiss och 20 för ett ja, så gick hela Lidingös budget för 2008 tillbaka till kommunstyrelsen som får skicka “Vallen-frågan” till kultur och fritid för snabb behandling.
Redan på decembermötet kommer dock budgeten att behandlas igen och då kan man utgå från att den går igenom, eftersom en återremiss bara kan beslutas en gång per ärende. Men det kan hända olika saker på vägen.

Skattesatsen för nästa år var alla inte heller eniga om. Men efter att Kjell Treslow lyssnat på det olika förslagen kunde han, utan omröstning, fastställa att lidingöborna får betala 18,86 kronor nästa år. Till det kommer landstingsskatten.

Dela Vallen fick budgeten på fall

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google