Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Vattenläckan på Lidingö: Detta har hänt

lördag 6 januari 2018 20:17

HELA ÖN PÅVERKAS. Gårdagskvällens vattenläcka vid Mosstorps gärde orsakades av ett s.k. utmattningsbrott. När ledningen, som funnits på plats sedan 1973, sprack framkallade det en stor smäll som många närboende på främst Lillåkersvägen hörde. Smällen hördes runt klockan 21.30 och omkring klockan 23.00 stod det klart för Lidingö stad att en vattenläcka uppstått. Det stora avbrottet drabbade främst boende i Högsätra, men även bl.a. boende i Larsberg och Baggeby drabbades. Företaget Svevia lyckades klockan 00.51 få läckan under kontroll och började fylla vattentornen. Hersbys vattentorn var då helt tömt. Öns tre vattentorn berördes alla av läckan i och med att de tillhör ett och samma system. De balanserar varandra. Om en trycksänkning sker i hela systemet påverkas därför hela ön.

Här gick vattenledningen sönder. Svevia fick gräva extra långt ner för att kunna frilägga. Hösätrahusen i bakgrunden.Här gick vattenledningen sönder. Svevia fick gräva extra långt ner för att kunna frilägga. Hösätrahusen i bakgrunden. Det blev mycket grävarbete i natt. I bakgrunden Blomsterlandet.Det blev mycket grävarbete i natt. I bakgrunden Blomsterlandet. Lite av vattnet låg kvar under förmiddagen och där var det is på gångstigen.Lite av vattnet låg kvar under förmiddagen och där var det is på gångstigen.

Nu finns vatten i alla hushållens ledningar, men det normala trycket är inte tillbaka hos alla. Därför går staden ut med en generell varning att som extra säkerhetsåtgärd koka det vatten man ska dricka och borsta tänderna i. Vattenprover tas på måndag och svar kommer på tisdag/onsdag. Fram till dess uppmanas lidingöborna att koka sitt dricksvatten. Den perioden kan förlängas.

Tappstället i Högsätra.Tappstället i Högsätra.

Från i kväll klockan 21.00 kommer ett område i Högsätra att stängas av från vattentillförsel under ett par timmar. Tappställe finns sedan klockan 10 i Högsätra (vid 206:an vändplats). Hela Högsätra, brf Gula husen. Gröna husen, Högsätrahuset inklusive sporthallen, sjukhemmet och Hospice berörs av avstämningen. Staden informerar genom anställda, genom lappar i alla trappuppgångar och genom folk på plats. Allt vatten som man tar från tappstället måste kokas. Det är samma vatten som övrigt i vattenledningarna.

Lidingö stads kundtjänst har öppet till kl 21.00 ikväll och mellan 08.30 och 16.00 imorgon söndag.

Huvudledningen som gick sönder igår lades ner 1973. Lidingö stad har cirka 220 000 meter vattenledningar men det görs ingen regelrätt inspektion av ledningarna förutom vid uppkomna fel och brister. Då görs en s.k. läcklyssning för att identifiera eventuella läckor. Lidingö stad kommer att analysera behovet att byta ut äldre strategiska ledningar av större dimension, säger stadens kundtjänst på Lidingösidans fråga.

Meningen var att två tappställen skulle öppnas, men ett av dem måste först åtgärdas.Meningen var att två tappställen skulle öppnas, men ett av dem måste först åtgärdas. Läckan uppstod vid det röda krysset. Karta: GoogleLäckan uppstod vid det röda krysset. Karta: Google

Dela Vattenläckan på Lidingö: Detta har hänt

Kommentarer

Micke Böckman 2018-01-12 04:16

Lidingö Stad har lika dålig information till sina medborgare vid extraordinära händelser som SJ har vid tågförseningar.

Patrik A Edgren 2018-01-09 13:50

Noterade att Lidingö Stad enligt Anna Hedenius bl a informerat "lokala medier" om vattenläckan och givit förhållningsorder. Den informationen gick antingen inte fram eller tyckte inte Mitt i att den var intressant att skriva om. Det stod nämligen inte en rad i tidningen idag om vattenläckan.

Anders Odéen 2018-01-09 13:14

Helt uppenbart har vi inte bara ett (1) ledningsproblem på Lidingö...

Nils Ronge 2018-01-09 11:57

När vattentrycket minskade så sökte jag helt naturligt info på Lidingö stads hemsida. Efter mycket, mycket letande hittade jag under rubriken "Trafik o infrastruktur" längst ner på sidan "Felanmälan, Akuta ärenden på kvällar, helger och nätter 010-4705657". En mycket svag och otydlig röst rabblade snabbt: "Större vattenavbrott Lidingö. Felsökning pågår".

Borde inte Lidingös medborgare lättare och snabbare kunna få information via stadens hemsida vid sådana här händelser?

Jan Hansson 2018-01-08 21:43

MittSverige vatten i Sundsvall skickar SMS till de telefoner som finns noterade på adressen och till de telefoner som innevånarna själva väljer att registrera. Fasta telefoner får röstmeddelande. Kanske något att ta efter?

https://msva.se/kundservice/sms-vid-driftstorningar/

Kjell Treslow, ordförande, Radio Lidingö Närradioförening 2018-01-08 17:55

Vattenläckan på Lidingö

Med anledning av informationen kring vattenläckan på Lidingö finns det anledning att erinra om följande:

I krisplanen för Lidingö stads information diskuterades för flera år sedan möjligheten att snabbt komma ut med information via Lidingös egen radiokanal som sänder 18 av 24 timmar om dygnet. I den beredskapsplan som då diskuterades var den lokala radiosändaren ett självklart inslag. Kommunen har därefter aldrig avhörts, vilket i sig är anmärkningsvärt.

Anna Hadenius nämner i sitt inlägg överhuvudtaget inte att Lidingö har en egen radiostation sålunda fullt möjligt att snabbt använda. Radio Lidingö, som sänder över FM-nätet (FM 97,8) har tusentals lyssnare per dag. Stationen är mycket populär bland många Lidingöbor och når i hög grad äldre personer som inte är aktiva på sociala medier.

Lidingö Radio sänder sedan länge en gång i månaden fullmäktiges sammanträden direkt från Stadshusets sessionssal. Att många andra lyssnare från öns närområden samtidigt skulle få information om vad som hänt får ses som en extra bonus, då de kan föra informationen vidare till eventuella bekanta på ön!

Radion kan – förutsatt att aktuell kontaktförteckning upprätthålls av kommunen - inom max en timme vara ute med direktsändning av aktuell information med löpande uppföljning!

Kjell Treslow
Ordförande, Radio Lidingö Närradioförening

Lars Skoglund 2018-01-08 13:26

Det är bara att instämma i Staffan Andersbergs och andras kommentarer samt tacka Lidingösidan för att den finns.
Stadens informationen och kommentarer har varit och är under all kritik. Senkommen och svåråtkommen. Många frågor aktualiseras. Vad säger t ex ARK om stadens kommunikationsberedskap och hur är det, tekniska nämnden, med underhållsplanen för vattenförsörjningen. Här finns uppenbarligen en hel del för stadens revisorer att granska. Om de nu får det.

Michael ten Siethoff 2018-01-08 09:46

Ett enkelt sätt att snabbt nå ut med ett budskap till ALLA i kommunen, även de som inte använder sociala medel, TV, radio eller telefon, vore att, som förr, åka runt med bil med högtalare. Då når snabbt alla, även de som sover.
Detta låter kanske gammalmodigt, men tänk efter! Det fungerar och kostar inte mycket!

Jan Mårtensson 2018-01-07 23:03

Stadsdirektören skriver att Lidingö stad inte har något register över Lidingöbornas mobiltelefonnummer. Det behövs heller inte. SOS alarm kan skicka sms till antingen de som är skrivna på Lidingö eller de som befinner sig på Lidingö.

Ulrika Levihn 2018-01-07 22:02

"Om provresultaten mot all förmodan visar på smitta och det är fara för hälsa eller liv så kan vi sannolikt eskalera det som ett VMA och nå Lidingöborna via den vägen."
skriver Anna Hadenius.

Provtagning sker på tisdag, då har ju alla Lidingöbor som inte läser Lidingösidan redan druckit vattnet i flera dagar...

Den här hanteringen får ju Laila Freivalds att framstå som Blixt Gordon.

Staffan Anderberg 2018-01-07 21:24

Det blir bara värre och värre. På min tid ( ja,den är över. Det vet jag) hade vi återkommande övningar i krishantering i Lidingö stad. Då samlades ansvariga politiker och tjänstemän och övade hur hanteringen av olika krislägen skulle ske. Där bestämdes vem som skulle göra vad och vem som skulle informera Lidingoborna och hur. Ledare för dessa övningar var självfallet kommunstyrelsens ordförande (KSO) och så är det sannolikt även i dag.
Nu har Lidingö stad gått ut på lite olika sätt och hävdat att vattnet kan vara förorenat och inte bör drickas. Man bör inte ens borsta tänderna i det, utan att först ha kokt det. Läget är därmed mycket krisartat och dessutom på rätt obestämd tid dessutom. Lidingöborna har fått vetskap om läget på olika sätt, mest slumpartat genom bekanta eller att man råkat titta på en hemsida. Många Lidingöbor har missat informationen och varseblir successivt att de har använt vatten som eventuellt är skadligt.
Den mest effektiva informationskanalen under en helg torde vara TV. Man ser ju ibland varningar för lokala utsläpp eller annat som publiceras i TV-rutan. Denna informationsmöjlighet har tydligen inte kunnat användas, därför att Länsstyrelsen inte anser informationen viktig nog i detta fall. Det är helt horribelt att Lidingö stad och Länstyrelsen inte kan enas i denna fråga.
I det här läget är det kommunstyrelsens ordförande, som skall uttala sig gentemot Lidingöborna. KSO har högsta ansvaret. Man frågar sig, vad har hänt i stadshuset? Har någon krisgrupp träffats och vad har man då kommit fram till, Hela denna händelse borde utredas i grunden och då av utomstående utredare. En sådan här krishantering kan vi inte ha i Lidingö.

Karin Wallgren 2018-01-07 20:59

Det är många som varken har tillgång till dator Facebook eller sms. Men alla vill vi ha information när något så alarmerande som vattenläckan eller liknande inträffar. Det är nog helt nödvändigt att kommuninvånarna informeras på flera sätt. Hesa Fredrik har nämnts.
Själv blev jag informerad när jag öppnade Lidingosidan. En traktor som for omkring på gångvägarna i Skärsätra mitt i natten fick mig att inse att något inte stod rätt till.
Senare läste jag om vattenläckan på både text-tv och DNs webbtidning. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

Anette Johansson 2018-01-07 20:08

Viktigt att Lidingö Stad vässar sina kanaler med att Snabbt kunna komma ut med Viktig information. Jag fick läsa på Facebook att vänner var utan vatten och undrade om fler av oss på Lidingö satt i samma sits? Jag gick då in på Lidingö Stads hemsida och kunde läsa informationen. Nästa gång något dylikt händer skulle jag vilja få informationen till mig på annat sätt. Direkt från Lidingö Stad. Det går väl att skicka mass-sms? Oavsett så går det ju att lösa. Tills nästa gång.
Vänligen , Anette

Per Larsén 2018-01-07 18:20

Stadsdirektör Anna Hadenius lägger ut rökridåer för att dölja att staden kapitalt misslyckats att ge invånarna information som når ut avseende vattenläckan och de åtgärder som bör vidtagas såsom vattenkokning. När man till och med avråds från att borsta tänderna i kranvattnet verkar det potentiellt vara en synnerligen allvarlig situation.
Att Jan Sjöbergs måste tjata sig till information visar på en total brist på förmåga från stadens sida att hantera situationen.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2018-01-07 17:05

Anna Hadenius har i sin kommentar nedan skrivit att man "gått ut med information via såväl lokalmedier som andra nyhetsmedier". Jag kan svara för Lidingösidan:

Tipset om vattenläckan kom till mig från några privatpersoner under fredagskvällen. Jag ringde den jourtelefon staden har och fick bekräftat att en vattenläcka inträffat "vid ett koloniområde". Jag skrev en inledande artikel och vidarebefordrade sedan den information som staden lade ut på sin sida, från ungefär klockan 00.10 och följde rapporteringen fram till den sista uppdateringen klockan 01.10.

Under lördagsmorgonen, 09.01, skrev jag en ny artikel med info från stadens sida om att de som varit utan vatten eller fått sänkt vattentryck skulle koka vattnet. I artikeln lade jag in den text som säkerhetschefen skickat.

Strax före klockan 10 skickade jag ett antal frågor via e-post till stadsdirektör Anna Hadenius, säkerhetschef Martin Västberg och nämndordförande Christer Åkerhielm om hur många som drabbats, vilka områden som omfattades, hur mycket vatten som runnit ut och om vattenledningens kondition.

Vid middagstid (cirka 12.30) skrev staden på sin sida att alla behöver koka sitt vatten. Jag lade ut den
informationen.

Efter flera påstötar kom ett svar klockan 16.37 från en av stadens kommunikatörer. Eftersom svaret på flera punkter var väldigt svävande skrev jag tillbaka och bad om mer precist svar. Jag påpekade också att Lidingösidan har drygt tre gånger så många följare på Facebook som stadens sida, med tanken att staden därmed skulle förstå att Lidingösidan är en kanal som man ska räkna in i dessa situationer.

Efter detta påpekande har information kommit direkt till mig från staden. Under den kritiska delen av processen var det emellertid helt tyst, vilket fortfarande förvånar mig. Igår, lördag, sökte 10 300 unika besökare information på själva Lidingösidan om vattenläckan.

Jan Sjöberg

Carina Cedergren 2018-01-07 17:01

Det är en skam att det knappt går ut någon varning över huvud taget, alla har inte heller tillgång till Internet där jag fick min information.
Jag hoppas att våra politiker får upp ögonen för detta om det händer fler gånger.

Anna Hadenius 2018-01-07 16:14

Hur får man som invånare information om stora händelser som vattenläckan?

Vid stora händelser som vattenläckan använder Lidingö stad flera informationskanaler för att nå ut till medborgare på olika sätt.
Vid händelser av stor omfattning som denna, kontaktas Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, SOS Alarm AB och sändningsledningen på Sveriges Radio. Via dessa kanaler har ett så kallat myndighetsmeddelande gått ut i Sveriges Radio P4 och på krisinformation.se.
Vi har också gått ut med information via såväl lokalmedier som andra nyhetsmedier, sociala medier, hemsidan och via informationstavlor och vid viktiga knutpunkter som exempelvis hållplatser, köpcentrum och livsmedelsaffärer. Information har översatts till flera olika språk och i vissa fall har tolkar använts för att förmedla information muntligen om händelsen.
Dessa kanaler uppdateras löpande.

Flera kommunalråd har också informerat om händelsen via sina konton på social media.
Under lördag och söndag har stadens Kundcenter öppnats upp och ett särskilt informationsnummer har upprättats.

Företagare inom olika områden, omsorgsboenden och hemtjänst samt förskole- och skolverksamhet har via olika kanaler samt e-post och telefon kontaktats av Lidingö stad för information.

Vad gäller så kallat VMA så är det Länsstyrelsen som bedömer om man ska gå ut med VMA och den bedömning som gjordes var att då det inte rör livshotande frågor, görs inte VMA.

När inte VMA är tillämpligt, används ett så kallat myndighetsmeddelande. Länsstyrelsen beslutade att Lidingö stad kunde använda sig av ett myndighetsmeddelande i det här läget då det inte är någon fara för liv eftersom rekommendationen om att koka vattnet är en försiktighetsåtgärd.

Om provresultaten mot all förmodan visar på smitta och det är fara för hälsa eller liv så kan vi sannolikt eskalera det som ett VMA och nå Lidingöborna via den vägen.

Vi kommer att utvärdera om det finns ytterligare kanaler att tillgå och hur vi löpande utvecklar och uppdaterar information och relevanta informationskanaler så att vi snabbt och smidigt säkerställer att vi når så många Lidingöbor som möjligt. Det gäller exempelvis möjligheten att nå ut via sms eller epost. Dock har inte Lidingö stad ett register över alla Lidingöbors privata mobiltelefonnummer och epostadresser. Däremot kommer även dessa möjligheter att ses över.

Anna Hadenius
Stadsdirektör Lidingö

Hasse Fredrikson 2018-01-07 15:30

Häpnadsväckande att krisberedskapen är så låg bland de styrande på Lidingö. I ett fall som detta borde information omgående ha publicerats i alla tillgängliga nyhetsorgan. Att arbetet med att täta läckan inte påbörjas förrän nästa vecka är inte heller acceptabelt!

gunnar fredelius 2018-01-07 15:08

Riktigt dåligt att man inte gått ut med info som når alla. Jag har bara sett det på Lidingösidan och där går jag bara in en gång i veckan. Så jag har ju druckit vatten och många gör det väl än.
2018-01-06 klockan 12:10
Alla bör koka sitt vatten. Stadens tidigare rekommendation om att de som berördes av vattenläckan borde koka sitt dricksvatten utökas nu till att gälla samtliga hushåll på Lidingö. Det gäller även Storholmen, Tranholmen, Duvholmen och Fjäderholmarna.
Sannolikt vet de flesta av öns innevånare inte om detta! Bara de som drabbades mest påtagligt.
Så man missade gå ut med info genast, såsom borde skett - men rekomendationen att koka vatten gäller ju fortfarande. Så varför informerar man fortfarande inte!!??

Per Welander 2018-01-07 13:25

Påminner om handfallenheten vid tsunamin. Lidingö stad måste vara förberedd för kriser, t.ex. större elavbrott, avbrott på vatten, stora olyckor, gasläckor, epidemier, krig etc. En organisation som kan jourinkallas när som helst. Bra och snabb information är viktig så personal för telefonväxel och hemsida behövs i krisorganisationen.

Så frågor som ska ställas till kommunledning och MSB.

Vad finns det för skydd och beredskap för oss Lidingöbor?
Varför var kommunens information vid detta vattenavbrott så långsam (i början)?
Varför tas inte vattenprover på helger?

Den sista frågan kommer sig av att ALLA på Lidingö ska koka sitt vatten. Finns det risk att brottet vid Mosstorp NU kan påverka alla Lidingöbor?

Mika Halme 2018-01-07 13:18

Fick reda på detta via text-tv och det var en slump att jag gick in där. Har kontaktat vänner via sms som fortfarande inte ens kände till felet. Inte bra. Beredskapen måste ses över absolut.

suzanne gottfarb 2018-01-07 12:51

Håller helt med. Jag visste ingenting förrän lördag kväll - igår - då en väninna sms:ade om detta. Ren slump. När det inträffar allvarliga olyckor av detta slag krävs riktad information, tex sms, email och utskick i brevlådorna. Detta måste absolut förbättras. Det kan inte vara många som sitter dagligen och lusläser Lidingö stads hemsidor på nätet. Det går inte att förlita sig på det. Man kanske även kunde åka runt med bilar med megafoner på taket och ropa ut varningar. Jag tror man behöver vara kreativ och informera på flera olika sätt samtidigt.

Mirjam Cassel 2018-01-07 12:51

URUSELT!! Jag fick höra om detta nyss dvs söndag kl12.30, av en bekant.
Detta skulle gått ut med sms eller "Hesa Fredrik" måste ju ligga under MSB.

Lena Vestlin 2018-01-07 12:14

Informationen till medborgarna behöver verkligen ses över efter det här. När jag som aktivt sökte information på fredagskvällen utan att hitta någon info alls, vare sig på Lidingö stads hemsida eller på Stockholm Vatten, hur ska den som inte vet om läckan, som inte har tillgång till internet eller som inte förstår svenska få information?
På lördag morgon slog jag på radion, P4 Stockholm, men där sas det inget, inte ens i nyhetssändningen.
Det bör alltid finnas en webbansvarig som har jour och som får information att något hänt samtidigt som teknikerna larmas!

Eleonor Johnson 2018-01-07 11:54

Vi fick reda på det kl 18:45 på kvällen av sonens kompis kompis som sett det på Facebook! Då hade vi druckit vatten hela dagen... Jag var på gymmet kl 14 och samtliga besökare där fyllde sina vattenflaskor i kranen och drack. Fanns ingen info över huvud taget. Lite snopet...
Ett VMA hade ju inte varit fel.

Leif Vickberg 2018-01-07 10:53

Håller fullständigt med Staffan Anderbergs kommentar. Försökte själv få information genom telefonkontakt med Lidingö Stad. Dessvärre gavs inga förslag från deras helgstängda växel om kontaktmöjligheter angående vattenskadan.

Ulf Norhammar 2018-01-07 09:57

Instämmer till fullo i Staffan Anderbergs kommentar om den svaga informationen kring vattenläckan. Det som Staffan beskriver som "berörda lidingöbor" är ju dessutom ALLA lidingöbor vilka alltså uppmanas att koka sitt vatten. Men det fick jag själv veta först efter det jag borstat tänderna igår morse (vilket jag dock hittills överlevt). Och det var en slump att jag fick veta det. Eftersom det var trettondag kom det ingen papperstidning och därför kastade jag framåt lunchdags en blick på Lidingösidan (vilket jag normalt brukar göra först vid dagens slut). Där fanns informationen förstås men då hade jag som sagt redan hunnit borsta tänderna och dessutom dricka ett par glas vatten.

Har inte Lidingö stad en fastlagd rutin för hur man skall nå medborgare och hushåll när en kris av detta slag drabbar hela kommunen? På senare tid har ju MSB (myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap) fått mycket spalt- och eterutrymme för att beskriva vad som krävs av lokala myndigheter och förväntas av medborgarna vid kriser i samhället. Ett av budskapen till medborgarna brukar då vara att larmet "viktigt meddelande" kommer att ljuda vid en krissituation och att man, när man hör det, skall lyssna på radio. Blev det inte aktuellt i detta fall?

Jag kan förstå att man hamnar i en svår beslutssituation beträffande att utlösa "flyglarmet" när krisen uppstår mitt i natten och att man då försöker väga in hur allvarlig krisen är. Men när staden på hemsidan förklarar att hela Lidingös vattensystem är påverkat och att alla uppmanas att koka vattnet då är det väl mycket allvarligt?

Thomas Heuman 2018-01-07 09:46

Håller med S.Anderberg.
Konsekvenserna av utebliven info kan bli mycket kännbara för staden.
Inte bara i pengar.
Förhoppningsvis förbereder stadens styrande hur vi skall informeras i fortsättningen.
Eller är det nästan ofarligt att dricka vattnet ?

Per Larsén 2018-01-07 07:46

Jag håller med Staffan Anderberg i hans kommentar. Dessutom var det så att om man gick in på stadens hemsida på lördag fm möttes man av en julhälsning och var tvungen att skrolla ner för att hitta information om vattenläckan. Detta rättades senare till under dagen. Jag besökte ett fik på em och där hade man inte en aning om att man inte kunde använda vattnet utan att koka det. Hur hade det varit om staden hade kontaktat fik, restauranger, hotell, livsmedelsaffärer mm? Uppenbarligen finns det ingen fungerande plan för man skall hantera denna typ av situationer.
Informationen på Lidingösidan var som vanligt förstklassig.

Yvonne Tingström 2018-01-07 07:36

Hur ska information gå till?

Christina Vendel 2018-01-07 06:41

Instämmer med Staffan. Sms-tjänst, VMA eller liknande?
Utmattningsbrott, förklara närmare.
/Fd projektsamordnare VA, Lidingö stad 2008-12

Mathias Ericson 2018-01-07 00:53

Kan bara hålla med Staffan. Vi hörde det av en ren tillfällighet på P3 under en nyhetssändning på vägen ner ifrån Åre, där det nämndes i all hast. Ingen vi pratade med o vilka hade anknytning till Lidingö hade hört ngt om det på andra håll. Ren tur att radion fick vara på under resan..
Mest skrämmande är väl även att prover ej kan tas på en helg, det måste väl finns ngt institut som har jour och kan kontrollera en sådan här sak avseende bakterie o virusflora i vatten på någon timme..

CF Risbecker 2018-01-07 00:36

Ett sms till alla invånare borde vara en självklarhet. Om kommunen inte har den möjligheten är det dags att sätta upp den strukturen. Nästa gång kan det vara något värre dom händer.

Staffan Anderberg 2018-01-06 22:22

Häpnadsväckande usel rapportering från Lidingö stad. Om vattnet kan befaras vara skadligt skall alla tänkbara vägar för information till Lidingöborna utnyttjas. Det är löjligt att tro att berörda Lidingöbor sitter vid datorn och inhämtar stadens hemsida en helgafton. Man blir sorgsen över denna uppenbara inkompetens i stadens förvaltning.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google