Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 november 2018 v. 47

Senaste kommentaren - Se fler

Anders Lydén 20 nov 21:21 om Hjälp till att låta Lidingösidan leva vidare!

Vattenläckan och VMA

torsdag 11 januari 2018 22:31

LARM VIA MOBILTELEFONER? I fredags kväll, trettondagsafton, gick huvudvattenledningen vid Mosstorps gärde sönder, med ett brak som många hörde. Skadan inträffade drygt klockan 21.30 och knappt två timmar senare fanns personal på plats för att börja stoppa vattenflödet. Dagen därpå rekommenderade staden att alla, som haft stopp eller sänkt tryck i vattenledningen, att koka vattnet. Några timmar senare gällde rekommendationen alla invånare på Lidingö. Många har frågat sig varför inte ett s.k. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, sändes ut över Lidingö.

När viktiga samhällsfunktioner störs, vid olyckor och allvarliga händelser, kan ett VMA skickas ut. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att utomhuslarmet "Hesa Fredrik" sätts igång. Det larmet består av sirener placerade på hustak, och sänder ut sju sekunder långa larm, följda av fjorton sekunders tystnad. När detta larm hörs ska man ta sig inomhus och sätta på Sveriges Radio P4. I TV:n visas en rulltext om vad larmet gäller. SMS kan också skickas till alla mobiltelefoner som befinner sig inom ett geografiskt område.

Beroende på vilken skada som inträffat kan i vissa fall räddningschef/räddningsledare för kommunal räddningstjänst begära att ett VMA ska skickas ut. Kontakt tas då med SOS Alarm, som tillsammans med Sveriges Radios sändningsledning avgör begäran.

Det finns två nivåer för VMA-meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds genast när det finns en omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Informationsmeddelande kan sändas ut för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Vid händelsen i fredags, kontaktade staden under lördagen länsstyrelsen, landstinget, polismyndigheten, räddningstjänsten, SOS Alarm AB och sändningsledningen på Sveriges Radio. Via dessa kanaler gick ett så kallat myndighetsmeddelande ut i Sveriges Radio P4 och på krisinformation.se.

Det var länsstyrelsen som beslutade att Lidingö stad kunde använda sig av ett myndighetsmeddelande i det här läget, eftersom det inte fanns någon fara för liv. Rekommendationen att koka vattnet var en försiktighetsåtgärd.

I och med att något varningsmeddelande inte sändes ut skickades inte heller SMS till alla mobiltelefoner som befann sig på Lidingö. Flera har i kommentarerna på Lidingösidan efter olyckan just ställt frågan varför man inte informerade via mobiltelefonerna. Svaret är alltså att det inte fanns någon fara för liv.

Många kommentarer om vattenläckan finns på denna länk.

Läs mer på MSB:s sida.

Dela Vattenläckan och VMA

Kommentarer

Susann Thorngren 2018-01-19 16:49

Bo Jonsson, notera att under min tid som redaktionschef och ansvarig utgivare på Lidingö Tidning var jag inte medlem i något politiskt parti. Det vi nu talar om är att Lidingösidan är en nyhetssida som drivs med pressetiska regler som grund och har en ansvarig utgivare samt ett utgivningsbevis.

Bo Jonsson 2018-01-19 13:47

Min uppskattning till Jan som med Lidingösidan öppnade upp för snabb och lättillgänglig fri debatt och information på Lidingö är enorm! Lidingösidan och senare även Lidingö anslagstavla har haft en avgörande betydelse för mycket förbättring. Särskilt viktigt att peka på är utbytet av moderaternas ledning på Lidingö. Avtryck har indirekt även gjorts i styret av moderaterna i landstinget.

Susanne på Lidingö Tidning var inte ensam att besluta om hur tidningen drevs men hon gjorde sitt allra bästa för debatten.

Tråkigt att ni nu blir kränkta men jag är rädd för att ni kanske råkar överdramatisera och missförstå en skribent som är känd för att protestera emot mycket av moderaternas politik på Lidingö i många års tid.

Jag hoppas att alla idag förstår att det i alla kanaler kan komma ut saker som inte är sanna både från de som ser sig som goda och från de som vill skada.

Vi bör alla kritiskt granska, stöta och blöta all information som når oss. Alla personer och företag har sin egen agenda.

Fake news är att förtiga vissa vinklar för att framhäva andra. Att Susanne också har en mångårig bakgrund som moderat i de allra högsta cirklarna och sålunda är delaktig i, eller i vart fall inte utåt gjort mycket för att förhindra till exempel odemokratiskt val av kommunalråd i strid mot väljarnas val, biltullar, extremcykelbanor, borttagning av parkeringsplatser, kommande p-avgifter och utökad lappliseterror, att Ropsten bebyggs så att Lidingö tvingas ta grönområden till infartsparkeringar, att de tragiska vagnhallarna i Aga byggdes och att Lidingö och Stockholm på alla sätt möjliga och till varje pris ska förtätas som en del i moderaternas vision för Stockholm. Många andra moderater och andra på olika platser i stad, landsting och förvaltning är också ansvariga.

Mitt Lidingö är en lagom stad som är småskalig och stressfri. Det var det Lidingö som jag för många år sedan flyttade till från innerstan för att det var så jag ville bo. Då fanns inga lapplisor. Det behövdes inte.

Det var nyligen bortgångne tidigare kommunfullmäktigeordföranden Allan Ekström som såg till det. Det är hans takter som jag hoppas vi återgår till snart.

Moderater har tidigare sagt att det måste förtätas. Men det måste det faktiskt inte.

Vi kan som i Norge satsa på lagom städer i hela landet. Hoppas på debatt om detta!

Susann Thorngren 2018-01-17 17:19

Birgitta Olsen drar Lidingösidan och Lidingö anslagstavla över en och samma kam när hon påtalar risken för desinformation. Det är bra att hon poängterar vikten av att vara kritisk när det gäller information till allmänheten, särskilt när ”fake news” dyker upp i olika sociala media med jämna mellanrum. Men att jämföra Lidingösidan med Lidingös anslagstavla blir direkt fel!
Lidingö anslagstavla är ett uppskattat forum, öppet för alla Lidingöbor som har diverse information och synpunkter att vidarebefordra, allt från bortsprungna katter, soffa bortskänkes eller ”hur parkerar Lidingöborna egentligen”.
Lidingösidan å andra sidan är en journalistisk produkt med utgivningsbevis, källkritik, publicistiskt ansvar och en ansvarig utgivare. Lidingösidans uppgift är att korrekt och journalistiskt bevaka det som händer på ön, stort som smått. Lidingös anslagstavla spelar inte i samma division som Lidingösidan!
Susann Thorngren
Tidigare redaktionschef och ansvarig utgivare Lidingö Tidning

Birgitta Olsen 2018-01-17 16:56

Det var inte min mening att trampa dig pä tårna. Lidingösidan är bra o du kollar inlägg innan publicering. Vad jag ville poängtera är att det finns alltid risker med information och man måste alltid vara källkritisk när något inträffar. Vill någon skriva desinformation om något och är skicklig så kan det vara svårt att se det. Därför är det viktigt att man också lyssnar/tittar på forum som är de officiella kanalerna.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2018-01-17 15:37

Birgitta Olsen skriver att man måste se upp med den information som finns på Lidingösidan eftersom den "kan vara desinformation infört av terror-individer".

Jag har just, i och med att jag inte modererat Birgitta Olsens kommentar, lagt ut desinformation bara för att visa hur den kan se ut när ett namn, som ibland finns i kommentarsfälten och därmed kan ge en viss trovärdighet, kommer med grundlösa anklagelser.

Jan Sjöberg
Lidingösidan

Birgitta Olsen 2018-01-17 15:03

Håller med om allmänna kristänkandet på ön behöver uppdateras. Jag vill ha ett fungerande o övat FRG t.ex. Men information om vattnet fanns i P4 Stockholm, text-TV, SVT nyheter och hemsidor som har säker källa. Man kunde också ringa 11313 för mer info. Det är inte OK att lita på Facebook o andra sociala medel då det inte finns källkritik innan inlägg. Nu är Lidingösidan o Anslagstavlorna bra infokälla här på ön men man mäste vara medveten om att informationen kan vara desinformation infört av terror-individer. Sms-info är ett bra verktyg som borde användas mer, men den officiella infokanalen är kanaler med källkritik som är säkerställd.
Nästa Krisberedskapsvecka är 28 maj-3 juni. Staden deltog inte förra året men i år tycker jag att vi ska deltaga. Jag kan bjuda på flera bra kurser - 72 timmar, HLR, Sköt-dig-själv, Barnsäkerhet m.m.

gunnar fredelius 2018-01-16 14:49

Jag tycker nog att myndigheternas olika försvar för sitt agerande snarst stärker bilden av bristfällig krisplan och/eller att den efterlevs dåligt.
Ett av svaren har varit att man inte hade tillgång till allas mobilnummer. Svaret i sig visar på dåliga kunskaper. Det går ju att skicka SMS till alla inom området, vilket efter vad som framkommit senare inte är kommunen som kan fatta beslut om

Man har sagt att man informerat via lokala media. Men det verkar inte stämma. Lokla media har själva sökt fram info och sedan gjort olika bedömning vad gäller att sprida den. Lidingösidan visade sig vara den fungerande kanalen. För den som råkade läsa den just då

Att å ena sidan gå ut med att vatten för tex tandborstning ska kokas
och samtidigt endast informera på kommunens hemsida
ger intrycket att man själva höll det för otroligt att bakterier skulle spridas till de andra vattentornen. Så det blev vare sig hackat eller malet. Man informerade undanskymt så man hade ryggen fri, på ett ställe ytterst få går in en vardagskväll.

Man säger att rutinerna ska ses över. Det hopps vi innerligt sker. Sen borde man ha en talesman, den krisansvarige eller en honom underställd, som sköter info så den blir såväl rätt som entydig. Och snabb

Jonas Vestlund 2018-01-16 13:35

På Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida publicerades idag ett inlägg som är relevant för denna händelse:

http://kkrva.se/klarar-kommunerna-att-hantera-pafrestningar/

CF Risbecker 2018-01-12 08:17

Om VMA-SMS inte är en framkomlig väg så måste ju kommunen se till att ha en plan för hur man ska kommunicera i händelse av kris med backupalternativ. Detta fungerade ju bevisligen inte.

Christina Vendel 2018-01-12 08:05

Då visste man med säkerhet att man inte har s k "prioriterade kunder" inom det drabbade området, ex vis dialyspatienter m fl?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google