Väder Lidingö

Lidingö fredag 30 juli 2021 v. 30

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Vilken beredskap har Lidingö stad vid en kris?

fredag 27 juli 2018 17:08

OM KRISEN KOMMER. I den exceptionella vädersituation som stora delar av landet befinner sig, frågar sig många hur den lokala krisberedskapen ser ut. Vad händer t.ex. om Lidingö drabbas av en skogsbrand? Lidingösidan bad stadens tjänstgörande säkerhetsansvarige Kristian Adolfsson att göra en sammanfattning.

Lidingö stad ingår i Storstockholms brandförsvar, ett kommunalförbund med tio samverkande kommuner. De rent brandbekämpande åtgärderna vid ett markbrandscenario är en uppgift de hanterar.

För att ha en bättre krisberedskap samarbetar Lidingö stad med flera aktörer i organisationen "Samverkan Stockholmsregionen". Samarbetet ger en god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser. Deltagande aktörer är alla kommuner i Stockholms län, Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen, Militärregion Mitt, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda, och Trafikverket.

Staden har även en beredskapsfunktion som kallas tjänsteperson i beredskap (TiB). Lidingös TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla beredskap så att staden snabbt kan vidta åtgärder om en kris skulle uppstå.

Jag vill också passa på att påminna om den folder ”Om krisen kommer” som distribuerades till alla hushåll på Lidingö under våren. I denna finns mycket matnyttig information om både staden och för invånarna, gällande kris och hur man kan förbereda sig och hantera eller följa olika händelser. Denna folder (pdf) går att nå via stadens hemsida:
https://lidingo.se/download/18.7a7e170815fc29ac5e482bd/1512569548234/Om+krisen+kommer.pdf

Dela Vilken beredskap har Lidingö stad vid en kris?

Kommentarer

Yvonne Andersson 2018-07-29 20:20

Jag går gärna med i Frg Lidingö. Men då jag inte är gammal nog att gå i pension så är det svårt för mig att gå på möten o kurser på dagtid. Frg bör ju oxå få med vi ”unga” som fortfarande jobbar?

Conny Grip 2018-07-29 11:09

FRG Ludingö startades upp 2015 då civilförsvarsföreningen på Lidingö valde att stänga ned. Vi fick då hjälp av Civilförsvarsförbundets Anders Lundin att komma igång med FRG Lidingö. Vi har även haft många bra möten med förre säkerhetsansvarige, Jesper Arkinger på Lidingö stad samt Räddningstjänstens Jörgen Larsson.
FRG Lidingö har haft rekryteringsmöten på stadshuset och har utbildat medlemmar till FRG ansvarig, FRG ledare, stabsassistenter och naturligtvis i hjärt-lungräddning och brandkunskap.
Vår bedömning är att intresset hos Lidingöborna och hos ansvariga politiker och stadsanställda är svalt, men det hindrar inte oss från att utbilda, förbereda och planera för större händelse i vår närhet. Vi omvärldsbevakar sånt som kan få konsekvenser för tredje man och kommunicerar ut detta via vår twitter och facebooksida.
Vi har redan hjälpt till vid hjärtstopp, efterforskning av försvunnen person och vid en trafikolycka.
Är Du redo att dra på dig västen och hjälpa dina grannar?

Yvonne Andersson 2018-07-28 09:08

Ja beredskapen är nog ok på Lidingö. Men varför har inte ett aktivt samarbete med Frg som kan hjälpa till under en kris. Frivilliga som hjälpa till vid kriser. Som andra kommuner som Täby o Österåker har?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google