Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

121 miljoner i överskott förra årets resultat för Lidingö stad

måndag 6 februari 2012 15:23

Lidingö stad redovisar ett preliminärt positivt resultat för 2011 på drygt 121 miljoner kronor, vilket är cirka 95 miljoner bättre än budget. Resultatförbättringen beror till stor del på intäkter för försäljningar av mark och fastigheter. Länk till stadens sida.

Se även Lidingösidans artikel 4 oktober 2011.

Dela 121 miljoner i överskott förra årets resultat för Lidingö stad

Kommentarer

johan 2012-02-13 10:04

En ordentlig bantning av´“huvudkontoret” skulle säkert kunna göras till åtminstone hälften av dagens antal.

Riv sedan stadshuset och bygg ett betydligt mindre – men på höjden istället. Använd resterande mark till att bygga bostäder med affärer i gatuplanet som kopplar ihop med Lidingö centrum. Detta vore ett bra sätt att utnyttja “redan i anspråktagen mark” som Paul Lindquist brukar tala om istället för att exploatera vår natur- och kulturmark.

Ekonom-Robert 2012-02-10 20:54

Johan, för min del verkar den otydliga politiken rätt solklar d v s låna så lite som möjligt vilket väl är sunt både för en själv som privatperson som för en kommun.

Var har jag talat om “extraordinära intäkter”?

Visst hade man kunnat köpa in natur- och kulturmark, om det nu finns sådan kvar på ön som kommunen inte redan äger antingen direkt eller genom sina bolag. Det hade ju ändå varit en engångsutgift som matchat engångsintäkter, som resultatet 2011 till stor del består av. Detta till skillnad mot en del andra av dina förslag.

Enligt kommunens senaste årsredovisning på deras hemsida har man cirka 2.400 anställda. Jag och alla andra skulle vara minst lika glada som du om kommunen kunde matcha General Electrics vad gäller huvudkontorets dimension.

Då skulle man kunna dra in 259 jobb vid huvudkontoret och sälja av stadshuset. Det skulle räcka med en mindre vaktkur för att härbärgera den knappa heltidstjänst som motsvarar General Electricnormen.

johan 2012-02-10 16:32

Det är väl ingen som på fullt allvar tror att Lidingö är på väg till att bli Grekland. Och att Lidingö har en ekonomi i balans med ett visst överskott är det inte heller någon som är emot Tvärtom. Men att plocka ut 121 mkr utan en tydlig politik kring vad de skall användas till – det är fel. Om de nu delvis kommer ifrån markrealiseringar som du definierar som “extraordinära intäkter” – varför inte då låta en del av detta gå till “extraordinära utgifter” i form av inköp av natur- och kulturmark för lidingöborna – quid pro quo! Detta är också mervärde – idag och i framtiden.

Sen tror jag att det är extremt viktigt att vi skattebetalare på Lidingö får ut det mesta av våra skattepengar. Idag tror jag att en stor summa av skatten går till “icke-värdeskapande” utgifter som t ex öns “huvudkontor”, lidingö stadshus, med 260 anställda. En ordentlig översyn av denna kostnadsmassa hade behövts. Genom en ordentlig bantning och utskiftning hade vi sannolikt fått en bättre hushållning av våra resurser. Idag är jag övertygad att det skapas jobb och kostnader bara för att resurserna finns. Detta är inte mervärde – det är faktiskt värdeförstöring. T ex General Electric har bara 90 personer på huvudkontoret, men över 250,000 anställda.

Ekonom-Robert 2012-02-10 15:06

Resultaträkningen omfattar bara de löpande driftkostnaderna för Lidingö. Det finns en stor investeringsverksamhet som också ska betalas. Ju bättre resultat desto mindre behöver man låna.

Lidingö har genom det goda resultatet kunnat finansiera investeringar på185 mkr förra året utan att låna en krona. Under 2000-talet har man kunnat betala alla sina investeringar på över en miljard utan att öka låneskulden. Hur värdefullt är inte det, tänk bara Grekland !

Sen så, Hans Åström, en kommun ska visst “gå med vinst”. Lagen till och med kräver att man gör det ! Intäkterna måste enligt lag vara större än kostnaderna. Det är det så kallade “balanskravet”. Skulle man gå med “förlust” eller underskott säger lagen att man har tre år på sig att hämta hem det med motsvarande “vinster”.

Den “vinst” Lidingö gör 2011 handlar dessutom till stor del om engångspengar genom markförsäljningar. De pengarna ska rimligtvis inte användas till konsumtion Johan utan till att finansiera nya investeringar. En förlorad tillgång ska rimligen ersättas med en motsvarande tillgång och inte konsumeras. Vem säljer villan/bostadsrätten för att bo på gatan men kosta på sig allsköns andra tillfälliga trevligheter?

Att ha ordning och reda i ekonomin med en i förhållande till genomsnittet lägre kommunalskatt, låg skuldsättning och helt acceptabel kommunal service det är också att skapa “mervärde” Johan.

Helt otroligt att ett bra ekonomiskt resultat ska kunna leda till gnöl !

Johan 2012-02-09 17:18

121 000 000 miljoner kronor i överskott – eller 3.500 kronor i vinst på varje lidingöbo.

Kan detta vara rimligt när det finns så många ställen att stoppa pengarna på:

* äldreomsorgen på ön
* trafiksituationen
* kollektivtrafiken
* skyddande av natur- och kulturmiljöer (köpa in mark)
* utökade idrotts- och friluftsaktiviteter

Som skattebetalare på ön vill jag att dessa pengar går till att skapa mervärden för oss på ön boende. Om inte detta görs kräver jag en skattesänkning på motsvarande belopp till nästa år.

Karin 2012-02-07 10:21

121 miljoner. En tredjedel av vad ett tunnelbygge skulle kosta.

Vad händer i Skärsätra med tanke på huvudleden och SLs planer enligt förslag UA2 på dubbelspår på vissa sträckor, bl.a. Larsberg-AGA-Skärsätra-Kottla om förslaget går igenom?

Mikael 2012-02-07 08:45

Då var en tredjedel av den tänkta tunnel som Centern hävdade skulle göra Lidingö bankrutt intjänad. Och lång var avskrivningstiden på tunneln? Ja, minst 50 år

Men det är klart kommunen kan slänga bort allt på en renovering av Sveriges fulaste kommunhus.

Hans Åström 2012-02-06 16:22

Tack det är öbornas pengar som borde återlämnas i form av sänkt skatt. Staden skall ej gå med vinst!!!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google