Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

2 000 har hittills skrivit på om folkomröstning

måndag 8 oktober 2012 08:01

Michael Tedla, t.v., som går i 2:an i Gångsätra och Nils Beck, som går i 3:an, stod utanför Hersby gymnasium i onsdags när informationsmötet hölls.

"Ingen elev på Gångsätra har sagt att de vill slå ihop de båda skolorna", sa Nils Beck.

Michael Tedla, t.v., som går i 2:an i Gångsätra och Nils Beck, som går i 3:an, stod utanför Hersby gymnasium i onsdags när informationsmötet hölls. "Ingen elev på Gångsätra har sagt att de vill slå ihop de båda skolorna", sa Nils Beck.

Gymnasiesammanslagningen: Namninsamlingskommittén på Lidingö har hittills fått ungefär 2 000 underskrifter beträffande frågan om en kommunal folkomröstning. Kravet är att kommunfullmäktige ska besluta att “medborgarna tillfrågas om de vill att både Hersby och Gångsätra skolor ska användas för gymnasieundervisning även i fortsättningen”. För att fullmäktige ska ta upp frågan behöver 10 procent av Lidingös röstberättigade skriva på begäran.

Det innebär att drygt 3 300 namnunderskrifter behövs. Det som också krävs för att en rådgivande folkomröstning ska genomföras är att två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige inte röstar nej, för då blir folkomröstningen inte av. Det betyder att minst 18 av fullmäktiges 51 ledamöter måste rösta för förslaget. I Lidingös kommunfullmäktige har Centerpartiet 8 mandat, Lidingöpartiet 7, Socialdemokraterna 5 och Miljöpartiet 4. Den politiska majoriteten, M + FP + KD, har sammanlagt 27 mandat och ingen av deras ledamöter lär rösta för någon folkomröstning.

Centerpartiet, som vill ha folkomröstning, behöver få med sig minst två av de övriga oppositionspartierna, varav det ena måste vara Lidingöpartiet.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiets partiledare, säger:
– Kommer frågan upp i kommunfullmäktige så stödjer vi begäran. Det är helt i linje med vad vi sa utbildningsnämnden där vi reserverade oss mot beslutet.

Thomas Bengtsson, Miljöpartiets gruppledare:
– Om vi får ett genomarbetat förslag till en lösning för att behålla två gymnasieskolor kommer vi förstås att överväga hur vi ställer oss.

Eftersom fullmäktigemötet i slutet på november beslutar om budgeten för nästa år måste namninsamlingen vara klar till kommunstyrelsens möte den 24 oktober för att hinna behandlas på budgetmötet.

Anm. Namninsamlingskommittén hela namn är: “Namninsamlingskommittén för kommunal folkomröstning om Lidingös Gymnasieskolor”.

Dela 2 000 har hittills skrivit på om folkomröstning

Kommentarer

Johan 2012-10-12 17:23

Eva!

Det handlar inte om att skrämma någon från att skriva under listorna utan att ge sakupplysningar. Fakta är följande:

1. Centerpartiet har i fullmäktige motionerat om en folkomröstning.

2. Centerpartiets oppositionsråd tog initiativet till en namninsamling.

3. Ledande centerpartister är högst delaktiga i namninsamlingen. Därmed inte sagt att alla som är engagerade i insamlingen är centerpartister.

4. Alla namn som lämnas in till kommunen blir offentliga uppgifter som vem som helst har rätt att få ta del av. Kommunen kan inte sekretessbelägga dessa.

Därutöver är det väl bra om de som väljer att skriva på vet varför kommunen slår ihop skolorna och vad konsekvensen blir om man inte gör det.

Vet de om att Gångsätra har gått med miljonunderskott i flera år och att detta underskott kommer att öka om inte något görs?

Inser de att tomma eller dåligt utnyttjade lokaler innebär mindre pengar till undervisning och färre valfria kurser för eleverna? Att man troligen får sluta med de internationella klasserna och egna datorer till eleverna i Hersby (Gångsätras har inga, för de har inte råd…)

Har de förstått att nettobesparingen (med hänsyn tagen till de investeringar som behöver göras i Hersby och för Komvux i Gångsätra bara i lokaler ligger på 5-6 mkr? Därtill kommer samordningsvinster på lika mycket då man inte behöver ha dubbla vaktmästerier, skolbespisningar, administration, m m. Det är enorm massa pengar som istället kan läggas på undervisningen.

Känner de till att om inte Gångsätra kan användas för grundskola kommer kommunen att behöva investera i en ny skola för 200 mkr om några år för att ta hand om ett ökat antal grundskoleelever?

Tycker de att det är rimligt att hålla en folkomröstning för 1,5 mkr i en fråga som, när omröstningen kan hållas, inte bara är beslutad utan helt eller delvis genomförd och investeringar för 20 mkr gjorda.

Och sist men inte minst, hur många har fått höra lögnen att kommunen tänker bygga bostäder på Gångsätra, för det påstod man i alla fall när man var på Albatross. Detta trots att beslutet i kommunstyrelsen är klockrent – Gångsätra ska även fortsättningsvis användas till skolverksamhet.

Vem är det som skrämmer vem egentligen?

Karin 2012-10-12 11:49

Jag får verkligen be om ursäkt för det ska naturligtvis stå Lars Björndahl i mitt tidigare inlägg. Slarvigt av mig. Det var Lars Björndahl jag ville tacka och ingen annan.

Karin 2012-10-12 09:05

Tack Lars Gröndahl för saklig redogörelse för orsaken till sammanslagningen av de båda gymnasieskolorna. Bra att ni återigen och outtröttligt bemöter dessa populistiska påhopp. Tur också att det även finns miljöpartister som ser vad som är vad.

Även om vi har tillräckligt med frågor här i vår kommun att ta ställning till så vill jag ändå tala om att på ABC nu på morgonen så visades ett inslag om en gymnasieskola i Farsta som står inför hotet av nedläggning. I det korta inslaget så hörde jag inget om någon eventuell sammanslagning av gymnasieskolor. Men det här bekräftar bara vad våra kommunpolitiker redan har sagt nämligen att bristande elevunderlag är vi inte ensamma om: det förekommer även i andra kommuner. Det framgick inte heller i ABC-inslaget hur länge Farstaskolan har arbetat för att motverka en nedläggning. Jag skulle inte tro att deras ansträngningar därvidlag märkbart skulle överträffa vår egen kommun och utbildningsnämnd.

Det är ingen höjdare att inse att det är fler kommuner än vår som blöder ekonomiskt när det gäller bristande elevunderlag med tomma lokaler. Men eleverna har sin valfrihet att även kunna söka sig till skolor utanför sin hemkommun och det får vi leva med.

Tänk vad det skulle kosta för samhället om en folkomröstning skulle initieras var gång en gymnasieskola står inför hotet av nedläggning/sammanslagning. Någon kom fram till att det kostar 1,5 miljoner att starta en folkomröstning. 1,5 x X = ? Har vi inte annat att lägga våra skattepengar på?

Lars Björndahl 2012-10-11 22:20

Det sprids tyvärr en hel massa felaktigheter och onyanserade påståenden om de nödvändiga förändringar i gymnasieorganisationen som Utbildningsnämnden beslutat om.

Vi moderater – och våra kollegor i majoriteten folkpartister och kristdemokrater – skulle helst av allt velat ha kvar båda gymnasierna. Men enbart under den förutsättning att det var möjligt med åtminstone bibehållen kvalitet i undervisningen. Men verkligheten ser inte ut så! Under lång tid har vi i nämnden följt de växande ekonomiska problem som Gångsätra drabbats av till följd av vikande elevunderlag. Skolledning och förvaltning har arbetat konstruktivt och kreativt för att locka fler elever men tyvärr utan tillräcklig framgång.

Varje månad får Utbildningsnämnden rapport om de olika enheternas ekonomi och vilka åtgärder som man vidtar för att motverka att stora underskott byggs upp. Men de senaste åren har det trots detta aktiva arbete blivit allt större underskott och inget i befolknings- och gymnasieprognoser tyder på att det kan vända de närmaste åren. Tvärtom – även om Lidingös ungdomar i motsats till alla andra förortskommuner fortsätter att vara trogna hemkommunens gymnasier så dröjer det ända till 2017/18 innan elevantalet åter är uppe i dagens låga antal. Det är ett antal som inte räcker utan ger mer än 5 miljoner i underskott.

Vi kan inte sköta Gångsätras ekonomi som den grekiska – vi måste stoppa underskotten snabbt så att skolan inte behöver betala av skulder i decennier. Då skulle undervisningen drabbas hårt.

En annan missuppfattning är att Gångsätra inte skulle kunnat göra sig av med lokaler. De aktuella underskotten uppkommer TROTS att man lämnat ifrån sig hela det sk E-huset! Skulle man inte kunnat göra det så skulle det vara ännu värre.

I budgeten för det kommande året – ingår även att Gångsätra och Hersby inte ska stå för en stor del av Gångsätrahallens hyra – men den justeringen skulle inte hjälpa i någon större omfattning om inte lokalytorna också anpassades till elevantalet.

Ofta kommer frågan om varför man inte gör om Gångsätra till gymnasiuim med högstadium. Förvisso behövs snart ytterligare platser i grundskolan, men det är inte i första hand högstadium som behövs! Barnen som behöver fler grundskoleplatser är i nu i första hand de yngsta barnen, som är på väg ut ur förskolan. Att blanda gymnasieelever med lågstadieelever tror vi inte alls på.

Dessutom kan en sammanslagen gymnasieskola erbjuda alla sina elever ett bredare utbud av kurser och tillval än vad två små gymnasieskolor kan.

Delar av den politiska oppositionen påstår gärna att utredningen är ofullständig, att den är ett hastverk och onödig. När man tar del av den information som tagits fram av förvaltningen efter Utbildningsnämndens eniga beslut baserat på nämndens kunskap om Gångsätras svåra ekonomiska problem, då blir blir bilden en helt annan än den som en populistisk opposition sprider. Och den som inte litar på oss i den styrande majoriteten kan ju gärna lyssna på vad Miljöpartiet säger i denna fråga!

Lars Björndahl, vice ordf Utbildningsnämnden, fritidspolitiker

Eva Fröberg 2012-10-11 21:19

Niclas,Paul eller vad nu egentligen heter,
Det du alltså säger är att ni på fullaste allvar hade det som ett alternativ att behålla Gångsätra som det är och att det skulle fortsätta gå med underskott? I min värld är inte det något som kallas alternativ, det är beskrivning av ett problem. Alternativ är förslag på hur man kommer till rätta med problemen och löser dem. Och därför har ni precis som du säger ETT alternativ till lösning: nedläggning.

Varför har ni inte redogjort för vad som händer om Gångsätra får säga upp en del av sina lokaler? Eller slipper betala hyra för Gångsätrabadet? Eller om man har gymnasie- och högstadie tillsammans? Hur slår det ekonomiskt? Och det är obegripligt varför du blandar in att ni “slipper” bygga en grundskola. Det var ett faktum som överhuvud taget inte fanns med i beslutsunderlaget, utan det har tillkommit i efterhand. Vem tror ni förresten vill hyra en skola när ni säger att de inte kommer att ha besittningsskydd eftersom kommunen när som helst kan återta lokalerna när kommunen behöver dem?

Jag förstår att tiden inte räckte till för att titta på olika alternativ eftersom ni uppenbarligen hade väldigt bråttom att fatta beslutet.Och engagemanget kanske inte är det största under sommaren – alla ledamöter var ju inte ens närvarande vid beslutet. Men vi är nu tusentals Lidingöbor som inte tycker att ert agerande i denna fråga är OK. Att vi nu kommer att hemställa om en folkomröstning är bara en konsekvens av majoritetens förhastade beslut. Och om inte ni kan ta fram vettiga långsiktiga alternativ för att tydligt visa vad som är bäst för våra ungdomar och vår ekonomi inför en folkomröstning, så är vi många Lidingöbor som kan hjälpa er med det.

Om du vill säga något mer i denna fråga så uppskatta jag om du kontaktar mig personligen. Jag fortsätter ingen dialog med någon som inte ens vågar tala om vem han är.

Niclas 2012-10-11 15:46

Eva,
jag beklagar att du fått felaktiga uppgifter.

Det fanns två alternativ för utbildningsnämnden den 20 juni:

1) att fortsätta driva två gymnasieskolor (varav Gångsätra årligen skulle gå med stora och växande underskott.I år kommer underskottet bli minst 5 miljoner, förra året blev det nästan miljoner kronor. Totalt nästan 9 miljoner.)

2) att slå samman Gångsätra och Hersby till ett gemensamt gymnasium (vilket frigör 12 miljoner kronor som går till att höja kvaliteten på gymnaiseutbildnignarna samtidigt som underskottet försvinner).

Alternativen utvärderades noga med alla kända fakta. Långtidsprognoser över antalet elever, alla tänkbara kostnader och vad översiktsplanen innebär om 10 år för antalet gymnasieelever. Då ser man ett kraftigt sjunkande elevunderlag under många år och fler och fler Lidingöungdomar som väljer ett gymnasium utanför Lidingö. Gångsätra har tappat 20 % av eleverna på bara två år. Och prognoserna visar på rejält minskande antal elever de närmaste fem åren (inte enbart på Lidingö, utan i hela Storstockholm. Gymnasieskolor har gått i konkurs, andra slås samman eller läggs ner). Först 2017 är antalet elever tillbaka på årets redan låga nivå, en nivå där Gångsätra backar med 5 miljoner. Att driva två gymnasieskolor igen skulle möjligen kunna bli aktuellt om 8 år igen då underlaget är större än idag. Lidingö har unikt många “egna” elever som läser på ön = 55 %. Andra kommuner har värre. Vissa kommuner har inte en ett gymnasium till “sina” elever.
Jag har svårt att tro att Eva och kampanjen är beredda att lägga 50 miljoner kronor på att finansiera ett underskott på Gångsätra under alla åren fram tills att det eventuellt kanske finns tillräckligt med elever för två gymnasier. Det vore att kasta pengarna i sjön. De pengarna kan satsas på att höja kvaliteten på utbildningarna och eleverna i stället.

Utifrån alla kända fakta och utredningen gjorde majoriteten och MP övervägandet att det bästa vore att säkra kvaliteten för gymnasieeleverna. Det vore förödande om vi måste skära ner på antalet lärare och försämra för eleverna. Frågan har särskilt engagerat Miljöpartiet, som gång på gång frågat Centern om hur deras alternativ ser ut som både säkrar kvaliteten på utbildningarna och får ekonomin i balans. Men Centern har bara suttit tysta. Inget svar har getts. MP väntar fortfarande på att trollkarlen Centern ska komma och trolla fram en lösning.

M-FP-KD ville till en början behålla Gångsätra som gymnasieskola, men bara om kvaliteten gick att upprätthålla. Dessvärre var inte detta möjligt. Då ansåg majoriteten att det vore bättre att använda Gångsätra till grundskola och slå samman de båda gymnasieskolorna. På så sätt slipper Lidingö sannolikt bygga en ny grundskola för 200-300 miljoner kronor.

Men pengar är inget problem för Centerpartiet, de kan ösa ur en oändlig källa bara genom att sticka handen ner i Lidingöbornas plånböcker och lägga vantarna på ytterligare några tusenlappar. Pengar som bara slösas på att finansiera tomma lokaler.

Att Centerpartiet torgför de felaktiga påståendena till Lidingöborna är sorgligt. Det kanske kommer som en chock för några att beslutet var väl underbyggt genom en utredning som samtliga partier var eniga om att beställa i december 2011, en utredning som blev klar under senvåren 2012.
Och ja, det fanns flera alternativ. inte bara ett.

Eva Fröberg 2012-10-10 22:39

Johan, jag är med i namninsamlingskommittèn och jag vet att den är opolitisk. Jag, tillsammans med ett stort antal lidingöbor, samlar in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. Vår politiska tillhörighet är helt ointressant eftersom det är ett medborgarinitiativ och helt opolitiskt.
Det som är gemensamt för oss som är engagerade är att vi har reagerat mot:
1. Kortsiktigheten i beslutet att lägga ner Gångsätra skola
2. Beslutsprocessens hast och dåliga beslutsunderlag
3. Ingen hänsyn till ungdomarna på Lidingö, särskilt inte de med svaga betyg

Vid en folkomröstning finns möjlighet att belysa frågorna mer utförligt och det kommer att finnas betydligt mer tid ,än den ni hade i somras när ni i all hast tog beslutet, för att analysera hur man lämpligast bedriver kvalitativa gymnasieskolor på ett ekonomiskt försvarbart sätt och där vi tillgodoser ökningen av antal ungdomar. Om du är säker på att ni i majoriteten redan tagit ett förståndigt beslut så behöver du inte känna sådana tvivel om att kunna övertyga en majoritet av väljarna i en folkomröstning.

Oavsett om du heter Johan, Gusten, Karin eller Paul; sluta skrämma upp människor på Lidingö att skriva på listorna – det finns ingen risk med en namninsamling. Med ditt sätt att resonera skulle det aldrig vara möjligt att samla in namn för en folkomröstning som är en demokratisk rättighet och ett sätt att ifrågasätta dåligt underbyggda politiska beslut.

Johan 2012-10-10 16:49

Namninsamlingen är inte alls opolitisk. Det är Centerpartiets oppositionsråd, Kent Ivarsson som är initiativtagare och en av de mest aktiva att samla in namn är Centerpartiets Christer Mohlin. Även andra Centerpartister som Tor Von Sydow är starkt engagerade i insamlingen och partiet har lagt en motion i fullmäktige om folkomröstning.

Det står var och en fritt att skriva på, men alla namn och personnummer diarieförs i kommunen och blir således en allmän handling som vem som helst, inklusive media kan begära ut. Det står alltså t ex Lidingö Tidning fritt att publicera alla namn på dem som har skrivit på.

Däremot förhindrar PUL att namnen läggs upp på stadens hemsida.

Vad sen Centern ev gör med namnen innan de lämnar in dem till kommunen är en annan sak, det kan bara de själva svara på.

JA till folkomröstning 2012-10-09 22:08

Centern?
Tillstånd?
Tror inte riktigt du förstår vare sig vem som ligger bakom namninsamlingen eller vad namninsamlingen syftar till.

Gusten 2012-10-09 21:48

Hur kan man lita på att ALLA personnummer inte kommer att försvinna iväg i orätta händer? Om bara ett enda personnummer hamnar i orätta händer är en katastrof. Det handlar om integritet. Hur garanterar Centern att det inte händer? Vilka garantier finns?

OCh så vill jag vet om ni har tillstånd att samla in dessa känsliga uppgifter?

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN! 2012-10-09 20:27

Gusten, namninsamlingen är helt opolitisk så du behöver inte vara orolig. Dessutom kan du ha fullt förtroende för våra tjänstemän i kommunen. De är väl bevandrade i personuppgiftslagen och uppgifterna kommer endast att användas för att säkerställa att det är en röstberättigad Lidingöbo som skrivit på namninsamlingen. Att anklaga vår kommun för att ha en åsiktsregistrering är väl ändå lite magstarkt! Och som sagt – namninsamlingen är opolitisk, så du kan spara din kritik mot centern till ett annat tillfälle.

Över huvudtaget så är i princip alla inlägg i detta forum riktade mot Centern vilket är fullständigt respektlöst. Kan ni inte hantera en annan uppfattning än majoritetens på ett bättre sätt än smutskastning?

Gusten 2012-10-09 19:36

Blir fasen riktigt orolig. Den där listan är väl ÅSIKTSREGISTRERING.

Ni som skriver på och lämnar ut ert namn och PERSONNUMMER.
KAnske dags att fundera på vad som händer när allt blir offentligt. Då kommer alla kunna läsa era personnummer och läsa om era politiska åsikter och använda era personnummer till att handla på internet.
Så bli inte förvånande om er identitet blir kapad.

Undrar vad Centern ska använda alla personummer till.

Karin 2012-10-09 07:04

Hur är det möjligt att propagera för en folkomröstning om Gångsätraskolan ska vara kvar eller införlivas med Hersby? Skattebetalarnas pengar ska läggas på annat än en folkomröstning.

Jag förstår de ungdomar som söker sig till skolor i stan för att vidga sina vyer och möta nya människor. De utnyttjar ju sin valfrihet; och kanske känns det lite instängt och provinCiellt för dem här på Lidingö när den stora debattfrågan på ön handlar om en eller två gymnasieskolor.

Hallå! Vart har FÖRNUFTET tagit vägen? Vi kan inte bara gå på KÄNSLA. Rent fysiskt finns ju byggnaden kvar – den försvinner inte ut i rymden men de halvtomma lokalerna kommer att bli bättre utnyttjade vilket betyder bättre ekonomi.

Argumenten nedan för sammanslagningen skrivna av lärare, politiker, föräldrar talar sitt tydliga språk.

Elisabeth 2012-10-08 23:48

Varför vill dessa kampanjmakare tvinga Gångsätra att gå med underskott i mångmiljonklassen år efter år? Till vilken nytta?
Det är drabbar bara alla elever på Hersby som måste betala priset för Gångsätras miljonunderskott. Det drabbar också tydligt Gångsätras elever när skolan tvingas sparka massa lärare. Hur bra är det?

Nä, Centern skapar bara motsättningar mellan eleverna på de båda skolorna. Så är det bara. Varför ska eleverna drabbas när höga Centerpolitiker slösar med skattepengar?
Som mamma till två gymnasieungdomar kan jag inte annat säga än att jag blir mörkrädd. Vad ska våra elever tro om ett sådant beteende?

Satsa pengarna på eleverna istället för att driva fram knäppa ”folkomröstningar”.

JA till folkomröstning 2012-10-08 22:33

Jättebra att det finns de som tar tag i denna fråga och reagerar och engagerar sig! Utbildningsnämnden tog sitt beslut under sommarlovet (20 juni) och alla ledamöter var inte ens där när man tog beslutet! Det visar sig dessutom att det är pinsamt dåligt förberett och underlaget är långt ifrån fullständigt för att utgöra ett underlag för ett beslut som slår så hårt mot våra ungdomar. Jag tycker absolut att man kan kräva att kommunen utvärderar olika beslut innan man tar ett så drastiskt beslut att lägga ner en hel skola, men det har man inte gjort. Dessutom är beslutet oerhört kortsiktigt. Framgent kommer det bara att årligen tas in 310 ungdomar på Lidingö och det är både våra Lidingöungdomar och ungdomar från stan som ska slåss om dessa platser. Redan om tre år ökar elevkullarna och det finns inte ens plats för Lidingöungdomar även om 45% söker sig till skolor i stan. Beklämmande att en kommun som Lidingö – som går med vinst! – inte kan välja att satsa på sina ungdomar och se till så att vi har två kvalitativa skolor. Istället kommer de med sämst betyg att tvingas pendla till andra kommuner. Klart att vi Lidingöbor reagerar när politikerna inte agerar professionellt!

Lärare 2012-10-08 17:22

Hur tänker de som går ut och kräver två kommunala gymnasieskolor. Tror de att skolan idag har för mycket pengar? Att det finns en massa resurser som inte utnyttjas och som kan läggas på halvtomma klassrum?

Jag är själv lärare på högstadiet och kan konstatera följande:

1. En allt större andel av våra elever vill hellre gå på en skola inne i stan än på Lidingös egna gymnasier. Detta beror inte på att vare sig Hersby eller Gångsätra skulle vara dåliga, utan på att man vill vidga sina vyer lite, lära känna nya människor och ha större valmöjligheter. Vi kommer alltid att ha elever som gör den prioriteringen och vi kommer aldrig att kunna tillfredsställa deras önskemål på öns egna skolor. Detta i kombination med att antalet elever i gymnasieålder sjunker de närmaste åren innebär att allt färre väljer att gå på Hersby/Gångsätra.

2. Vi har elever som behöver extra stöd på gymnasiet. Glädjande nog så kan många elever med olika svårigheter eller diagnoser idag gå i vanliga skolor. Vi hittar metoder och hjälpmedel för att de ska kunna tillgodogöra sig samma undervisning som “alla andra”. Men det kostar pengar. En del elever behöver tekniska hjälpmedel. Andra behöver hjälp av speciallärare eller möjlighet att exempelvis redovisa sina kunskaper muntligt istället för skriftligt (vilket kräver att en lärare får tid att sitta ensam med eleven). Förr betraktades många av de här eleverna som dumma eller lata. Nu vet vi att de ofta kan prestera bra och gå vidare till ett gott liv, bara de får rätt förutsättningar. Tyvärr kommer de förutsättningarna inte att finnas om man efter en folkomröstning tvingas lägga många miljoner på att driva en skola vi inte har elevunderlag för. Tycker verkligen de som står bakom kampanjen att det är rimligt?

Thomas Bengtsson (MP) 2012-10-08 14:59

Följande behöver läggas till:

Varken de argument för folkomröstning som cirkulerar med uppropet eller den aktuella motionen förklarar vem som ska stå för de 5 miljoner kronor som årligen saknas för dagens halvtomma lokaler (till en självkostnadshyra).

Fortfarande har ingen presenterat ett seriöst alternativ. De som tänker föreslå en annan lösning har därför mycket att förklara för att övertyga oss om att ompröva Miljöpartiets tidigare ställningstaganden, i både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Johan 2012-10-08 09:39

Vilket slöseri med skattepengar. En folkomröstning kostar 1,5 miljoner kronor, vem ska betala det? Centerpartiet eller Lidingös gymnasieelever?

Beslutet är ju redan fattat och innan en folkomröstning kan genomföras kommer det dessutom att vara genomfört? Det här är bara demonstrationspolitik från Centern som inte vill ta ansvar för en bra gymnasieskola.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google