Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

7 meters fri seglingshöjd

tisdag 21 februari 2017 06:34

LILLA LIDINGÖBRON. På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i morgon onsdag kommer frågan om den blivande Lilla Lidingöbrons seglingsfria höjd att diskuteras. Det förslag man hittills arbetat efter innebär att höjden ska vara 5,6 meter, vilket är 40 centimeter högre än dagens Gamla Lidingöbros fria seglingshöjd. Det har dock hela tiden funnits många som ansett att en ny bro mellan Lidingö och Stockholm, som ska hålla i kanske 120 år, borde ha en betydligt högre höjd, med tanke på framtida båtpendling från t.ex. Djursholm och Viggbyholm till centrala delar av Stockholm. Det nya förslaget är nu en seglingsfri höjd på 7,0 meter. Kommunstyrelsen tar beslutet på sitt nästa möte.


Den nya höjd som föreslås ryms inom det inriktningsbeslut som togs 2014. Höjden lär inte heller stöka till det för den framtida spårvägen. Lidingö väntar besked från Trafikförvaltningen/SL om det ska vara ett eller två spår på bron för Lidingöbanan. Efter att ha Trafikförvaltningen redovisat sin beslutsvånda i ett brev den 11 november hoppas nu staden på ett besked till sommaren (alltså 2017). Ett beslut om dubbelspår innebär visserligen omarbetning men utan att planer och tillstånd påverkas.

"Den nu föreslagna höjden är maximalt vad som går att uppnå utifrån givna geometrier, tillstånd och planer", skriver Lidingös tekniska förvaltning, som påbörjat en dialog med länsstyrelsen om höjdförändringen. Förändringarna måste rymmas inom tillståndet för vattenverksamhet, som länsstyrelsen ska bedöma.

Projektet Lilla Lidingöbron har löpande fått anpassa tidplanen till ett allt senare beslutsdatum. Nu har upphandlingsprocessen avbrutits och de utvalda entreprenörerna informerats efter det senaste beslutet den 7 februari, se Lidingösidans artikel, att skjuta fram investeringen.

Dela 7 meters fri seglingshöjd

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-02-22 12:03

Liberalerna reserverade sig imorse på kommunstyrelsens arbetsutskott mot att binda bron till 7 meter eftersom vi anser att då vi fattar beslut om en bro som ska stå i 120 år är det viktigt att tänka långsiktigt. Ett beslut om 7 meters höjd förhindrar då möjligheterna att bygga en hög bro. Vi anser därför att det är oklokt att i detta skede, innan landstingets analys är klar, binda beslutet till en låg bro.

Vi har också i en motion till kommunfullmäktige som lämnades den 8 december 2016 föreslagit att det görs en fördjupad utredning av det samlade transport- och kollektivtrafikbehovet samt redaktörs vad som sammantaget ger den bästa lösningen på både kort och lång sikt och att man då tittar på både låg bro, hög bro samt dubbelspår.

Bo Widerström 2017-02-22 11:05

En hög bro mot Torsvik och Lidingöbanan via Lidingö centrum är en investering för framtiden både för lidingötrafiken och båttrafiken.

Men alla de lidingöbor som bor i områden som lättast når Ropsten med buss måste även i framtiden få behålla sina busslinjer. T.ex. vi på Sticklinge skulle annars få en stor tidsförlust om vi skulle tvingas att först åka buss till Lidingö centrum och därefter byta till Lidingöbanan för att komma över bron till tunnelbanan.

Patrik Buddgård (C) 2017-02-21 17:13

Det är steg i rätt riktning att majoriteten nu har tagit en viss paus i väntan på förhandling om dubbelspår och att man höjt bron något. Centerpartiet har under lång tid förespråkat ett omtag i brofrågan bland annat för att säkerställa dubbelspår och se över höjden på bron.

Majoriteten gör dock inte ett tillräckligt omtag. Vi menar att man också måste utvärdera dragning av Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning på Lidingösidan innan bron byggs.

Hans Lefvert 2017-02-21 13:59

7 m segelfri höjd är inte långsiktigt hållbart när vattenvägarna i framtiden ska kunna användas för transporter och pendelbåtstrafik i kollektivtrafiken.
Bron byggs för 120 år framåt, då krävs en långsiktig bedömning. Eftersom nuvarande brolösning med en låg bro enligt Lidingö Stad inte klarar mer än 7 m, måste inriktningsbeslutet 2014 ändras, så att en högre bro kan planeras.

En hög bro mot Torsvik innebär att Lidingöbanan läggs om via Lidingö Centrum. Då kan bron klara krav på både acceptabel standard för cykeltrafiken och samma segelfria höjd som bilbron.

Den narturliga lösningen, att den nya bron och omläggning av Lidingöbanan genomförs samtidigt, är uppenbar, men blockeras av beslutsvånda och handlingsförlamning hos majoriteten i Lidingö Stad.

Finansieringsmöjligheter finns, så sätt igång och planera för framtiden istället för att gå bakåt. Lidingöborna kräver att politikerna tar sitt ansvar.

Valdemar Jönsson 2017-02-21 07:45

Nog torde seglingshöjden kunna bli avsevärt högre med en sluttande bro från lågt läge vid Ropsten till högt (högre) läge på ön.
Så uttalandet att geometrier, tillstånd och planer begränsar brohöjden är ju rent struntprat. Då får man väl ändra planer och söka nya tillstånd...
Vi talar ju inte om en bemannad resa till Venus så tekniska problem föreligger inte.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google