Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

80 Hersbyelever får snart gå över gatan

tisdag 2 augusti 2016 00:01

PLATSBRIST. När höstterminen startar i Hersby gymnasium den 18 augusti saknas det plats för cirka 80 elever. Eftersom politikerna avvisat tanken på att bygga ett modulhus på skolgården har skolan istället lyckats hitta lediga undervisningslokaler i Galcohuset, snett över Vasavägen. Lokalerna har hyrts för höst- och vårterminen.

De lokaler som Hersby hyrt ligger på bottenvåningen i denna fastighetsdel som tillhör Galcohuset. ArkivbildDe lokaler som Hersby hyrt ligger på bottenvåningen i denna fastighetsdel som tillhör Galcohuset. Arkivbild Galcohuset på Vasavägen 74. ArkivbildGalcohuset på Vasavägen 74. Arkivbild

Lidingös enda gymnasium blir alltmer populärt och de som hoppas på reservplats är dubbelt så många som förra läsåret. Dessutom har ett ökat antal nyanlända ungdomar tagits emot på Lidingö. Undervisningslokalerna har under våren varit fyllda till bristningsgränsen. En lösning inför terminsstarten blir nu att hyra de lokaler som bl.a. friskolan Schoolaris tidigare hade, på baksidan av Galcohuset. Hyran ligger på 2,4 miljoner.

- Det är cirka 80 elever som nu kommer att få sin undervisning i de hyrda lokalerna. En del av dem läser IM-programmen*. Det säger Maria Wersäll, som är områdeschef för Hersby och vuxenundervisningen.

Centerpartisten Christer Mohlin, som sitter i utbildningsnämnden, är kritisk till att man redan nu måste hyra externa lokaler för att kunna klara undervisningen:

- Redan år 2012 visste dåvarande majoriteten (M, L, KD) mycket väl om, att Hersby gymnasium inte skulle räcka till. Redan då fanns konkreta ritningar på en dyr utbyggnad. Ändå lade man ner Gångsätra gymnasium och hyrde ut lokalerna till en friskola för 1.015 kr/kvm/år inklusive värme, el och vatten. Som jämförelse kostar en nybyggd skola ca 2.500 kr/kvm/år i kallhyra. Hur kan man styra så illa över våra skattepengar?

- Naturligtvis kunde man år 2012 inte veta om det ökande behovet av gymnasieplatser för nyanlända nu år 2016. Men det innebär bara att vi nu hamnat i detta krisläge tre år tidigare än annars.

- Det är helt bedrövligt att vi nu ser alltfler resurssvaga Lidingöelever som behöver pendla till impopulära gymnasieskolor långt borta, istället för att få gå på en mycket bra gymnasieskola här på Lidingö. Det är ju precis dessa elever som ska få stadens stöd och få fortsätta gå i skolan med sina kamrater - inte sitta på tunnelbanan till skolor med långa resvägar, låga intagningskrav och svag elevsammansättning. Hur kan man behandla våra ungdomar så?

Lidingösidan har sökt utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) för en kommentar.

*De fem Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Dela 80 Hersbyelever får snart gå över gatan

Kommentarer

Hans Barje 2016-08-15 09:57

Hersby är idag en mycket attraktiv skola med bra lärare och bra elever, en skola som levererar utmärkta skolresultat och dit många elever söker sig till. Hersby visar nu ett ekonomiskt överskott, vilket är mycket positivt, men med Gångsätra kvar kanske det istället varit ett underskott på 25-30 mkr som då urholkat resurserna till elevernas utbildning. Att nu diskutera beslut som togs för ett antal år sedan kan vara av intresse i ett politiskt spel, men löser inte dagens situation på Hersby.

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i Stockholms Län, drygt 175 stycken skolor. Våra Lidingöelever kan söka sig till gymnasieskolor och program utanför Lidingö, vilket är positivt, men det innebär att även det omvända att Hersby är ett alternativ för elever utanför Lidingö. Alla behöriga elever får en plats på ett nationellt program, men om platserna till en skola är färre än antalet sökande tittar man på meritvärden för att avgöra vem som ska komma in var. Detta innebär att fler platser på Hersby inte med automatik går till Lidingöelever, utan det skulle teoretiskt kunna resultera i att nytillskapade platser endast går till elever utanför Lidingö, elever med högre meritvärden.

Utbilningsförvaltningen har i våras påbörjat arbetet med att utröna möjligheten att tillskapa ca 200 nya elevplatser på Hersby. Vi kalkylerar med att skolan klarar denna tillbyggnad ekonomiskt.

Vi förstår att även Centern är positiva till denna utbyggnad och att vi tillsammans över partigränserna kan säkerställa att Hersby fortsätter att vara en av Stockholms bästa gymnasium. De hyrda lokalerna är inte till för elever som går på våra gymnasieprogram: Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Teknik.

Den politiska majoriteten kommer att fortsätta att satsa på våra skolor med kraftigt höjda budgetramar till bla ökade lärarlöner, i år höjda med ca 4,5 %, till bra pedagogisk arbetsmiljö för personal och elever och med bibehållen målsättning att leverera mycket goda elevresultat.

Hans Barje (Moderaterna) ordförande Utbildningsnämnden

Ingvar Röjvall 2016-08-12 09:58

Barnfamiljer flyttar till Lidingö av olika skäl men ett av de viktigaste är att kunna ge sina barn möjlighet att gå i Lidingös utmärkta skolor. Jag tror att det parti som jag är medlem i (M) kommer att tappa röster om bristen på gymnasieplatser består.

Erik Centerlind 2016-08-09 21:54

Hej Christer,

Ja baracker är dyrare i drift mellan 2 till 3 gånger så dyra, men i längden blir det billigare vs lokaler som står och dammar och inte används. Därav blir tillfälliga lokaler i form av baracker lönsamma under en kortare tidsperiod.

Gällande integrationsaspekten så finns det inget som hindrar ifall man exempelvis ställer baracker på Hersbys parkering bortanför fotbollplanen. Genom den placeringen behåller man IM-eleverna inom skolområdet och möjliggör interaktion mellan dem och gymnasieeleverna. Man behöver inte placera IM-verksamheten på andra sidan ön så att säga.

Som tidigare elev på Hersby så kan jag säga att lärarflykten redan är här, pga att Hersby har en skolledning som prioriterar överflödiga resor för vissa elever istället för att höja lärarnas absurt låga löner. Skattepengarna ska väl i första hand läggas på undervisningen, och sedan ifall allt är frid och fröjd med undervisningen, så kan pengar läggas på överflöd i form av resor. Synd att skolledningen är övertygad av att skolan inte överlever eller kan locka till sig elever utan dessa resor.

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2016-08-09 19:30

Hej Erik,

Att lägga ner Gångsätra var ett direkt felaktigt beslut. Kortsiktigt och ganska dumt. Det går inte ens att bygga en ny skola som ”går runt”, såsom du skriver. Detta beror precis på att nya lokaler är så dyra och precis därför skulle kommunen aldrig ha släppt Gångsätra.

Baracker är dessutom inte är billiga utan kan kosta mer än dubbelt så mycket som egna skollokaler. Exempelvis kostar barackerna vid Kalvhagens förskola mer än fyra gånger så mycket per kvadratmeter jämfört med Gångsätras lokaler.

Eftersom jag personligen var högst involverad motståndare till beslutet så vet jag att alla fakta var på bordet i Kommunstyrelsen hösten 2012. Det stod helt klart att lokalen skulle komma att behövas för gymnasieverksamhet inom ett fåtal år. Centerpartiet förde då fram att den omedelbart kunde utnyttjas för trångbodda högstadieelever – istället för existerande baracker. Men det gillades inte av M/KD/L.

Beslutsunderlaget baserades på att lokalkostnaden för Gångsätra skulle överföras från Utbildning till Fastighetskontoret. Alltså ingen reell besparing. I ett senare steg dök Christinaskolan upp och tog hyreskostnaden, men eleverna kom då ifrån kommunala grundskolor som därmed fick motsvarande lokalmässiga överkapacitet.

Därtill visste M/KD/L om att budgeten för Gångsätra orättvist belastades med ca 4.000 kr/elev för idrottshallen. Hersby och grundskolorna betalade istället enbart för sitt utnyttjande. Beslutsunderlaget byggde på att kostnaden helt enkelt flyttades från Utbildning till Kultur och Fritid. Alltså ingen besparing för skattebetalarna där heller.

Flyktingkrisen har bara tagit oss ca tre år snabbare in i framtiden. Nu är vi där! Därmed blir problemet med lokalbrist akut och mindre önskvärda lösningar måste till. Lösningen vid Galcohuset är ett så gott alternativ som något. Jag skulle snarare sätta ett frågetecken kring hur mycket integrationen försämras om man separerar IM-eleverna till egen lokal?

Erik, du behöver inte oroa dig för att Hersby skall fyllas med elever fram till 2030, eftersom ungdomskullarna ökar i hela regionen, inte bara på Lidingö. De attraktiva gymnasieskolorna i Stockholm är proppfulla och flera har 2-3 sökanden per plats. Och detta är bara början. Det enda som kan sänka Hersby är lärarflykt. Den kan å andra sidan gå fort. Att rekrytera och behålla våra skickligaste gymnasielärare är därför av högsta prioritet. Då behöver man se till aspekter som ledarskap, anställningsvillkor, ansvar, antal kurser, schema, fortbildning och arbetsmiljö.

Erik Centerlind 2016-08-09 16:38

Att lägga ned Gångsätra var ett berättigat politiskt beslut när det fattades, framförallt med hänsyn till att dom yngre årskullarna blev successivt större vilket ställde krav på fler grundskoleplatser samtidigt som gymnasieeleverna bortprioriterade gångsätra och hersby, Christinaskolan blev därav en bra lösning för både Lidingös Gymnasielever så som grundskoleelever.

En flyktingkris senare ser dock verkligheten helt annorlunda ut, då i princip alla Sveriges kommuner har fått kämpa för att få ordning på de kvoter som tilldelats, där självklart Lidingö också behövt dra sitt strå till stacken. Denna nya verklighet har även märkts av på Hersby där Introduktionsprogrammet för nyanlända har varit stationerat, där elevantalet inom loppet av 1,5 år har gått från ett tiotal till höstens 200st för eleverna på just detta program.

Frågan jag tror man bör ställa sig är ifall det är hållbart att stationera IM programmet på Hersby ifall de enbart kommer att fylla upp platser under en tillfälligt under en kortare tidsram. Är det inte bättre att då fixa tillfälliga och billiga lokaler (baracker förslagsvis) för en verksamhet som för tillfället är överdimensionerad? Förutsatt att man flyttar IM verksamheten från Hersby till andra tillfälliga lokaler så frigör vi fler gymnasieplatser än reservantalet till Hersby. Detta skulle vara en betydligt mer hållbar lösning ekonomiskt än att bygga en till gymnasieskola som går runt ekonomiskt till en början, eller för den delen haft kvar Gångsätra som skola i det långa loppet.

Flyktingströmmarna kommer med alla sannolikhet att börja avta om ett par år och samtidigt som vi har 2 gymnasieskolor som inte är helt fulla. Då kommer antalet elever på Hersby (och den andra) att avta drastiskt när antalet IM elever minskar som följd. Detta troliga scenario skulle lämna skolan i ett läge (likt Gångsätras) där studiekvalitén lider pga tomma lokaler (nya permanenta lokaler skulle vara en otroligt dyr och riskfylld investering med hänsyn till hur verkligheten ser ut). Då kommer vi återigen att komma till ett läge där vi måste diskutera hur vi ska rädda skolor, istället för att utveckla dom, vilket Lidingö är i stort behov av! Framförallt när man ser att det är mer attraktivt för lärare att söka sig från än till ön!

Det är bättre att man i denna tid av global osäkerhet har en del is i magen som politiker och gör investeringar som kommer stå sig längden och betala av sig i framtiden, och det gör man inte ifall man validerar en satsning på en ny gymnasieskola, enbart för att en skolas maxkapacitet har nåtts pga flyktingkrisen.

Det är otroligt viktigt att våga satsa på tillfälliga lokaler för IM-programmet, eftersom att strömmarna inte kommer vara lika stora för evigt. Med tillfälliga lokaler så kommer kommunen inte heller stå med halvtomma lokaler som kommer behöva betalas för även efter att de ovanligt stora flyktingströmmarna är över. Denna prioritering kommer se till så att fler som vill kommer få möjlighet att studera på Hersby, genom en enkel prioritering gällande vilka lokaler man bör använda för olika typer av verksamhet. Hersbys gymnasielever behöver mer utrymme och det behöver även Hersbys IM-elever, och då är det nog dags att man ser till verkligheten och vågar satsa på lösningar som motsvarar verksamheternas verklighet! Ett nytt Gångsätra är inte lösningen, och det är inte vad jag vill att dom skattepengar jag betalar ska gå till!

Erik Centerlind
MUF
Student från Hersby Gymnasium
Tidigare aktiv inom Hersbys integrationsarbete

Anders Wennberg 2016-08-03 22:29

Som utomstående känns det lite märkligt att Gångsätra lades ner på grund av en tillfällig brist på elever, när majoriteten under Paul L:s ledning samtidigt skissade på planer om kraftigt ökat byggande på Lidingö. Jag tror Pauls planer var att öka antalet bostäder med minst 25%. Borde inte det rimligtvis också leda till fler gymnasieelever på sikt?

Lika märkligt var det att i de framtidsbilder för Torsvik som presenterades för några år sedan, så fanns ingen utbyggnad av Torsviks skola.

Antingen planerade man för att bara äldre personer utan barn skall flytta hit, eller så tänkte man inte alls framåt alternativt så var skolan inte ett prioriterat område under Paul Lindquist.

Som tur är så känns det som nya Moderaterna på Lidingö tänker efter lite mer, ARK och Barje var nog ett lyft för partiet.

Christer Mohlin (Centerpartiet) 2016-08-03 19:11

Paul!

Problemet år 2016 är att staden har förlorat rådighet över en utomordentlig skollokal vid Gångsätra som kostar en tredjedel av en nybyggd. Detta går liksom inte att snacka bort, Paul. Nu står vi istället här med lokalbrist och diskuterar nybyggnationer.

Problemet år 2012 var att vi TILLFÄLLIGT hade för få gymnasieelever. Att skolans ekonomi inte gick ihop berodde på att verksamheten, under Paul Lindquists styre, belades med orättvis extrakostnad motsvarande ca 4.000 kr/elev för idrottshallen samt fick betala för ytor som inte behövdes. Så är inte längre fallet, vilket idag exempelvis räddar Bodals skola. Extrakostnaden för idrottshallen flyttades för övrigt bara till ett annat konto så fort Gångsätra lagts ner – vilket inte innebar någon besparing alls för skattebetalarna.

Problemet med Lindquists retorik är att den vinklas till att insinuera att Centerpartiet skulle vilja lämna den gemensamma gymnasieregionen. Detta stämmer naturligtvis inte alls. Det har faktiskt inte ens med sakfrågan att göra. Såvida inte den m-ledda majoriteten hela tiden har haft en plan att låta andra än Lidingö stad anordna gymnasieverksamhet? För det är nämligen inte ett krav att Lidingö ens skall ha ett eget gymnasium. Det är bara en utomordentligt bra idé, tycker vi inom Centerpartiet, samt att vi vill att denna verksamhet även skall erbjudas de svagare elever som nu drabbas av den förra majoritetens bristande analys och ledningsförmåga.

Sofia Alvevåg 2016-08-03 13:25

Vill påpeka att det inte är Lidingös enda gymnasium utan att det finns har ett gymnasium till - Stillerska filmgymnasiet som erbjuder Estetisk 3-årig linje.

Vänligen
Sofia Alvevåg

Paul Lindquist 2016-08-03 09:57

Christer!

Det är populism när man raljerar och antyder att det finns enkla svar på komplexa frågor.

Skolpengen är naturligtvis lika för alla (på samma program). Problemet som uppstod på Gångsätra var dock att vi hade för få elever så skolans ekonomi gick inte ihop.

Sen är det inte så enkelt att bara säga att vi öppnar en ny gymnasieskola så få alla lidingöelever plats. Eftersom vi är del av en gemensam gymnasieregion så har alla ungdomar i länet rätt att söka till Lidingö (på samma sätt som våra ungdomar kan söka andra skolor).

Så länge betygen styr intagningen kommer de med bäst betyg kunna komma in på de mest populära utbildningarna på de mest populära skolorna. Så är det, för att citera er tidigare gruppledare. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på, men om Centerpartiet vill ha en annan modell så bör man också föreslå att Lidingö lämnar den gemensamma gymnasieregionen (och förhindrar lidingöungdomar från att söka andra kommunala gymnasier) och bygger ut Lidingös eget gymnasium till att täcka alla tänkbara program.

Det kan man förstås göra om man vill använda skattebetalarnas resurser på det sättet, men då ska man också vara ärlig och lägga konkreta förslag som är finansierade och där konsekvenserna tydligt framgår.

Christer Mohlin (Centerpartiet) 2016-08-02 19:35

Det känns trist att en erfaren politiker som Paul Lindquist (m) håller fast vid vanan att kalla obekväma motargument för ”populism”. Kanske får man ett sådant perspektiv av att aldrig ha varit i opposition?

Paul Lindquists analys brister då han bortser ifrån att de gymnasieplatser som erbjuds lidingöungdomar med lägre betyg arrangeras av just mindre populära skolor. Där samlas svagare elever och flera av dessa skolor arbetar dessutom med ”moderna metoder” som exempelvis enbart undervisning på förmiddagen eller "egna projekt". Precis vad våra svagaste elever INTE behöver!

Paul Lindquist brister även i sin analys avseende budget och skolpeng. Fast jag tror nog att han vet att vi betalar samma peng för alla elever oavsett om de går på Hersby eller annat gymnasium. Men det dilemma vi nu står inför är just bristen på lokal – den som Lindquist reade bort alltför billigt!

Jag vill också påminna om att Centerpartiets lösningsförslag var att behålla de ca 400 gymnasieeleverna på Gångsätra och komplettera med 2-parallelligt högstadium. Eller motsvarande sak på Hersby. En utmärkt modell som dessutom automatiskt följer årskullarnas variationer. Då hade vi fått en budget i balans och dessutom minskat platsbristen på andra överfulla högstadieskolor.

Jag minns särskilt hur Paul Lindquist attackerade mig för att inte förstå hur andra högstadieskolor skulle utarmas av att staden drev högstadium vid Gångsätra. Därför är det speciellt trist att den moderatledda majoriteten ännu i denna dag inte har lyckats organisera verksamheten efter att hundratals grundskoleelever flyttat till Christinaskolan, vilket enligt utbildningsförvaltningen kostar skattebetalarna 10-20 mkr/år!

Axel Göthberg 2016-08-02 11:52

Paul Lindquist de ca 80 elever som ska flyttas är elever som redan går på skolan, det är redan för mycket elever. I skrivandets stund står det 171 ungdomar som reserver, alla är inte Lidingöbor men många. 171 elever utöver de som får plats skulle ger ca 510 elever på 3 år. Detta skulle fylla en ny gymnasieskola eller utbyggnad.

Innan Hersby och Gångsätra slogs ihop gick det ca 630 elever på Hersby nu går det enligt skolan över 1000 elever men oss elever på skolan vet att det är fler än det. Det är fortfarande så gott som lika många klassrum som 2012. Detta säger sig självt att det redan är överfullt.

Det kanske var få elever 2012 men det är det inte nu samt se kommande åren. Se t.ex på platsbristen inom Källängens skolområde som jag pratade om tidigare.

Här kan man se antagningsstatistik.
http://www.gyantagningen.se/download/18.4e64c346155838e1b8b867ee/1467115484097/Hersby+gymnasium.pdf

Paul Lindquist 2016-08-02 11:11

Christer Mohlin ger dessvärre uttryck för en poulism som tyvärr blir allt vanligare i politiken.

Hersby gymnasium är förvisso ett av landets bästa, men att beskriva grannkommunernas skolor som impopulära, med låga antagningskrav och svag elevsammansättning är direkt fördomsfullt.

Det faktum att Lidingö ingår i en gemensam gymnasieregion innebär istället en stor fördel för Lidingös gymnasieungdomar som därmed får tillgång till hela länets utbud av utbildningar.

För det är ju inte som så att att alla lidingöungdomar tidigare har gått på Lidingö eller att Hersby och Gångsätra har erbjudit samtliga gymnasieprogram. Men om Mohlin verkligen menar vad han säger (och inte bara vill plocka billiga politiska poäng) så förväntar jag mig att Centerpartiet i nästa års budget föreslår att Lidingö ska erbjuda gymnasieplats på Lidingö till samtliga lidingöungdomar, oavsett val av linje - och finansiera detta i sin budget.

Det var helt rätt att lägga ner Gångsätra som gymnasium. Vi saknade nämligen elevunderlag för 2 gymnasieskolor och det gör vi fortfarande. 80 elever räcker inte för att fylla ytterligare en gymnasieskola.

Om Gångsätra gymnasium behållits hade det kostat skattebetalarna åtskilliga miljoner kronor varje år, pengar som istället för att gå till undervisning hade bekostat tomma lokaler och dubblering av personal.

Dessutom saknades lokaler för grundskola och vi stod därför i beredskap att bygga en ny i Dalénum till en kostnad om ca 3-400 mkr. Nu kunde vi istället utnyttja Gångsätras lokaler och skjuta den investeringen på framtiden. Den är klok användning av kommunens resurser.

Den högre kvadratmeterkostnaden som Mohlin lyfter fram hade således uppstått ändå, men landat på grundskolekontot istället för gymnasieskolans budget. Men det är likväl skattebetalarna som får stå för notan - och den hade blivit högre eftersom antalet kvadratmeter skola då varit betydligt större.

Malin Hjorth 2016-08-02 10:55

Är helt enig med Christer Mohlin och hans korrekta bedömning av hur illa detta har skötts av M, L & KD. Hur kunde man komma fram till beslutet att slå ihop Hersby & Gångsätra utan att förstå de faktiska konsekvenserna.
Utöver enorma summor denna sammanslagning redan har kostat så har man också hyrt ut Gångsätras lokaler till en obegripligt fördelaktig (för hyresgästen Christinaskolan) hyra.
Tyvärr är det svårt att ha något förtroende kvar för dessa politiska tjänstemän Inom M, L & KD som stod bakom detta inkompetenta beslut.

Emma Landberg 2016-08-02 09:35

2004 och åren som följde föddes rekordmånga barn på Lidingö. Om några år ska dessa enorma barnkullar börja i gymnasiet. Det var riktigt stora problem när de skulle börja på dagis och därefter i skolan. Stora klasser, inga lokaler, etc. Det är dags för politikerna att tänka till redan nu. Om 5 år ska dessa barn förhoppningsvis få gymnasieplats på Lidingö. Dessutom har Lidingös skolor problem att hålla kvar sina lärare pga låga löner.

Lars Hedberg 2016-08-02 08:34

För 35 år sedan gick jag på Hersby Skola...

Hersby Skola har, jämfört när jag gick där, markant trevligare miljö idag - då var det betong, asfalt och en grusplan. Är det så idag?

Då var man som elev tvingad att lyda lärare och rektor - idag är det valfrihet och frihet som gäller, så idag är lärare och rektorer tvingade att följa elevers och föräldrars minsta vink. Frihet under ansvar?

Om man tänker på att på min tid så var det några som kämpade som 17on för att få välja vilken skola de ville gå i - och nekades rätten. Idag tvingas (!) man välja den skola man vill gå i, och sedan förväntas kommunen ställa upp med platser. Det blir i princip en omöjlig ekvation att jaga hem. Men visst är valfrihet bra?

Att idag hitta en lärare som vill jobba på och under de villkor som idag gäller, med krävande föräldrar och elever som ställer krav på allt möjligt, det är uppenbarligen mycket svårt. Elever som fipplar med mobiltelefoner, föräldrar som ringer och gnäller på det minsta sent in på nätterna... Talade med en av mina gamla lärare av en händelse, och frågade om hen ville jobba idag i skolan: NEJ fy 17on, aldrig. Så har flera av mina vänner som JOBBAT som lärare sagt, de är helt enkelt inte intresserade att offra livet för skolan längre.

Man kan således gnälla om att det inte finns lokaler, att det är köer, att vissa inte får plats osv. Men sålänge som valfrihet och politiker generellt ändrar på spelreglerna från år till annat, så blir det såhär. Samma sak vad gäller lärare och deras arbetsmiljö. Det skulle kunna bli ett alternativ när ingen lärare vill jobba längre, och således ingen skola.

För övrigt är detta inte första gången som det går Hersby elever i denna huskropp/Vasavägen 74. Det fanns, på min tid, både bilmekanikerutbildning, datorserviceutbildning, elektrikerutbildning, frisörsutbildning med mera i just detta hus baksida - så what else is new med andra ord.

Bättre att hyra under den period som det finns flera barn alltså än att bygga nytt och dyrt med byggfel (standard idag!) som sedan inte används om några år iallafall.

Axel Göthberg 2016-08-02 01:19

Problematiken kring Herbsy Gymnasium är en väldigt komplex samt svår fråga. Enligt en slutliga antagningen från gyantagning så finns det 171 reserver. Alla är förstås inte Lidingöbor men fördröjning på skolan är ca 90% lidingöbor samt 10% annan kommun. Detta betyder alltså att ca 150 Lidingöungdomar inte kommer in. I nuläget kommer alltså endast de bästa in på skolan. På naturvetenskapsprgrommet är gränsen 257.5 poäng, jämför man detta med snittet för Sverige (ca 210 poäng 2012) så är det en hög siffra.

Ska endast de högpresterande eleverna slippa åka kommunalt för att pendla långt till en annan skola? Är detta verkligen rätt att "straffa" de som är något sämre fast ändå bättre än medelvärdet för Sverige? Detta är en svår frpga.

Förhoppningsvis kommer de flesta som inte kommit in på Herbsy in någon annanstans. Men vissa kanske inte har sökt någon annanstans, vem vet? Kostnaden för kommunen blir väldigt hög på lång sikt om man har invånare som inte har en gymnasieexamen, dels för att det är svårt att få jobb utan gymnasieexamen på dagens arbetsmarknad men också för att det kan bli stök och bök då vissa ungdomar inte gör något på dagarna.

Det är enligt mig väldigt bra att man inte bygger paviljonger eller liknande. Detta skulle i så fall vara en "tillfällig" lösning men om man tittar på andra skolor där kommunen bygg paviljonger för att tillfälligt lösa problem så har det blivit i stort sett permanent. Jag kommer in mer på detta senare. Lidingö behöver en permanent lösning! Att betala miljontals kronor per år i hyra för en tillfällig lösning är inte rätt väg att gå. Antingen bör man bygga ut Herbsy eller bygga/skapa ett nytt gymnasium någon annan stans på ön. Det senare alternativet blir dock svårt då man slagit ihop Herbsys organisation med Gångsätras.

Lidingö stad står dock inför många utmaningar på utbildningsfronten. Problematiken med platser på gymnasiet påminner om platsbristen inom källängens skolområde.

För ca 8 år sedan så sattes paviljonger upp på Källängens skola. Dessa skulle vara till för elever på Klockargårdens skola när det renoverades. Paviljongerna blev sedan tillfällig matsal men använda sedan 5 år tillbaka som klassrum. Källängens skola är överfull. I nuläget nekar man elever från Rudboda skola att få börja på källängen. Tidigare fick man Sn plats per automatik. Detta leder till att barn som bor i rudboda med omnejd måste åka någon annanstans. För att lösa trångboddheten på källängen har man gjort om skolans enda tekniksal (!) till två vanliga klassrum. Många barn från rudboda måste dock fortfarande söka sig någon annanstans. Katastrofalt skamligt enligt mig att kommunen inte prioriterar våra barn och ungodmar. Källängen skola skulle också behöva byggas ut. Rent konkret skulle man kunna bygga där paviljongera står idag.

Det kanske finns problem eller dylikt på södra öns skolor men det är jag inte insatt i.

När ska vissa politiker samt tjänstemän inse allvaret i detta?

Axel Göthberg - Aktiv i KDU Lidingö
Elev på Hersby Gymnasium samt FD elev på Källängens skola.

Notis: Detta inlägg speglar mina egna åsikter

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google